Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/272

V Bruselu dne 17. února 2009

Vyhlášení prvního ročníku Evropské ceny zdraví pro novináře v rámci kampaně Evropa pro pacienty

Evropská komise dnes vyhlásila první ročník Evropské ceny zdraví pro novináře publikující v tištěných médiích a na internetu. Tato prestižní cena je důležitou součástí nedávno zahájené kampaně Evropa pro pacienty. Cílem soutěže je ocenit nejlepší evropskou novinářskou tvorbu na téma zdraví a podpořit debaty o zdraví v EU a zvláště iniciativy v rámci kampaně Evropa pro pacienty.

„Vyhlášením této ceny chceme zdůraznit, jakou klíčovou roli a odpovědnost mají novináři při informování občanů Evropy o politikách a činnostech EU v oblasti zdraví. Iniciativy, které byly přijaty v rámci kampaně Evropa pro pacienty, tedy například preventivní onkologické prohlídky, bezpečnost pacientů, dárcovství a transplantace orgánů, užívání antibiotik nebo přeshraniční zdravotní péče se týkají nás všech a dokládají, že pro Komisi je blaho občanů na prvním místě. Věřím, že tato cena podnítí debatu na místní, národní i evropské úrovni,“ říká komisařka pro zdraví Androulla Vassiliou.

Do soutěže budou přijaty články, které vyšly tiskem nebo na internetu v období mezi 2. červencem 2008, kdy byla zahájena první iniciativa v rámci kampaně Evropa pro pacienty a 15. červnem 2009. Příspěvky se zasílají prostřednictvím formuláře na internetových stránkách kampaně Evropa pro pacienty, kde lze nalézt také podrobná pravidla a podmínky soutěže.

Vítěz soutěže bude určen v dvoukolovém hlasování. V prvním kole vybere národní porota každého členského státu složená z představitele zastoupení Komise (předsedající), dvou odborníků na zdravotnictví a dvou novinářů jednoho finalistu. Vítěze a druhé a třetí místo zvolí ve druhém kole porota EU v čele s generálním ředitelem pro zdraví a spotřebitele Evropské komise Robertem Madelinem. Jmenný seznam členů národních porot a poroty EU bude po potvrzení uveřejněn na internetových stránkách kampaně Evropa pro pacienty.

Na podzim 2009 bude 27 finalistů soutěže pozváno do Bruselu na mediální seminář o otázkách zdraví v EU a na slavnostní ceremoniál udílení cen, kterého se zúčastní komisařka Androulla Vassiliou. Vítěz soutěže obdrží 5 000 EUR, druhé místo 3 000 EUR a třetí místo 2 000 EUR. Evropská cena zdraví pro novináře a kampaň Evropa pro pacienty jsou financovány z druhého programu Společenství v oblasti zdraví na období 2008–2013.

Plánuje se, že soutěž o Evropskou cenu zdraví bude probíhat každý rok a že bude rozšířena také na audiovizuální sdělovací prostředky. Pokračování však záleží na úspěchu a poznatcích z tohoto ročníku.

Více informací o Evropské ceně zdraví pro novináře naleznete na internetových stránkách kampaně Evropa pro pacienty, jejichž prostřednictvím můžete také zaslat svůj soutěžní příspěvek:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_cs.htm

Druhý program Společenství v oblasti zdraví na období 2008-2013:

http://ec.europa.eu/health/ph_programme/pgm2008_2013_en.htm


Side Bar