Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/26

Bryssel den 9 januari 2009

Film: EU:s filmstöd blir världsomfattande

I dag antog Europeiska kommissionen det nya programmet Media Mundus, som är en omfattande satsning på internationellt samarbete inom den audiovisuella sektorn och ska förstärka de kulturella och kommersiella kontakterna mellan EU:s filmindustri och filmskapare i tredjeländer. Mellan 2011 och 2013 kommer EU att tillhandahålla 15 miljoner euro i stöd till projekt som genomförs i samarbete mellan yrkesfolk inom EU:s och tredjeländers audiovisuella sektorer. Det finns ett stort behov av samarbete med EU:s filmindustri runt om i världen, vilket bland annat visas av de omedelbara framgångar som den förberedande åtgärden ”MEDIA International Preparatory Action” haft, där EU tillhandahöll 2 miljoner euro i stöd till sammanlagt 18 projekt med internationella partners (IP/08/1273). Det nya programmet Media Mundus kommer att pågå mellan 2011 och 2013 och bygga på detta ökande intresse och de chanser som ett globalt samarbete inom den audiovisuella sektorn kan ge. Programmet ska öka konsumenternas valmöjligheter genom att förse den europeiska och den internationella marknaden med kulturellt mångsidiga produkter, och skapa nya möjligheter för yrkesfolk inom den audiovisuella sektorn i Europa och den övriga världen.

”Det internationella audiovisuella landskapet har förändrats kraftigt under de senaste två årtiondena, inte minst till följd av tekniska utvecklingar som beställvideo, internet-tv, eller digitala flerkanaliga tjänster. Därigenom har efterfrågan efter audiovisuellt innehåll också ökat, och vi måste nu fylla ut den nya tekniken med nya, spännande innehåll” sade Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för media. ”Jag tycker att Media Mundus är rätt kulturellt svar på denna globala teknikutmaning. De framgångar som det nuvarande Mediaprogrammet och Media International har haft visar att det finns behov av en uppföljning: det är dags att satsa på världsomspännande nivå. Jag förväntar mig att EU:s befolkning kommer att se resultaten av våra nya satsningar mycket snart, i sina kvartersbiografer!"

det föreslagna nya programmet Media Mundus har följande syften:

  • Det ska främja informationsutbyte mellan yrkesfolk, bland annat genom fortbildningsinsatser och stipendier som underlättar upprättandet av nätverk mellan audiovisuellt branschfolk i EU och resten av världen. Därigenom vill man förbättra tillträdet till utlandsmarknader och skapa förtroende och långsiktiga handelsförbindelser.
  • Det ska öka konkurrenskraften och den internationella spridningen av audiovisuella produkter över hela världen genom att underlätta internationella samproduktioner.
  • Det ska förbättra spridningen och exponeringen av audiovisuella produkter över hela världen och öka efterfrågan efter kulturellt mångsidiga audiovisuella innehåll, inte minst bland ungdomar.

Det nya programmet Media Mundus kommer att löpa mellan 2011 och 2013.

Bakgrund:

Inom ramen för det nuvarande programmet Media 2007 tillhandahålls 755 miljoner euro till EU:s audiovisuella sektor mellan 2007 och 2013, i form av fortbildning till yrkesfolk och stöd till utveckling, spridning och marknadsföring av produkterna över hela Europa (IP/07/169).

I maj 2008 vanns fyra av priserna vid filmfestivalen i Cannes av Media-finansierade filmer, bland annat guldpalmen (Entre Les Murs (Mellan väggarna), Frankrike) och juryns stora pris (Grand Prix du Jury) (Gomorra, Italien) (IP/08/800). Sammanlagt visades fjorton filmer i Cannes som hade utvecklats eller distribuerats med stöd på över 900 000 euro från Media (IP/08/741). Media-understödd film har också gjort succé vid Oscar-festivalen, med priser till Falskmyntarna (Die Fälscher/Österrike-Tyskland) och La Vie en Rose (La Môme/Frankrike) (IP/08/298).

Anbudsinfordran för Media International och en förteckning över framgångsrika sökande finns på:

http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Ytterligare uppgifter om Media Mundus finns på:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm


Side Bar