Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/26

V Bruseli 9. januára 2009

Film: celosvetová podpora pre európsku kinematografiu

Európska komisia dnes prijala nový program MEDIA MUNDUS, ktorý je programom širokej medzinárodnej spolupráce v oblasti audiovizuálneho priemyslu zameraným na posilnenie kultúrnych a obchodných vzťahov medzi filmovým priemyslom v Európe a filmármi z tretích krajín. V období rokov 2011 – 2013 poskytne Európska komisia na projekty predložené odborníkmi v audiovizuálnej oblasti z EÚ a tretích krajín finančné prostriedky vo výške 15 miliónov EUR. Spolupráca s európskym filmovým priemyslom je celosvetovo veľmi žiadaná, ako vyplýva z počiatočného úspechu prípravnej akcie MEDIA International, v rámci ktorej EÚ poskytla finančné prostriedky vo výške 2 milióny EUR pre 18 projektov, na ktorých sa podieľali medzinárodní partneri (IP/08/1273). Nový program MEDIA MUNDUS sa bude uplatňovať v období rokov 2011 – 2013 a v rámci neho sa vyžije tento rastúci záujem a príležitosti, ktoré ponúka celosvetová spolupráca v oblasti audiovizuálneho priemyslu. Prostredníctvom kultúrne rôznorodejších produktov na európskych a medzinárodných trhoch zabezpečí tento program spotrebiteľom väčší výber a vytvorí nové obchodné príležitosti pre odborníkov v audiovizuálnej oblasti z Európy a celého sveta.

Medzinárodná audiovizuálna scéna sa za posledné dve desaťročia výrazne zmenila predovšetkým vplyvom technologických noviniek, ako je video na požiadanie, TV cez internet alebo multikanálová digitálna televízia. Dôsledkom toho je rastúci dopyt po väčšom audiovizuálnom obsahu a my musíme všetky tieto nové technológie „naplniť“ novým a vzrušujúcim obsahom,“ uviedla komisárka EÚ pre médiá Viviane Redingová. „Domnievam sa, že program MEDIA MUNDUS je tou správnou kultúrnou odpoveďou na túto celosvetovú technologickú výzvu. Úspechy súčasného programu MEDIA a MEDIA International poukázali na potrebu ďalších programov: je čas myslieť celosvetovo. Očakávam, že občania EÚ sa výsledkov nášho nového úsilia dočkajú už čoskoro v najbližšom kine!“

Prostredníctvom navrhovaného nového programu MEDIA MUNDUS sa:

  • zintenzívni výmena informácií medzi odborníkmi, predovšetkým prostredníctvom vzdelávacích činností a študijných štipendií, ktoré uľahčujú vytváranie kontaktov medzi odborníkmi v audiovizuálnej oblasti z Európy a tretích krajín. Takýmto spôsobom sa zlepší prístup na zahraničné trhy a vytvorí dôvera a dlhodobé obchodné vzťahy.
  • zvýši konkurencieschopnosť a nadnárodná distribúcia audiovizuálnych diel po celom svete na základe uľahčenia medzinárodnej koprodukcie.
  • zlepší obeh a premietanie audiovizuálnych diel na celom svete a zvýši dopyt verejnosti, predovšetkým mladej verejnosti, po kultúrne rôznorodom audiovizuálnom obsahu.

Nový program MEDIA MUNDUS sa bude uplatňovať v období rokov 2011 – 2013.

Podkladové informácie:

Existujúci program MEDIA 2007 poskytne v rokoch 2007 – 2013 európskemu audiovizuálnemu priemyslu 755 miliónov EUR, čím pomôže odborníkom získať odborné vzdelávanie a rozvíjať, distribuovať a propagovať ich diela v celej Európe (IP/07/169).

V máji 2008 získali štyri filmy financované z programu MEDIA prestížne ocenenia filmového festivalu v Cannes vrátane Zlatej palmy (Medzi stenami (Entre Les Murs), Francúzsko) a Veľkej ceny poroty (Gomorra, Taliansko) (IP/08/800). Patrili medzi 14 filmov, ktoré sa premietali v Cannes a ktoré vznikli alebo boli distribuované s podporou vyše 900 000 EUR z programu MEDIA (IP/08/741). Filmy nakrútené s podporou programu MEDIA už zaznamenali úspechy na udeľovaní filmovej ceny Oscar, keď ocenenie získali filmy Diablova dielňa (Die Fälscher/Rakúsko-Nemecko) a Edith Piaf (La Môme/Francúzsko) (IP/08/298).

Výzva na predkladanie návrhov v rámci programu MEDIA International a zoznam úspešných uchádzačov:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

O programe MEDIA MUNDUS:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm


Side Bar