Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/26

Brussel, 9 januari 2009

Bioscoop: EU-steun voor film wordt wereldwijd

Vandaag heeft de Europese Commissie een nieuw MEDIA MUNDUS-programma voorgesteld - een breed internationaal samenwerkingsprogramma voor de audiovisuele industrie om de culturele en commerciële betrekkingen tussen de Europese filmindustrie en filmmakers uit derde landen te versterken. De EU zal voor de periode 2011-2013 15 miljoen euro investeren in projecten die door de audiovisuele sector in Europa en daarbuiten zijn ingediend. Uit het aanvankelijke succes van de voorbereidende actie in het kader van MEDIA, waarbij de EU 2 miljoen euro heeft uitgetrokken voor 18 projecten waarbij internationale partijen betrokken zijn, blijkt dat er wereldwijd veel behoefte is aan samenwerking met de Europese filmindustrie (IP/08/1273). Het nieuwe MEDIA MUNDUS-programma loopt gedurdende de periode 2011-2013 en speelt in op deze toenemende belangstelling en de mogelijkheden die door de wereldwijde samenwerking van de audiovisuele sector worden aangereikt. De keuze van de consument zal groter worden doordat er meer cultureel diverse producten op de Europese en internationale markten zullen komen en er zullen commerciële mogelijkheden worden gecreëerd voor de audiovisuele sector in Europa en de rest van de wereld.

"Het internationale audiovisuele landschap is de afgelopen twintig jaar aanzienlijk veranderd, vooral onder invloed van technologische ontwikkelingen zoals video op aanvraag, internet-tv of digitale televisie met veel kanalen. Dit heeft gezorgd voor een toename van de vraag naar meer audiovisuele inhoud en we moeten deze nieuwe technologieën met nieuwe, interessante inhoud vullen", aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor media. "Ik denk dat MEDIA MUNDUS het juiste culturele antwoord is op deze wereldwijde technologische uitdaging. Het succes van het bestaande MEDIA-programma en MEDIA Internationaal hebben aangetoond dat een vervolg nodig is: het is tijd voor wereldwijde samenwerking. Ik verwacht dat Europese burgers zeer spoedig het resultaat van onze nieuwe inspanningen kunnen zien in een bioscoop in de buurt!"

Het voorgestelde nieuwe MEDIA MUNDUS-programma zal:

  • de informatie-uitwisseling tussen professionals bevorderen, in het bijzonder via opleidingen en beurzen, waardoor beroepsmensen uit de audiovisuele wereld in Europese en derde landen eenvoudiger kunnen netwerken. Daardoor zal de toegang tot buitenlandse markten gemakkelijker worden en worden vertrouwen en commerciële relaties op termijn opgebouwd;
  • de concurrentiekracht en de transnationale distributie van audiovisuele werken wereldwijd verbeteren door internationale coproducties eenvoudiger te maken;
  • de verspreiding en bekendheid van audiovisuele werken wereldwijd bevorderen en de vraag naar multiculturele audiovisuele werken doen toenemen, vooral bij het jonge publiek.

Het nieuwe MEDIA MUNDUS-programma loopt van 2011 tot 2013.

Achtergrond:

Het bestaande programma MEDIA 2007 trekt tussen 2007 en 2013 755 miljoen euro uit voor de Europese audiovisuele industrie om professionals te helpen met opleidingen en om hun werken in heel Europa te ontwikkelen, te verdelen en te promoten (IP/07/169).

In mei 2008 wonnen vier door het MEDIA-programma gefinancierde films prestigieuze prijzen op het Filmfestival van Cannes, waaronder de Gouden Palm (voor Entre les murs, Frankrijk) en de Grote Prijs van de Jury (voor Gomorra, Italië) (IP/08/800). Zij behoorden tot de 14 in Cannes vertoonde films die werden die gemaakt of verdeeld zijn met meer dan 900 000 euro steun van het MEDIA-programma (IP/08/741). Door het MEDIA-programma gesteunde films hadden reeds triomfen geoogst bij de Academy Awards met Oscars voor The Counterfeiters (Die Fälscher/Oostenrijk-Duitsland) en La Vie en Rose (La Môme/Frankrijk) (IP/08/298).

De uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor MEDIA International en de lijst van prijswinnaars:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Over MEDIA MUNDUS:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm


Side Bar