Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/26

Brussell, il-9 ta’ Jannar 2009

Ċinema: L-appoġġ tal-UE għall-films isir globali

Illum il-Kummissjoni Ewropea adottat programm ġdid MEDIA MUNDUS, programm wiesa' ta' kooperazzjoni internazzjonali għall-industrija awdjoviżiva biex jissaħħu r-relazzjonijiet kulturali u kummerċjali bejn l-industrija tal-films tal-Ewropa u l-produtturi tal-films ta' pajjiżi terzi. L-UE se tipprovdi finanzjament ta' EUR 15-il miljun mill-2011-2013 għal proġetti ppreżentati minn professjonisti fl-awdjoviżiv mill-UE u minn pajjiżi terzi. Il-kooperazzjoni mal-industrija Ewropea tal-films hija mixitieqa ferm madwar id-dinja kollha, kif wera s-suċċess inizjali tal-Azzjoni Preparatorja MEDIA International li permezz tagħha l-UE pprovdiet finanzjament ta'EUR 2 miljun għal 18-il proġett li jinvolvu sħab internazzjonali (IP/08/1273). It-tul ta' żmien tal-programm il-ġdid MEDIA MUNDUS huwa mill-2011 sal-2013 u għandu jikkapitalizza fuq l-interess dejjem jiżdied u l-opportunitajiet offruti mill-kooperazzjoni globali tal-industrija awdjoviżiva. Għandu jżid l-għażla għall-konsumatur billi jġib fis-swieq Ewropej u internazzjonali prodotti b’firxa kulturali aktar varjata u għandu joħloq opportunitajiet ġodda ta' negozju għal professjonisti awdjoviżivi mill-Ewropa u madwar id-dinja kollha.

"Ix-xena awdjoviżiva internazzjonali nbidlet ħafna dawn l-aħħar għoxrin sena, notevolment bl-impatt tal-iżviluppi teknoloġiċi bħal video on demand, TV fuq l-internet jew televixin diġitali b’diversi kanali. Dan ħoloq domanda dejjem akbar għal kontenut awdjoviżiv, u jeħtieġ li 'nimlew' dawn it-teknoloġiji ġodda b'kontentut ġdid u eċitanti," qalet Viviane Reding, il-Kummissarju tal-UE għall-Midja. "Naħseb li MEDIA MUNDUS hija t-tweġiba kulturali t-tajba għal din l-isfida teknoloġika globali. Is-suċċessi tal-programm eżistenti MEDIA u ta' MEDIA International urew il-ħtieġa għal segwiment: Wasal iż-żmien li jsiru globali. Jien nistenna li ċ-ċittadini tal-UE jibdew jaraw ir-riżultati tal-isforzi l-ġodda tagħna malajr ħafna f'ċinema qrib tag]hom.

Il-programm propost il-ġdid MEDIA MUNDUS għandu:

  • jixpruna l-iskambju tal-informazzjoni bejn professjonisti, partikolarment permezz ta' attivitajiet ta' taħriġ u boroż ta' studju li jiffaċilitaw in-netwerking bejn professjonisti awdjoviżivi Ewropej u dawk minn pajjiżi terzi. Dan se jtejjeb l-aċċess għas-swieq barranin u jibni fiduċja u relazzjonijiet kummerċjali fit-tul.
  • jtejjeb il-kompetittività u distribuzzjoni tranżnazzjonali ta' xogħlijiet awdjoviżivi madwar id-dinja kollha billi l-koproduzzjonijiet internazzjonali jagħmilhom aktar faċli.
  • jtejjeb iċ-ċirkulazzjoni u l-wiri tax-xogħlijiet awdjoviżivi mad-dinja kollha u jżid id-domanda pubblika (b'mod partikulari mill-pubbliku żagħżugħ) għal kontenut awdjoviżiv kulturalment imżewwaq.

Il-programm il-ġdid MEDIA MUNDUS se jitħaddem mill-2011 sal-2013.

Il-Kuntest:

Il-programm MEDIA 2007 li għaddej bħalissa jipprovdi EUR 755 miljun lill-industrija awdjoviżiva Ewropea matul il-perjodu 2007-2013, biex jgħin lill-professjonisti jitħarrġu u jiżviluppaw, jiddistribwixxu u jippromwovu x-xogħlijiet tagħhom madwar l-Ewropa (IP/07/169).

F'Mejju, erba’ films iffinanzjati mill-programm MEDIA rebħu premjijiet prestiġjużi fil-Festival tal-Films ta’ Cannes, inklużi l-Palme d’Or (Entre Les Murs, Franza) u l-Grand Prix du Jury (Gomorra, l-Italja) (IP/08/800). Dawn kienu fost erbatax-il film li ntwerew f'Cannes u li ġew żviluppati jew distribwiti bl-appoġġ ta' 'l fuq minn EUR 900 000 mingħand il-MEDIA (IP/08/741). Films li ngħataw appoġġ mill-MEDIA diġà kaxkru suċċess fiċ-ċerimonja tal-Oscars, bl-għoti ta’ premjijiet Oscar lil The Counterfeiters (Die Fälscher, l-Awstrija u l-Ġermanja) u La Vie en Rose (La Môme, Franza) (IP/08/298).

Is-sejħa għal proposti ta' MEDIA International u l-lista tal-kandidaturi milqugħa:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Dwar MEDIA MUNDUS:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm


Side Bar