Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/26

Brüssel, 9. jaanuar 2009

Filmitööstus: ELi toetus filmitööstusele muutub ülemaailmseks

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu uue programmi MEDIA MUNDUS, mis on audiovisuaaltööstuse laiaulatuslik rahvusvaheline koostööprogramm Euroopa filmitööstuse ja kolmandate riikide filmitootjate vaheliste kultuuri- ja kaubandussidemete tugevdamiseks. EL rahastab ajavahemikus 2011–2013 ELi ja kolmandate riikide audiovisuaalvaldkonna asjatundjate esitatud projekte 15 miljoni euroga. Koostöö Euroopa filmitööstusega on kogu maailmas äärmiselt nõutud, nagu nähtub ettevalmistavast meetmest MEDIA International, mille raames rahastas EL 2 miljoni euroga 18 projekti, mis hõlmasid ka rahvusvahelisi partnereid (IP/08/1273). Uus programm MEDIA MUNDUS viiakse läbi ajavahemikus 2011–2013 ning selle käigus kasutatakse ära audiovisuaaltööstuse ülemaailmse koostöö pakutavaid võimalusi ja üha kasvavat huvi selle valdkonna vastu. Programmiga laiendatakse tarbija valikuvõimalusi, tuues Euroopa ja rahvusvahelisele turule kultuuriliselt mitmekesisemaid tooteid, ning pakutakse ELi ja kogu maailma audiovisuaalvaldkonna asjatundjatele uusi ärivõimalusi.

„Rahvusvaheline audiovisuaalmaastik on viimase kahe kümnendi jooksul tunduvalt muutunud just tehnoloogilise arengu tõttu, mille näiteks on tellitav videoteenus, Interneti-televisioon ja paljude kanalitega digitaalne televisioon. See on toonud kaasa üha suureneva nõudluse audiovisuaalse infosisu järele ning me peame „täitma” kõik need uued tehnoloogiad uudse ja põneva infosisuga,” sõnas ELi meediavolinik Viviane Reding. „Ma leian, et MEDIA MUNDUS on sobiv kultuuriline vastus sellisele ülemaailmsele tehnoloogiaalasele väljakutsele. Praeguse programmi MEDIA ja ettevalmistava meetme MEDIA International edu osutab tegevuse jätkamise vajadusele: on aeg muuta tegevus ülemaailmseks. Ma loodan, et ELi kodanikud näevad meie jõupingutuste tulemusi peatselt lähimas kinos!”

Kavandatud uue programmi MEDIA MUNDUS eesmärgid on:

  • süvendada teabevahetust asjatundjate vahel eelkõige koolitustegevuse ja stipendiumide abil, mis hõlbustab Euroopa ja kolmandate riikide audiovisuaalvaldkonna asjatundjate vahelist koostööd. Sellega parandatakse ligipääsu välisturgudele ning luuakse usalduslikud ja kestvad ärisuhted;
  • parandada konkurentsivõimet ja piiriülest audiovisuaalteoste levitamist kogu maailmas rahvusvahelise ühistootmise hõlbustamise kaudu;
  • parandada audiovisuaalteoste levikut ja esitamist maailmas ning suurendada avalikkuse, eriti noorte huvi kultuuriliselt mitmekesise audiovisuaalsisu vastu.

Uus programm MEDIA MUNDUS viiakse läbi aastatel 2011–2013.

Taust

Praeguse programmi MEDIA 2007 raames rahastatakse aastatel 2007–2013 Euroopa audiovisuaaltööstust 755 miljoni euroga, mis aitab asjatundjatel osaleda koolitustel ning toota, levitada ja tutvustada oma teoseid kogu Euroopas (IP/07/169).

2008. aasta mais võitsid neli programmi MEDIA raames rahastatud filmi Cannes'i filmifestivalil prestiižika auhinna, sh kuldse palmioksa (Klass, Prantsusmaa) ja Grand Prix (Gomorra, Itaalia) (IP/08/800). Need olid 14 Cannes'is linastunud filmi hulgas, mis toodeti või mida levitati programmilt MEDIA saadud rohkem kui 900 000 eurose toetussumma abil (IP/08/741). Programmi MEDIA toetusel valminud filmid on juba leidnud tunnustust ka Oscarite jagamisel. Tänavu anti Oscar filmidele „Valerahategijad” (Die Fälscher/Austria-Saksamaa) ja „Edith Piaf – elusse armunud” (La Môme/Prantsusmaa) (IP/08/298).

MEDIA Internationali konkursikutse ja edukate toetusesaajate nimekiri:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

MEDIA MUNDUS:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm


Side Bar