Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/26

Bruxelles, den 9. januar 2009

Biografer: EU's filmstøtte bliver global

I dag vedtog Europa-Kommissionen et nyt MEDIA MUNDUS-program, som er et bredt internationalt samarbejdsprogram for den audiovisuelle sektor og har til formål at udbygge de kulturelle og forretningsmæssige relationer mellem Europas filmindustri og filmproducenter fra tredjelande. EU vil yde 15 mio. EUR i finansiering i perioden 2011-2013 til projekter, der indsendes af branchefolk fra av-sektoren i EU og tredjelande. Samarbejde med den europæiske filmindustri er stærkt efterspurgt over hele verden, som det fremgår af den vellykkede indledende foranstaltning "MEDIA International", hvorunder EU ydede 2 mio. EUR i finansiering til 18 projekter med deltagelse af internationale partnere (IP/08/1273). Det nye MEDIA MUNDUS-program løber i perioden 2011-2013 og vil bygge videre på denne voksende interesse og de muligheder, som det verdensomspændende samarbejde inden for av-sektoren frembyder. Det vil udvide forbrugernes valgmuligheder ved at bringe kulturelt forskelligartede produkter på det europæiske og det internationale marked og skabe nye forretningsmuligheder for branchefolk fra av-sektoren i Europa og over hele verden.

"Det internationale audiovisuelle landskab har forandret sig markant igennem de seneste to årtier, ikke mindst under indtryk af nye teknologier som bestillings-tv, internet-tv og digitalt flerkanal-tv. Dette har affødt en stigende efterspørgsel efter mere audiovisuelt indhold, så vi må "fylde" alle disse nye teknologier med nyt og spændende indhold," sagde Viviane Reding, EU's mediekommissær. "Jeg tror, at MEDIA MUNDUS er det rette kulturelle svar på denne globale teknologiske udfordring. Det vellykkede igangværende MEDIA-program og "MEDIA International" har vist, at der er behov for et efterspil: tiden er kommet til at blive global. Det er min forventning, at EU-borgerne meget snart vil se resultatet af dette nye initiativ i biografen rundt om hjørnet!"

Det foreslåede nye MEDIA MUNDUS-program har til formål at:

  • fremme informationsudvekslingen mellem branchefolk fra av-sektoren, bl.a. via uddannelsesaktiviteter og stipendier, som kan bane vej for opbygningen af netværk mellem branchefolk fra av-sektoren i Europa og tredjelande. Dette vil forbedre adgangen til udenlandske markeder og opbygge tillid og langvarige forretningsrelationer
  • øge konkurrenceevnen og den tværnationale distribution af audiovisuelle værker over hele verden gennem lettere adgang til ko-produktioner
  • skabe øget udbredelse og eksponering af audiovisuelle værker på verdensplan og øge offentlighedens, især de unges, efterspørgsel efter kulturelt forskelligartet audiovisuelt indhold.

Det nye MEDIA MUNDUS-program løber i perioden 2011-2013.

Baggrund:

Via det igangværende MEDIA 2007-program ydes der finansiering på 755 mio. EUR til Europas audiovisuelle sektor i perioden 2007-2013 for derved at hjælpe branchens folk med at få adgang til uddannelse og med at udvikle, distribuere og markedsføre deres værker i hele Europa (IP/07/169).

I maj 2008 vandt fire MEDIA-finansierede film prestigefyldte priser på Cannes-filmfestivalen, bl.a. Palme d'Or (Entre Les Murs, Frankrig) og Grand Prix du Jury (Gomorra, Italien) (IP/08/800). De var blandt 14 film, som blev fremvist på Cannes-filmfestivalen, og som er udviklet og distribueret med støtte på over 900 000 EUR fra MEDIA (IP/08/741). MEDIA-støttede film triumferede også på Academy Awards med Oscar-statuetter til The Counterfeiters (Die Fälscher/Østrig-Tyskland) og La Vie en Rose (La Môme/Frankrig) (IP/08/298).

Listen over forslag til "MEDIA International" og listen over støttemodtagere findes på:

http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Om MEDIA MUNDUS:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm


Side Bar