Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/26

V Bruselu dne 9. ledna 2009

Kinematografie: EU bude podporovat také filmovou tvorbu po celém světě

Evropská komise dnes přijala nový program MEDIA MUNDUS, který se zaměřuje na širokou mezinárodní spolupráci v audiovizuálním odvětví a klade si za cíl posílit kulturní a obchodní vztahy mezi evropským filmovým průmyslem a filmovými tvůrci z třetích zemí. V období let 2011–2013 poskytne EU na projekty předložené odborníky z audiovizuálního odvětví z EU a ze třetích zemí finanční prostředky ve výši 15 milionů EUR. Spolupráce s evropským filmovým průmyslem je celosvětově velmi žádaná, jak ukazují počáteční úspěchy přípravné akce MEDIA International, v jejímž rámci EU poskytla částku 2 milionů EUR na 18 projektů, na nichž se podíleli mezinárodní partneři (IP/08/1273). Nový program MEDIA MUNDUS bude probíhat v letech 2011 až 2013 a má využít tohoto rostoucího zájmu a příležitostí, jež nabízí celosvětová spolupráce v oblasti audiovizuální tvorby. Uvedením kulturně rozmanitějších produktů na evropské a mezinárodní trhy rozšíří tento program výběr pro spotřebitele a vytvoří nové obchodní příležitosti pro odborníky z audiovizuálního odvětví z Evropy a z celého světa.

„Mezinárodní audiovizuální odvětví se v průběhu uplynulých dvou desetiletí výrazně změnilo, zejména vlivem technologických inovací, mezi něž patří video na vyžádání, internetová televize či vícekanálová digitální televize. To vede k rostoucí poptávce po větším audiovizuálním obsahu a naším úkolem je všechny tyto nové technologie „naplnit" novým a zajímavým obsahem,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro média. „Domnívám se, že program MEDIA MUNDUS je tou správnou odpovědí kultury na současnou celosvětovou výzvu v oblasti technologií. Úspěchy stávajícího programu MEDIA a MEDIA International poukázaly na potřebu nových programů. Je načase přemýšlet v celosvětových dimenzích. Věřím, že občané EU se výsledků našeho nového úsilí již brzy dočkají ve svém oblíbeném kině!"

Cílem navrhovaného nového programu MEDIA MUNDUS je:

  • zintenzivnit výměnu informací mezi odborníky, zejména prostřednictvím vzdělávacích akcí a stipendií, které usnadňují vytváření kontaktů mezi odborníky v audiovizuálním odvětví v Evropě a ve třetích zemích. Tím se zlepší přístup k zahraničním trhům a vytvoří se dlouhotrvající obchodní vztahy založené na důvěře;
  • zlepšit konkurenceschopnost a nadnárodní distribuci audiovizuálních děl na celém světě usnadněním mezinárodních koprodukcí;
  • zlepšit oběh a publicitu audiovizuálních děl na celém světě a zvýšit poptávku veřejnosti, zejména mládeže, po kulturně rozmanitém audiovizuálním obsahu.

Nový program MEDIA MUNDUS bude probíhat v období let 2011–2013.

Souvislosti:

Současný program MEDIA 2007 poskytuje evropskému audiovizuálnímu odvětví v letech 2007–2013 částku ve výši 755 milionů EUR a jeho úkolem je pomáhat profesionálním tvůrcům při vzdělávání a tvorbě ve své oblasti činnosti a při distribuci a propagaci svých děl v rámci celé Evropy ((IP/07/169).

V květnu 2008 získaly čtyři filmy podporované programem MEDIA na filmovém festivalu v Cannes prestižní ocenění, mezi nimi Zlatou palmu (francouzský film Entre Les Murs – Mezi stěnami) a Cenu poroty (italský film Gomorra) IP/08/800). Patřily ke 14 filmům uvedeným během festivalu v Cannes, jež byly vytvořeny nebo distribuovány s podporou z programu MEDIA přesahující 900 000 EUR (IP/08/741). Filmy podporované v rámci programu MEDIA již sklízely úspěchy při udílení filmových Oscarů, kde toto ocenění získaly filmy Die Fälscher (Ďáblova dílna / Rakousko-Německo) a La Vie en Rose (La Môme – Edith Piaf / Francie) IP/08/298).

Výzva k předkládání návrhů v rámci programu MEDIA International a seznam úspěšných uchazečů:

http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Informace o programu MEDIA MUNDUS:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm


Side Bar