Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/254

Brussel, 12 februari 2009

Staatssteun: Commissie geeft Belgische publieke authoriteiten toestemming voor kapitaalinjectie 1,5 miljard EUR in Ethias-groep

De Europese Commissie heeft, op basis van de staatssteunregels uit het EG-Verdrag, toestemming gegeven voor een kapitaalinjectie van 1,5 miljard EUR door België in de bankverzekeraar Ethias. De Commissie kwam tot de bevinding dat de steun in lijn is met haar mededeling over staatssteun om de huidige financiële crisis te overwinnen (zie IP/08/1495) en met de beginselen van de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun (MEMO/04/172). De steun blijft namelijk beperkt tot het strikt noodzakelijke minimum dat nodig is om de voorzetting van de activiteiten van de Ethias-groep mogelijk te maken en er is voorzien in een passende vergoeding voor het door de overheid ingebrachte kapitaal. Daarom is de regeling verenigbaar met artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag, dat de mogelijkheid biedt om steun goed te keuren die noodzakelijk is "om ernstige verstoringen in de economie van een lidstaat op te heffen".

In een reactie verklaarde Neelie Kroes, Commissaris voor Mededingingsbeleid: "Deze kapitaalinjectie stelt de Ethias-groep in staat het hoofd te bieden aan de financiële crisis. De groep kan nu een herstructureringsplan uitwerken dat haar levensvatbaarheid op de lange termijn moet garanderen. Eens te meer heeft de Commissie laten zien dat zij, zodra zij over volledige informatie en afdoende verbintenissen beschikt, doelmatig kan beslissen over maatregelen die moeten dienen om de toestand te stabiliseren van door de crisis getroffen ondernemingen."

Op 20 oktober 2008 heeft de Belgische overheid de Commissie op de hoogte gebracht van hun kapitaalinjectie van 1,5 miljard EUR in de Ethias-groep. De Commissie heeft de verdere informatie die zij nodig had om de zaak te kunnen beoordelen, in januari en februari 2009 ontvangen.

Met deze maatregel kan de dekkingsgraad van de vereiste solvabiliteitsmarge weer op een voor de Belgische toezichthouder acceptabel niveau worden gebracht. Tijdens de huidige financiële crisis zag de Ethias-groep de waarde van haar financiële activa bruusk in waarde dalen, en heeft ook een groot aantal beleggers zich teruggetrokken. Daardoor is de dekkingsgraad van de solvabiliteitsmarge verslechterd en was een noodinterventie van de overheid vereist.

In ruil voor de kapitaalinjectie krijgt de overheid een belang in de Ethias-groep dat haar een preferent recht op toekomstige winst biedt. De kapitaalvergoeding die Ethias de overheid moet betalen wanneer opnieuw winst wordt gemaakt, is op een passend niveau vastgesteld. De investeerders ontvangen van Ethias op het door hen geïnvesteerde bedrag een prioritair dividend tot 10%; dit niveau wordt trouwens gegarandeerd door andere voorwaarden uit de overeenkomst tot intekening.

De goedkeuring van de steun geldt voor een periode van zes maanden. Om deze afwijking ook na deze periode te kunnen blijven genieten, heeft België toegezegd vóór 20 april 2009 bij de Commissie een herstructureringsplan in te dienen. Dat plan moet de levensvatbaarheid van de Ethias-groep op de lange termijn herstellen en buitensporige concurrentievervalsingen voorkomen.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer NN 57/2008. Een overzicht van de recentste beschikkingen en besluiten inzake staatssteun die op internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State aid Weekly e-News.


Side Bar