Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

Bryssel den 11 februari 2009

112: det gemensamma europeiska larmnumret måste bli flerspråkigt

Sedan december 2008 kan EU-medborgarna kontakta räddningstjänsterna var som helst inom EU genom att ringa 112, det gemensamma europeiska larmnumret, kostnadsfritt från både fasta telefoner och mobiltelefoner. Endast en av fyra vet dock att detta livräddande nummer finns i andra medlemsstater, och nästan tre av tio som ringt larmnumret 112 i andra länder har råkat ut för språkproblem. I dag utnämnde kommission, tillsammans med Europaparlamentet och rådet, 11 februari till europeisk 112-dag för att sprida kunskap om larmnumret 112 och uppmana nationella myndigheter att göra EU:s gemensamma larmnummer tillgängligt på flera språk.

Det europeiska larmnumret ska inte längre vara Europas bäst bevarade hemlighet. Vi har ett gemensamt larmnummer, 112, som fungerar i varje nödsituation, i varje medlemsstat och för varje medborgare som behöver det. Men det är oacceptabelt att mindre än en fjärdedel av medborgarna känner till larmnumret 112, eller att språkproblem gör att resenärer som ringer 112 inte kan kommunicera med larmtjänstens operatör”, säger EU-kommissionären med ansvar för telefrågor, Viviane Reding. ”EU måste arbeta för att garantera säkerheten för sina 500 miljoner medborgare med samma intensitet som vi har arbetat för att garantera deras möjlighet att resa fritt över de 27 ländernas gränser. Europas första 112-dag bör fungera som en väckarklocka för de nationella myndigheterna som behöver öka antalet språk i sina 112-larmcentraler och förbättra kunskapen om detta larmnummer som kan rädda liv.

En undersökning som utfördes i hela EU för kommissionens räkning visar att 94 % av medborgarna anser att det är användbart att ha ett gemensamt larmnummer inom EU. I Eurobarometer-undersökningen som publiceras i dag betonas även områden som fortfarande kan förbättras:

Språkproblem: 28 % har språkproblem när de ringer 112 utomlands, trots att uppgifter från 21 medlemsstater visar att deras 112-larmcentraler bör kunna hantera samtal på engelska (12 medlemsstater på tyska och 11 medlemsstater på franska).

Medvetenhet om 112: Totalt kunde endast 24 % av dem som deltog i undersökningen spontant ange att 112 är numret till räddningstjänsterna var som helst inom EU. Detta är en tvåprocentig förbättring sedan februari 2008, men kunskapen om EU:s larmnummer varierar stort mellan länderna, från 3 % i Italien till 58 % i Tjeckien. Många medlemsstater informerar medborgare och besökare om larmnumret 112, till exempel:

  • I Finland firas 112-dagen den 11 februari varje år.
  • Besökare i Bulgarien får ett textmeddelande som informerar dem om larmnumret 112.
  • Exempelvis finns information om larmnumret 112 vid motorvägar och tullstationer i Österrike, Grekland och Spanien och på tågstationer och flygplatser i Belgien, Tjeckien, Estland, Irland, Grekland och Nederländerna.
  • Massmediekampanjer publiceras i Sverige inför turistsäsongen med information om larmnumret 112.

Medvetenheten om larmnumret 112 har ökat med minst 10 % i Bulgarien, Sverige, Rumänien, Litauen och Portugal under det gångna året.

Eurobarometer-underökningen visar även att:

  • En fjärdedel av EU-medborgarna har ringt ett larmnummer under de senaste fem åren.
  • Majoriteten av samtalen kommer fortfarande från fasta telefoner. 53 % av samtalen kom från fasta telefoner, men antalet larmsamtal som ringdes från mobiltelefoner ökade (till 45 % jämfört med 42 % år 2008).

För att se till att larmnumret 112 blir känt i hela Europa har kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och rådet utnämnt 11 februari till europeisk 112-dag. Kommissionen och medlemsstaterna kommer att intensifiera sitt arbete med att informera om larmnumret 112, särskilt inför sommarsemestrarna.

Bakgrund

Det europeiska larmnumret 112 infördes 1991 som ett gemensamt larmnummer för alla EU:s medlemsstater vid sidan om de nationella larmnumren i syfte att göra räddningstjänsterna tillgängligare, särskilt för resande. Sedan 1998 kräver EU-bestämmelser att medlemsstaterna ser till att alla användare av fasta telefoner och mobiltelefoner kostnadsfritt kan ringa larmnumret 112. Sedan 2003 är telefonoperatörer skyldiga att tillhandahålla lokaliseringsuppgifter till räddningstjänsterna så att de snabbt kan nå skadeoffer. EU:s medlemsstater är också skyldiga att öka medborgarnas medvetenhet om larmnumret 112.

För att säkerställa att larmnumret 112 införs har kommissionen inlett 17 överträdelseförfaranden mot 15 länder på grund av brister i fråga om tillgänglighet för 112-numret, samtalslokalisering eller samtalshantering. De flesta av dessa har avslutats efter det att man vidtagit åtgärder för att korrigera problemen.

Larmnumret 112 kompletterar befintliga nationella larmnummer, men Danmark, Finland, Nederländerna, Portugal, Sverige och senast Rumänien har beslutat att införa 112 som sitt huvudsakliga nationella larmnummer. I andra länder är 112 det enda larmnumret för vissa räddningstjänster (såsom ambulans och brandkår i Estland och Luxemburg).

Kommissionens webbplats för larmnumret 112: www.ec.europa.eu/112

Hur fungerar larmnumret 112 i mitt land?

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

För barn:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar