Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

Bruselj, 11. februarja 2009

112: Komisija meni, da mora enotna številka EU za klic v sili postati večjezična

Od decembra 2008 lahko državljani EU kjer koli v Evropski uniji s klicem na številko EU za klic v sili 112 vzpostavijo stik s službami za ukrepanje v sili. Storitev je brezplačna tako za klice s stacionarnih kot mobilnih telefonov. Toda samo četrtina Evropejcev ve, da ta številka, ki rešuje življenja, obstaja tudi v drugih državah članicah, skoraj trije od desetih kličočih pa so v tujini pri klicu na številko 112 naleteli na jezikovne težave. Komisija je danes skupaj z Evropskim parlamentom in Svetom 11. februar razglasila za „evropski dan številke 112“, katerega namen je razširiti poznavanje številke 112 in spodbuditi nacionalne organe k ukrepanju, da postane enotna številka EU za klic v sili bolj večjezična.

Evropska številka za klic v sili ne sme biti več najbolje varovana evropska skrivnost. Imamo enotno številko za klic v sili 112, na katero lahko v nujnih primerih pokliče vsak državljan v kateri koli državi članici. Nesprejemljivo pa je, da manj kot četrtina državljanov pozna številko 112 ali da jezikovne prepreke popotnikom, ki to številko pokličejo, preprečijo komunikacijo z operaterjem klica v sili,“ je izjavila komisarka EU za telekomunikacije Viviane Reding. „EU si mora prizadevati za varnost svojih 500 milijonov državljanov z enako vnemo, kot si je prizadevala za zagotovitev svobodnega gibanja državljanov preko meja 27 držav članic. Prvi evropski dan številke 112 mora spodbuditi nacionalne organe, da povečajo število jezikov, v katerih je mogoče komunicirati s centri za klic v sili na številki 112, in razširijo poznavanje številke, ki rešuje življenja.“

Evropska komisija je v celotni EU izvedla anketo, v kateri 94 % državljanov EU meni, da je enotna številka EU za klic v sili koristna. Danes objavljena anketa Eurobarometra izpostavlja področja, ki jih je še mogoče izboljšati:

Jezikovne težave: 28 % kličočih ima jezikovne težave pri klicu na številko 112 v tujini, čeprav bi morali biti po podatkih 21 držav članic centri za klic v sili 112 sposobni opravljati komunikacijo v angleščini (v 12 državah članicah v nemščini in 11 v francoščini).
Poznavanje številke 112: Le 24 % anketiranih Evropejcev lahko številko 112 spontano prepozna kot številko za klic služb za ukrepanje v sili, ki velja v celotni EU. Odstotek je za 2 % višji kot februarja 2008, vendar je poznavanje številke EU za klic v sili med državami članicami zelo različno, od 3 % v Italiji do 58 % na Češkem. Veliko držav članic državljane in obiskovalce seznanja s številko 112, na primer:

  • na Finskem se dan številke 112 praznuje vsako leto 11. februarja,
  • obiskovalci Bolgarije na mobilni telefon prejmejo kratko sporočilo z informacijami o številki 112,
  • informacije o številki 112 so objavljene na avtocestah in cestninskih postajah v Avstriji, Grčiji in Španiji ter med drugim na železniških postajah in letališčih v Belgiji, na Češkem, v Estoniji, na Irskem, v Grčiji in na Nizozemskem,
  • pred začetkom potovalne sezone so na Švedskem organizirane medijske akcije za informiranje državljanov o številki 112.

V Bolgariji, na Švedskem, v Romuniji, Litvi in na Portugalskem se je poznavanje številke 112 v preteklem letu dvignilo za najmanj 10 %.

Iz ankete Eurobarometra je razvidno tudi, da:

  • je četrtina državljanov EU v preteklih 5 letih poklicala številko za klic v sili,
  • je večina klicev še vedno s stacionarnih telefonov: 53 % klicev je bilo opravljenih s stacionarnih telefonov, vendar se je povečalo število klicev z mobilnih telefonov (45 % v primerjavi z 42 % leta 2008).

Da se zagotovi poznavanje številke 112 v celotni Evropi, je Evropska komisija skupaj z Evropskim parlamentom in Svetom 11. februar razglasila za „evropski dan številke 112“. Komisija in države članice bodo povečale svoja prizadevanja za ozaveščanje o številki 112, zlasti v obdobju pred poletnimi počitnicami.

Ozadje

Evropska številka za klic v sili 112 je bila uvedena leta 1991, da bi poleg nacionalnih telefonskih številk za klic v sili vzpostavili enotno klicno številko, s katero bi v vseh državah članicah EU omogočili lažji dostop do reševalnih služb, predvsem za popotnike. Pravila EU od leta 1998 zahtevajo, da države članice zagotovijo brezplačne klice na številko 112 z vseh stacionarnih in mobilnih telefonov. Od leta 2003 morajo telekomunikacijski operaterji reševalnim službam zagotoviti podatke o lokaciji kličočega, da lahko hitro najdejo žrtve nesreč. Države članice EU morajo prav tako poskrbeti za večjo ozaveščenost javnosti o številki 112.

Za zagotovitev uvedbe klicne številke 112 je Komisija do zdaj sprožila 17 postopkov za ugotavljanje kršitev proti 15 državam članicam, ker ne zagotavljajo številke 112, podatkov o lokaciji kličočega ali primerne obravnave klica. Večina od teh postopkov je bilo zaključenih po uvedbi korektivnih ukrepov.

Številka 112 je lahko uvedena poleg nacionalne številke, vendar pa so se Danska, Finska, Nizozemska, Portugalska, Švedska in pred nedavnim Romunija odločile, da bo 112 postala nacionalna številka za klic v sili. V drugih državah je 112 številka določenih služb za ukrepanje v sili (na primer v Estoniji in Luksemburgu za reševalna vozila ali gasilsko brigado).

Stran Komisije o številki 112: www.ec.europa.eu/112

Kako številka 112 deluje v moji državi:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Kotiček za otroke:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ ][ ][ ]

Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar