Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

Bruxelles, 11 februarie 2009

112: Comisia Europeană dorește ca serviciile oferite prin numărul unic de urgență să devină plurilingve

Din decembrie 2008, cetățenii UE posibilitatea de a apela gratuit la serviciile de urgență din orice punct al Uniunii Europene formând 112, numărul european pentru urgențe, atât de la telefoanele mobile cât și de la cele fixe. Cu toate acestea, doar unul din patru europeni știe că acest număr salvator este disponibil și în alte state membre, iar aproape trei din zece persoane care l-au utilizat în alt stat decât cel de reședință s-au confruntat cu probleme de limbă. Comisia, Parlamentul European și Consiliul au declarat ziua de astăzi, 11 februarie, „Ziua Europeană 112”, în încercarea de a aduce la cunoștința publicului larg informații despre acest serviciu și de a determina autoritățile naționale să sporească capacitățile plurilingve în interiorul acestuia.

„Numărul european de urgență trebuie să fie cunoscut de toată lumea. Europa dispune de un număr de urgență unic, 112, care asigură întreaga gamă de servicii de urgență, în toate statele membre, în beneficiul tuturor cetățenilor care le solicită. Este inacceptabil faptul că mai puțin de un sfert dintre cetățenii europeni sunt conștienți de existența acestui număr, la fel cum sunt inacceptabile și barierele lingvistice care împiedică persoanele care călătoresc în statele membre să comunice cu operatorii serviciului de urgență”, a declarat comisarul pentru telecomunicații, Viviane Reding. „UE trebuie să depună eforturi pentru a garanta siguranța celor 500 de milioane de cetățeni ai săi, eforturi la fel de susținute ca cele depuse pentru a le garanta acestora posibilitatea de a călători liber în toate cele 27 de state membre. Această primă zi europeană dedicată serviciului 112 are menirea de a sensibiliza autoritățile naționale, care au datoria să asigure, în centrele de urgență 112, disponibilitatea serviciului într-un număr mai mare de limbi și să ia măsuri pentru conștientizarea publicului cu privire la acest număr salvator.”

Conform datelor obținute în urma unei anchete comandate de Comisia Europeană, 94% dintre cetățenii europeni consideră utilă existența unui număr unic de urgență la nivelul întregii Uniuni Europene. Rezultatele sondajului Eurobarometru publicate astăzi indică totodată și domeniile în care se resimte încă nevoia de ameliorare.

Probleme de limbă: 28% dintre persoanele care solicită serviciul 112 din străinătate întâmpină probleme de limbă, în ciuda faptului că, din informațiile furnizate de 21 de state membre, reiese că centrele de urgență 112 ale acestora au capacitatea de a răspunde solicitărilor primite în limba engleză (12 state membre indică faptul că pot gestiona apeluri în limba germană și 11 în franceză).

Gradul de conștientizare a existenței serviciului 112: doar 24% dintre cetățenii UE care au participat la sondaj au identificat imediat 112 ca fiind numărul la care pot suna în caz de urgență, oriunde s-ar afla pe teritoriul UE. Această cifră înregistrează o creștere cu 2% față de februarie 2008, însă procentul celor care știu de existența numărului de urgență prezintă variații importante între statele membre, de la 3% în Italia până la 58% în Republica Cehă. O serie de state membre utilizează metode active de informare a cetățenilor și a persoanelor aflate în călătorie pe teritoriul lor cu privire la 112, cum ar fi:

  • În Finlanda, ziua de 11 februarie a fiecărui an este dedicată numărului 112.
  • Persoanele aflate în călătorie în Bulgaria primesc pe telefonul mobil un mesaj conținând informații despre acest serviciu.
  • Numărul 112 apare pe diferite panouri situate pe autostrăzi și la punctele de plată a taxelor de autostradă din Austria, Grecia și Spania, precum și în gările și aeroporturile din Belgia, Republica Cehă, Estonia, Irlanda, Grecia și Țările de Jos, printre altele.
  • Înaintea fiecărui sezon turistic, Suedia organizează campanii media de informare a cetățenilor asupra existenței serviciului de urgență 112.

În anul care a trecut, în Bulgaria, Suedia, România, Lituania și Portugalia s-a remarcat o creștere cu cel puțin 10% a gradului de conștientizare a publicului cu privire la acest subiect .

Sondajul Eurobarometru mai arată că:

  • Un sfert dintre cetățenii UE au făcut apel la un număr de urgență în ultimii cinci ani.
  • Majoritatea apelurilor sunt în continuare efectuate de la posturi telefonice fixe. Deși 53% dintre apeluri au fost efectuate de la posturi telefonice fixe, s-a înregistrat totuși o creștere a apelurilor de urgență efectuate de pe telefoane mobile (45% față de 42% în 2008).

În scopul de a ameliora gradul de informare a tuturor cetățenilor Europei cu privire la serviciul de urgență 112, Comisia Europeană, împreună cu Parlamentul European și Consiliul, declară ziua de 11 februarie „Ziua Europeană 112”. Comisia și statele membre își vor intensifica eforturile pentru a aduce la cunoștința publicului serviciul 112, cu precădere în perioadele de dinaintea vacanțelor de vară.

Istoric

Numărul european de urgență 112 a fost lansat în 1991 pentru a oferi un serviciu unic pentru apelurile de urgență disponibil în toate statele membre, în plus față de numerele naționale de urgență, cu scopul de a spori disponibilitatea serviciilor de urgență, în special pentru persoanele care călătoresc. Începând cu 1998, statele membre sunt obligate, în temeiul reglementărilor comunitare, să garanteze că toți utilizatorii serviciilor de telefonie fixă și mobilă pot apela gratuit serviciul 112. Din 2003, operatorii de telecomunicații au obligația de a furniza serviciilor de urgență informații privind localizarea apelantului pentru ca acestea să poată ajunge rapid la victimele accidentelor. Statele membre trebuie, de asemenea, să asigure o mai bună informare a cetățenilor cu privire la serviciul 112.

În scopul garantării implementării serviciului 112, Comisia a inițiat 17 proceduri în constatarea încălcării dreptului comunitar împotriva a 15 state membre pentru inexistența unui sistem de localizare a apelanților sau pentru gestionarea inadecvată a apelurilor. Cele mai multe dintre acestea au fost închise în urma măsurilor corective întreprinse.

Deși numărul 112 a fost conceput în completarea numerelor naționale de urgență existente, Danemarca, Finlanda, Țările de Jos, Portugalia, Suedia și, mai recent, România au decis ca acesta să devină principalul număr național de urgență. În alte state, 112 este unicul număr de urgență disponibil pentru anumite tipuri de servicii de urgență (de exemplu, acesta este disponibil în Estonia și în Luxemburg pentru serviciile de ambulanță și pompieri).

Site-ul internet al Comisiei dedicat serviciului 112: www.ec.europa.eu/112

Informații privind modul de utilizare a numărului 112 în statele membre:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Colțul micilor europeni:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar