Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

Bruksela, dnia 11 lutego 2009 r.

Wypadek: dzwoń na 112 – zdaniem Komisji wspólny europejski numer alarmowy wymaga wielojęzycznej obsługi

Już od grudnia 2008 r. obywatele UE mogą się dodzwonić do służb ratowniczych z całego terytorium Unii Europejskiej, wybierając numer 112 – bezpłatny numer alarmowy dla całej UE dostępny z telefonu stacjonarnego jak również z komórki. Tymczasem tylko jeden na czterech Europejczyków wie, że ten numer działa również w innych państwach członkowskich, a prawie trzech na dziesięciu dzwoniących na 112 w obcym kraju napotyka trudności językowe. Wspólnie z Parlamentem Europejskim i Radą Komisja ogłosiła dziś, 11 lutego, europejski dzień numeru 112. Akcja ma służyć rozpowszechnianiu wiedzy o tym numerze i zachęceniu władz krajowych do rozbudowy wielojęzycznej obsługi numeru alarmowego.

„Europejski numer alarmowy musi przestać być najpilniej strzeżoną tajemnicą w Europie. Skoro mamy już wspólny numer alarmowy, 112, który jest najwłaściwszym wyborem w każdym nagłym wypadku, niezależnie od tego, kto jest w potrzebie i skąd dzwoni, to jest nie do pomyślenia, aby wiedziała o nim mniej niż jedna czwarta obywateli, ani żeby bariera językowa podróżnym uniemożliwiała korzystającym z numeru 112 porozumienie się z dyżurnym ” – uważa Viviane Reding, unijna komisarz odpowiedzialna za telekomunikację. „Obowiązkiem UE jest dążyć do zagwarantowania bezpieczeństwa 500 milionom obywateli z taką samą determinacją, jak kiedyś dążyliśmy do zapewnienia im możliwości swobodnego podróżowania przez granice 27 państw. Pierwszy europejski dzień numeru 112 powinien spełnić rolę dzwonka alarmowego dla władz krajowych, które powinny powiększać liczbę języków, jakie obsługują ich centrale alarmowe 112 i z zaangażowaniem upowszechniać wśród obywateli znajomość numeru, który ratuje życie.”

Badanie opinii w skali całej UE przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej wykazuje, że 94% obywateli UE uznaje taki wspólny numer alarmowy w całej Unii za użyteczny. Ogłoszone dziś wyniki badania Eurobarometru wskazują jasno te obszary, w których wciąż jest wiele do zrobienia:

Problemy językowe: 28% dzwoniących na 112 za granicą doświadczyło trudności w porozumieniu się, i to pomimo, że aż 21 państw członkowskich deklaruje, że ich centrale alarmowe 112 przyjmują zgłoszenia w języku angielskim (12 państw deklaruje również używanie niemieckiego, a 11 – francuskiego).

Świadomość społeczna numeru 112: Zaledwie 24% ogółu obywateli UE było w stanie spontanicznie stwierdzić, że numer 112 służy wzywaniu służb ratowniczych z dowolnego miejsca na obszarze Unii. Mimo nieznacznej poprawy (2% więcej niż w lutym 2008 r.) poziom wiedzy o unijnym numerze alarmowym jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach – od 3% we Włoszech aż do 58% w Republice Czeskiej. W wielu państwach członkowskich informuje się obywateli i przyjezdnych o numerze 112, na przykład:

  • W Finlandii co roku 11 lutego obchodzi się dzień numeru 112,
  • Odwiedzając Bułgarię otrzymuje się powitalną wiadomość SMS informującą o numerze 112,
  • Numer 112 widnieje na autostradach i bramkach wjazdowych w Austrii, Grecji i Hiszpanii oraz na stacjach kolejowych i lotniskach – między innymi w Belgii, Republice Czeskiej, Estonii, Irlandii, Grecji i Niderlandach,
  • W Szwecji organizuje się kampanie medialne poprzedzające sezon urlopowy, zaznajamiając wyjeżdżających z numerem alarmowym.

W ubiegłym roku przynajmniej 10% wzrost poziomu świadomości numeru 112 zaobserwowano w Bułgarii, Szwecji, Rumunii, na Litwie i w Portugalii.

Poza tym badanie Eurobarometru wykazało również, że:

  • co czwarty obywatel UE korzystał z numeru alarmowego w ciągu ostatnich pięciu lat;
  • większość połączeń odbywa się za pomocą telefonu stacjonarnego: 53% połączeń odbywa się z aparatu stacjonarnego, przy czym można zaobserwować wzrost liczby połączeń z telefonów komórkowych (45%, w porównaniu do 42% w 2008 r.).

Dla zapewnienia powszechnej świadomości numeru 112 w całej Europie, Komisja Europejska razem z Parlamentem Europejskim i Radą ogłosiły Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, obchodzony 11 lutego. Komisja oraz państwa członkowskie zamierzają zdwoić wysiłki na rzecz upowszechnienia znajomości numeru 112, zwłaszcza w okresie przed wakacjami.

Historia numeru 112

Europejski numer alarmowy 112, wprowadzony w 1991 r. jako jednolity, wspólny dla wszystkich państw członkowskich numer funkcjonujący obok krajowych numerów alarmowych, miał na celu zwiększenie dostępności służb ratunkowych, zwłaszcza dla podróżnych. Od 1998 roku przepisy UE wymagają, aby państwa członkowskie gwarantowały bezpłatne połączenia z numerem 112 ze wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych. Od 2003 r. operatorzy telekomunikacyjni mają obowiązek podawać służbom ratowniczym informacje na temat miejsca, w którym znajduje się osoba dzwoniąca, tak by służby te mogły szybko odnaleźć ofiary wypadku. Państwa członkowskie UE muszą również popularyzować wśród obywateli wiedzę na temat numeru 112.

Aby urzeczywistnić wprowadzenie numeru 112, Komisja wszczęła do tej pory 17 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 15 krajom w związku z niedostępnością numeru 112, brakiem informacji o lokalizacji rozmówcy lub niewłaściwym rozpatrywaniem zgłoszeń. Większość z tych postępowań umorzono po wprowadzeniu środków naprawczych.

O ile numer 112 ma uzupełniać istniejące dotychczas krajowe numery alarmowe, to w Danii, Finlandii, Niderlandach, Portugalii i Szwecji, a ostatnio i w Rumunii stał się on głównym krajowym numerem alarmowym. W innych krajach 112 stanowi jedyny numer alarmowy kontaktujący z określonymi służbami ratowniczymi – na przykład: karetki i straż pożarna w Estonii i Luksemburgu.

Specjalna strona Komisji poświęcona numerowi 112: www.ec.europa.eu/112

Jak numer 112 działa w moim kraju?

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Wersja dla dzieci:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ ][ ][ ]

Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar