Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

Brussel, 11 februari 2009

112: Commissie wil meertaligheid voor gemeenschappelijk Europees noodnummer

Sinds december 2008 kunnen EU-burgers in de hele Europese Unie gratis de hulpdiensten bereiken met zowel de vaste lijn als de mobiele telefoon door 112 te bellen, het EU-noodnummer. Slechts één op de vier Europeanen beseft echter dat dit levensreddende nummer in andere lidstaten bestaat en bijna drie op de tien 112-bellers in andere landen hebben taalproblemen ondervonden. Vandaag heeft de Commissie, samen met het Europees Parlement en de Raad, 11 februari uitgeroepen als de "Europese dag van het noodnummer 112" om het 112-nummer meer bekendheid te geven en de nationale autoriteiten te stimuleren om het unieke EU-noodnummer meertaliger te maken.

"Het Europese noodnummer moet niet langer het best bewaarde geheim van Europa blijven. We hebben een gemeenschappelijk noodnummer, 112, voor alle noodgevallen, alle lidstaten en alle burgers die het nodig hebben. Het is echter onaanvaardbaar dat minder dan een kwart van de burgers op de hoogte is van het 112-nummer, of dat reizigers die 112 bellen als gevolg van taalbarrières niet met de alarmcentrale kunnen communiceren", aldus Europees Commissaris voor telecommunicatie Viviane Reding. "De EU moet zich inzetten om de veiligheid van onze 500 miljoen burgers te garanderen net zoals we ons hebben ingezet om hen een vrij verkeer van personen te garanderen over de 27 landsgrenzen heen. De eerste Europese dag van het noodnummer 112 moet de nationale autoriteiten ertoe aanzetten het aantal talen dat beschikbaar is in hun 112-alarmcentrales te verhogen en dit nummer meer bekendheid te geven."

Een in opdracht van de Europese Commissie in de EU uitgevoerde enquête, toont aan dat 94% van de EU-burgers het nuttig vindt om in de EU één enkel noodnummer te hebben. De Eurobarometer-enquête die vandaag is gepubliceerd wijst ook op een aantal punten die nog beter kunnen.

Taalproblemen: 28% van de bellers heeft taalproblemen wanneer zij tijdens een verblijf in het buitenland het 112-nummer bellen, hoewel 21 lidstaten hebben aangegeven dat hun 112-alarmcentrales oproepen in het Engels kunnen afhandelen (12 lidstaten in het Duits en 11 lidstaten in het Frans).

Bekendheid van het 112-nummer: Over het algemeen kon slechts 24% van de ondervraagde Europeanen het 112-nummer spontaan thuisbrengen als het nummer waarmee in de hele EU de hulpdiensten bereikt kunnen worden. Dit is een verbetering met 2% ten opzichte van februari 2008, maar de bekendheid van het Europese noodnummer varieert sterk van land tot land: van 3% in Italië tot 58% in Tsjechië. Veel lidstaten brengen hun burgers en bezoekers op de hoogte van het 112-nummer, bijvoorbeeld:

  • in Finland vindt elk jaar op 11 februari de dag van het noodnummer 112 plaats.
  • Bezoekers in Bulgarije ontvangen een welkomstsms-bericht om hen in te lichten over het 112-nummer.
  • Het 112-nummer wordt geadverteerd langs snelwegen en bij tolpoorten in Oostenrijk, Griekenland en Spanje en op treinstations en luchthavens in België, Tsjechië, Estland, Ierland, Griekenland en Nederland.
  • In Zweden worden voor het vakantieseizoen mediacampagnes georganiseerd om burgers op de hoogte te brengen van het 112-nummer.

In Bulgarije, Zweden, Roemenië, Litouwen en Portugal steeg de bekendheid van het 112-nummer het afgelopen jaar met minstens 10%.

De Eurobarometer-enquête toonde ook aan dat:

  • een kwart van de EU-burgers de afgelopen vijf jaar een noodnummer heeft gebeld.
  • Het grootste deel van de oproepen (53%) werd gedaan via een vaste lijn. Het aantal oproepen via de mobiele telefoon liet echter een stijging zien van 45% vergeleken met 42% in 2008.

Om ervoor te zorgen dat het 112-nummer in de hele EU bekend raakt, heeft de Europese Commissie samen met het Europees Parlement en de Raad 11 februari uitgeroepen als "Europese dag van het noodnummer 112". De Commissie en de lidstaten zullen, met name voor de zomervakantieperiode, hun inspanningen opvoeren om het 112-nummer meer bekendheid te verschaffen.

Achtergrond

Het Europese noodnummer 112 is in 1991 ingevoerd om, naast de nationale noodnummers, één gemeenschappelijk noodnummer voor alle EU-lidstaten aan te bieden om de hulpdiensten toegankelijker te maken, met name voor reizigers. Sinds 1998 moeten de lidstaten op grond van EU-regels ervoor zorgen dat alle vaste en mobiele telefoongebruikers het 112-nummer gratis kunnen bellen. Sinds 2003 moeten de telecommunicatiebedrijven de hulpdiensten informatie verstrekken over de plaats waar de beller zich bevindt, zodat de slachtoffers van ongevallen snel kunnen worden opgespoord. De EU-lidstaten moeten ook de bekendheid van het 112-nummer bij de burger vergroten.

Om ervoor te zorgen dat het 112-nummer daadwerkelijk wordt ingevoerd, heeft de Commissie 17 inbreukprocedures ingeleid tegen 15 landen omdat ofwel het 112-nummer niet beschikbaar was, locatiegegevens niet werden meegedeeld of omdat de oproep niet naar behoren werd afgehandeld. De meeste van deze procedures zijn inmiddels afgesloten nadat corrigerende maatregelen zijn genomen.

Hoewel het 112-nummer de bestaande nationale noodnummers aanvult, hebben Denemarken, Finland, Nederland, Portugal, Zweden, en sinds kort Roemenië besloten het 112-nummer hun nationaal noodnummer te maken. In andere landen is het 112-nummer het enige noodnummer voor bepaalde hulpdiensten (zoals in Estland en Luxemburg voor ambulances of brandweer).

De 112-website van de Commissie: www.ec.europa.eu/112

Zo werkt het noodnummer 112 in mijn land:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Kinderhoekje:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ][ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ][ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar