Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

Brussell, l-11 ta' Frar 2009

112: Il-Kummissjoni tgħid li n-numru uniku tal-emerġenza tal-UE għandu jsir multilingwi

Minn Diċembru 2008, iċ-ċittadini tal-UE jistgħu jikkuntattjaw lis-servizzi tal-emerġenza minn kwalunkwe post fl-Unjoni Ewropea billi jċemplu l-112, in-numru tal-emerġenza għall-UE kollha kemm hi, b’xejn, kemm mil-linji fissi, kif ukoll mill-mobiles. Imma huwa biss wieħed minn kull erba’ Ewropej li jaf li dan in-numru, li jista’ jsalva l-ħajjiet, jeżisti fi Stati Membri oħra, u kważi tlieta minn kull għaxra min-nies li jċemplu l-112 f'pajjiżi oħra ltaqgħu ma' problemi tal-lingwa. Illum, il-Kummissjoni, flimkien mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill, iddikjarat li l-11 ta' Frar għandu jkun "Il-Jum Ewropew tal-112" sabiex tinfirex il-kelma dwar il-112 u l-awtoritajiet nazzjonali jkunu mħeġġa jieħdu azzjoni ħalli n-numru uniku tal-UE tal-emerġenza jsir iktar multilingwi.

In-numru Ewropew tal-emerġenza m’għandux jibqa’ l-akbar sigriet li għandha l-Ewropa. Għandna numru uniku tal-emerġenza, il-112, li jaħdem għal kull emerġenza u f’kull Stat Membru u għal kull ċittadin li jeħtieġu. Iżda huwa inaċċettabbli li inqas minn kwart taċ-ċittadini jafu li l-112 jeżisti, u li l-ostakli tal-lingwa jxekklu lill-vjaġġatturi li jċemplu l-112 milli jikkomunikaw mal-operatur tal-emerġenza," qalet il-Kummissarju tat-Telekomunikazzjoni tal-UE, Viviane Reding. “L-UE trid taħdem biex tiggarantixxi s-sikurezza tal-500 miljun ċittadin tagħna bl-istess intensità li bija ħdimna biex niggarantixxu li jkunu jistgħu jgħaddu liberament mill-fruntieri tas-27 pajjiż tagħha. L-ewwel jum Ewropew tal-112 għandu jservi biex l-awtoritajiet nazzjonali li jeħtieġ li jtejbu l-għadd ta’ lingwi disponibbli fiċ-ċentri tal-emerġenza 112 jqumu fuq tagħhom, u sabiex jittejjeb l-għarfien dwar dan in-numru li jsalva l-ħajjiet.

Stħarriġ li għamlet il-Kummissjoni Ewropea madwar l-UE kollha juri li 94% taċ-ċittadini tal-UE jaħsbu li huwa utli li fl-UE jkun hemm numru uniku għall-emerġenza. L-istħarriġ tal-Eurobarometer, ippubblikat illum, wera wkoll ċerti oqsma fejn għad hemm titjib xi jsir.

Problemi tal-lingwa: 28% tal-persuni li jċemplu jkollhom problemi bil-lingwa meta jċemplu l-112 waqt li jkunu msefrin, minkejja l-fatt li l-informazzjoni pprovduta minn 21 Stat Membru tindika li ċ-ċentri tal-emerġenza 112 tagħhom għandhom ikunu jistgħu jieħdu t-telefonati 112 bl-Ingliż (12-il Stat Membru bil-Ġermaniż u 11-il Stat Membru bil-Franċiż).

Għarfien dwar l-eżistenza tal-112: B’kollox kienu biss 24% tal-Ewropej li ħadu sehem fl-istaħħriġ li setgħu jidentifikaw bla xkiel il-112 bħala n-numru li jistgħu jċemplu għas-servizzi tal-emerġenza minn kwalunkwe post fl-UE. Dan huwa titjib ta’ 2% minn Frar 2008, iżda l-għarfien dwar in-numru tal-emerġenza tal-UE jvarja ferm bejn il-pajjiżi, minn 3% fl-Italja għal 58% fir-Repubblika Ċeka. Bosta Stati Membri qegħdin jinfurmaw liċ-ċittadini tagħhom u lill-viżitaturi dwar il-112, pereżempju:

  • Fil-Finlandja, jum il-112 huwa ċċelebrat kull sena fil-11 ta’ Frar.
  • Il-viżitaturi fil-Bulgarija jirċievu sms ta’ merħba li jinfurmahom dwar il-112.
  • Ittellgħu riklami fl-awtostradi u l-punti tal-ħlas għall-użu tat-toroq fl-Awstrija, il-Greċja u Spanja, kif ukoll fl-istazzjonijiet ferrovjarji u l-ajruporti fil-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Irlanda, il-Greċja u l-Olanda, fost l-oħrajn.
  • Fl-Iżvezja jiġu organizzati kampanji tal-midja qabel l-istaġun tal-ivvjaġġar biex iċ-ċittadini jiġu infurmati dwar il-112.

Fil-Bulgarija, l-Iżvezja, ir-Rumanija, il-Litwanja u l-Portugall, kien hemm żieda ta’ għallinqas 10% fl-għarfien dwar il-112 matul l-aħħar sena.

L-istħarriġ tal-Eurobarometer wera wkoll li:

  • Kwart taċ-ċittadini tal-UE ċemplu n-numru tal-emerġenza fl-aħħar ħames snin.
  • Il-maġġoranza tat-telefonati għadhom isiru mil-linji fissi: filwaqt li 53% tat-telefonati saru minn linja fissa, kien hemm żieda fit-telefonati ta’ emerġenza li saru mill-mowbajls (45% meta mqabbla ma’ 42% fl-2008).

Sabiex jiġi żgurat li l-112 ikun magħruf madwar l-Ewropa kollha, il-Kummissjoni Ewropea, flimkien mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill iddikjarat li l-11 ta’ Frar għandu jkun ‘Il-Jum Ewropew tal-112'. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri se jżidu l-isforzi tagħhom sabiex il-112 isir aktar magħruf, speċjalment qabel il-perjodu tal-vaganzi tas-sajf.

Sfond

In-numru Ewropew tal-emerġenza, il-112, ġie introdott fl-1991 sabiex flimkien man-numri nazzjonali tal-emerġenza, jipprovdi numru uniku għat-telefonati tal-emerġenza fl-Istati Membri kollha tal-UE, sabiex is-servizzi tal-emerġenza jsiru aktar aċċessibbli, speċjalment għall-vjaġġaturi. Mill-1998, ir-regoli tal-UE ħtieġu li l-Istati Membri jiżguraw li l-utenti kollha tal-linji fissi u mobbli jkunu jistgħu jċemplu l-112 b'xejn. Mill-2003, l-operaturi tas-servizzi tat-telekomunikazzjoni jridu jipprovdu tagħrif dwar il-lokalità ta’ min ikun qed iċempel, lis-servizzi tal-emerġenza, sabiex il-vittmi tal-inċidenti jkunu jistgħu jinstabu malajr. L-Istati Membri tal-UE wkoll għandhom itejbu l-għarfien taċ-ċittadini dwar il-112.

Sabiex jiġi żgurat li l-112 jopera kif suppost, il-Kummissjoni fetħet 17-il proċedura ta’ ksur proċedura ta’ ksur kontra 15-il pajjiż membru minħabba n-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-112, il-lokalità ta’ min iċempel, inkella trattament inadegwat tat-telefonati. Ħafna minn dawn ingħalqu wara li ttieħdu miżuri korrettivi.

Filwaqt li l-112 jikkomplementa n-numri nazzjonali tal-emerġenza eżistenti, id-Danimarka, il-Finlandja, l-Olanda, il-Portugall, l-Iżvezja, u dan l-aħħar ir-Rumanija, iddeċidew li l-112 jsir in-numru ewlieni nazzjonali tal-emerġenza. F’pajjiżi oħra, il-112 huwa l-uniku numru ta’ emerġenza għal ċerti servizzi tal-emerġenza (bħall-Estonja u l-Lussemburgu għall-ambulanzi jew is-servizzi tat-tifi tan-nar).

Il-websajt tal-Kummissjoni dwar il-112: www.ec.europa.eu/112

Kif jaħdem il-112 f’pajjiżi:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Rokna għat-tfal:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ ][ ][ ]

Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar