Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

Briselē, 2009. gada 11. februār

Numurs "112" — Komisija uzskata, ka vienotā Eiropas neatliekamās palīdzības dienestu numura pakalpojumam jākļūst daudzvalodīgam

Kopš 2008. gada decembra ES iedzīvotājiem ir iespējams sazināties ar neatliekamās palīdzības dienestiem no jebkuras vietas Eiropas Savienībā, bez maksas piezvanot uz vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības dienestu numuru "112" no fiksētā vai mobilā tālruņa. Tomēr tikai viens no četriem Eiropas iedzīvotājiem zina, ka šis numurs, kurš spētu glābt dzīvības, ir pieejams arī citās dalībvalstīs. Un gandrīz trijos gadījumos no desmit cilvēki, zvanot uz numuru "112" no citām dalībvalstīm, ir saskārušies ar valodas problēmām. Šodien Komisija kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi pasludināja 11. februāri par Eiropas "112" dienu, kas paredzēta, lai informētu iedzīvotājus par numuru "112" un mudinātu valstu iestādes padarīt šo pakalpojumu daudzvalodīgāku.

"Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numuram vairs nevajadzētu būt "visrūpīgāk glabātajam Eiropas noslēpumam". Mums ir vienots neatliekamās palīdzības dienestu numurs "112", uz kuru katrs iedzīvotājs, kuram tas ir nepieciešams, var zvanīt jebkurā ārkārtas situācijā, atrodoties jebkurā dalībvalstī. Bet nepieņemami ir tas, ka par šo numuru zina mazāk nekā ceturtā daļa iedzīvotāju, kā arī tas, ka, zvanot uz šo numuru, saziņu ar neatliekamās palīdzības dienestu operatoru kavē valodas barjera", teica ES telesakaru komisāre Viviāna Redinga. "Lai garantētu mūsu 500 miljonu iedzīvotāju drošību, Eiropas Savienībai ir jāstrādā tikpat intensīvi, kā esam strādājuši, lai garantētu viņiem iespēju brīvi šķērsot 27 dalībvalstu robežas. Pirmajai Eiropas "112" dienai būtu jākalpo par "modinātāja zvanu" valstu iestādēm, kurām jāparūpējas par to valodu skaita palielināšanu, kurās pieejami neatliekamās palīdzības dienesta "112" pakalpojumi, un jāveicina informētība par šo dzīvības glābšanai svarīgo numuru."

Kā liecina Eiropas Komisijas uzdevumā veiktās aptaujas rezultāti, 94 % ES iedzīvotāju uzskata vienotu neatliekamās palīdzības dienestu numuru par noderīgu. Tomēr šodien publicētajā Eurobarometer apsekojuma ziņojumā uzsvērtas arī jomas, kurās vēl nepieciešami uzlabojumi.

Valodas problēmas. Lai gan 21 dalībvalsts sniedz informāciju, ka to "112" neatliekamās palīdzības dienestu centri spēj atbildēt uz zvaniem angļu valodā (12 dalībvalstīs arī vācu valodā un 11 dalībvalstīs — franču valodā), 28 % gadījumu cilvēki, zvanot uz "112", saskaras ar valodas problēmām.

Informētība par "112". Kopumā tikai 24 % no aptaujātajiem eiropiešiem bez apdomāšanās varētu nosaukt "112" — tālruņa numuru, uz kuru var zvanīt visā ES, ja vajadzīga neatliekamā palīdzība. Salīdzinājumā ar 2008. gada februāri situācija šajā ziņā ir uzlabojusies par 2 %, tomēr informētība par ES neatliekamās palīdzības dienesta numuru dažādās valstīs atšķiras — no 3 % Itālijā līdz 58 % Čehijā. Daudzas dalībvalstis informē savus iedzīvotājus un apmeklētājus par numuru "112", piemēram,

  • Somijā ik gadu 11. februārī atzīmē "112" dienu;
  • ierodoties Bulgārijā, tās viesi saņem mobilā tālruņa īsziņu, kurā tiek informēti par numuru "112";
  • Informatīvi materiāli par numuru "112" tiek izvietoti autoceļu malās un ceļu nodokļa maksāšanas vietās Austrijā, Grieķijā un Spānijā, kā arī dzelzceļa stacijās un lidostās, piemēram, Beļģijā, Čehijā, Igaunijā, Īrijā, Grieķijā un Nīderlandē;
  • Zviedrijā pirms ceļojumu sezonas sākuma tiek organizētas plašsaziņas līdzekļu kampaņas, kurās iedzīvotājus informē par numuru "112";

Pēdējā gada laikā informētība par šo neatliekamās palīdzības dienestu numuru vismaz par 10 % ir palielinājusies Bulgārijā, Zviedrijā, Rumānijā, Lietuvā un Portugālē.

Eurobarometer apsekojuma rezultāti sniedz arī šādas ziņas:

  • ceturtā daļa ES iedzīvotāju pēdējo piecu gadu laikā vismaz reizi ir zvanījuši neatliekamās palīdzības dienestiem;
  • vairumā (53 %) gadījumu šādi zvani vēl joprojām tikuši veikti no fiksētā tālruņa, tomēr pieaugusi arī to zvanu procentuālā daļa, kuri veikti no mobilā tālruņa (45 % salīdzinājumā ar 2008. gada rādītāju 42 %).

Lai nodrošinātu informētību par numuru "112" visā Eiropā, Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi ir pasludinājusi 11. februāri par Eiropas "112" dienu. Komisija un dalībvalstis palielinās savus centienus popularizēt numuru "112" , jo īpaši pirms vasaras atvaļinājumu perioda sākuma.

Vispārēja informācija
Eiropas neatliekamās palīdzības dienestu numuru "112" ieviesa 1991. gadā, lai papildus atsevišķu valstu attiecīgo dienestu numuriem eksistētu arī visām ES dalībvalstīm kopīgs neatliekamās palīdzības dienestu numurs, kas — jo īpaši ceļotājiem — padarītu vieglāk pieejamus šo dienestu pakalpojumus. Kopš 1998. gada ES noteikumi dalībvalstīm uzliek pienākumu nodrošināt, lai visu fiksēto un mobilo tālruņu lietotāju zvani uz numuru "112" būtu bezmaksas. Kopš 2003. gada telesakaru operatoriem neatliekamās palīdzības dienestiem jāsniedz informācija par zvanītāja atrašanās vietu, lai būtu iespējams ātri nokļūt pie negadījumos cietušajiem. ES dalībvalstīm jāuzlabo arī iedzīvotāju informētība par numuru "112".

Lai nodrošinātu numura "112" ieviešanu, Komisija ir uzsākusi 17 pārkāpumu izmeklēšanas procedūras pret 15 valstīm saistībā ar to, ka šis numurs tajās nav ieviests, nav pieejama informācija par zvanītāja atrašanās vietu vai zvani netiek pienācīgi apstrādāti. Vairums šo procedūru ir noslēgtas pēc koriģējošu pasākumu veikšanas.

Vairumā valstu numurs "112" ir ieviests papildus valsts neatliekamās palīdzības dienestu numuriem, bet Dānija, Somija, Nīderlande, Portugāle, Zviedrija un pavisam nesen arī Rumānija ir nolēmušas šo numuru padarīt par valsts galveno neatliekamās palīdzības dienestu numuru. Citās valstīs "112" ir vienīgais numurs, pa kuru var piezvanīt noteiktiem neatliekamās palīdzības dienestiem (piemēram, Igaunijā un Luksemburgā — ātrajai medicīniskajai palīdzībai un ugunsdzēsējiem).

Komisijas "112" tīmekļa vietne: www.ec.europa.eu/112

Kā numurs "112" darbojas manā valstī:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Informācija bērniem:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ ][ ][ ]

Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar