Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

Briuselis, 2009 m. vasario 11 d.

Komisija siekia, kad ES bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugos būtų teikiamos keliomis kalbomis

Nuo 2008 m. gruodžio ES piliečiai bet kurioje Europos Sąjungoje su pagalbos tarnybomis gali nemokamai susisiekti skambindami tiek fiksuotojo, tiek judriojo ryšio telefonais bendruoju ES pagalbos numeriu 112. Tačiau tik vienas iš keturių europiečių žino, kad šis gyvybiškai svarbus telefono numeris galioja ir kitose valstybėse narėse, o beveik trečdaliui skambinusiųjų šiuo numeriu kitose šalyse kilo susikalbėjimo problemų. Šiandien Komisija kartu su Europos Parlamentu ir Taryba vasario vienuoliktąją paskelbė Europos pagalbos telefono numerio 112 diena – taip siekiama populiarinti telefono numerį 112 ir skatinti nacionalines valdžios institucijas, kad ES bendrojo pagalbos telefono numerio paslaugos būtų teikiamos daugiau kalbų.

Europos pagalbos telefono numeris nebeturėtų būti geriausiai saugoma Europos paslaptis. Turime bendrą pagalbos telefono numerį 112, kuriuo piliečiai bet kada gali pasinaudoti visose valstybėse narėse. Tačiau tai, kad mažiau nei ketvirtadalis piliečių žino apie šį numerį arba kad dėl kalbos barjerų šiuo numeriu skambinantys keliautojai negali susikalbėti su pagalbos linijos operatoriumi, yra nepriimtina, – sakė už ES telekomunikacijas atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Siekti, kad būtų užtikrinta 500 mln. piliečių sauga, ES privalo taip pat uoliai, kaip siekė užtikrinti jiems galimybę laisvai keliauti bendroje 27 šalių erdvėje. Pirmąją Europos telefono numerio 112 dieną siekiama nacionalinėms valdžios institucijoms priminti, kad būtina didinti kalbų, kuriomis telefono numeriu 112 teikiamos pagalbos centrų paslaugos, skaičių ir geriau informuoti apie šį gyvybiškai svarbų numerį.“

Europos Komisijos atlikta visos ES apklausa rodo, kad 94 % ES piliečių mano, jog turėti bendrą ES pagalbos numerį naudinga. Šiandien paskelbtoje „Eurobarometro“ apklausoje taip pat nurodytos dar tobulintinos sritys:

Kalbos problemos. 28 procentams telefono numeriu 112 užsienyje skambinančių asmenų kyla susikalbėjimo problemų, nors, remiantis 21 valstybės narės pateikta informacija, pagalbos centrai į skambučius telefono numeriu 112 iš esmės turėtų sugebėti atsakyti anglų kalba (12 valstybių narių – vokiečių ir 11 valstybių narių – prancūzų kalba).

Telefono numerio 112 žinomumas. Apskritai spontaniškai pasakyti, kad telefono numeris 112 yra numeris, kuriuo pagalbos tarnybas galima iškviesti bet kur Europos Sąjungoje, galėjo tik 24 % apklaustų europiečių. Šis rodiklis dviem procentais geresnis, palyginti su 2008 m. vasario mėn., bet piliečių, žinančių apie ES pagalbos telefono numerį, dalis įvairiose šalyse smarkiai skiriasi – nuo 3 % Italijoje iki 58 % Čekijoje. Daugelyje valstybių narių apie telefono numerį 112 piliečiai ir šalies svečiai informuojami, pvz.:

  • Suomijoje kasmet vasario vienuoliktąją minima pagalbos telefono numerio 112 diena;
  • atvykusieji į Bulgariją gauna SMS žinutę apie telefono numerį 112;
  • apie telefono numerį 112 informuojama Austrijos, Graikijos ir Ispanijos greitkeliuose ir kelių mokesčių rinkimo vietose, Belgijos, Čekijos, Estijos, Airijos, Graikijos, Nyderlandų ir kitų šalių geležinkelio stotyse ir oro uostuose;
  • Švedijoje prieš kelionių sezono pradžią organizuojamos žiniasklaidos informavimo apie telefono numerį 112 kampanijos.

Per praėjusius metus telefono numerio 112 žinomumas mažiausiai 10 % padidėjo Bulgarijoje, Švedijoje, Rumunijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje.

„Eurobarometro“ apklausa taip pat parodė, kad:

  • per pastaruosius penkerius metus pagalbos numeriu yra skambinę ketvirtadalis ES piliečių;
  • dauguma vis dar skambino fiksuotojo ryšio telefonu – nors fiksuotojo ryšio telefonu skambino 53 % asmenų, vis dėlto pagalbos skambučių padaugėjo ir iš mobiliųjų telefonų (45 %, palyginti su 42 % 2008 m.).

Norėdama užtikrinti, kad telefono numeris 112 būtų žinomas visoje Europoje, Europos Komisija kartu su Europos Parlamentu ir Taryba vasario vienuoliktąją paskelbė Europos pagalbos telefono numerio 112 diena. Komisija ir valstybės narės stengsis aktyviau reklamuoti telefono numerį 112, ypač prieš vasaros atostogų laikotarpį.

Pagrindinė informacija

Europos pagalbos telefono numeris 112 įdiegtas 1991 m. tam, kad, be nacionalinių pagalbos telefono numerių, visose ES valstybėse narėse būtų vienas pagalbos telefono numeris, kuriuo visiems, visų pirma keliautojams, būtų lengviau susisiekti su pagalbos tarnybomis. Nuo 1998 m. ES taisyklėmis valstybės narės įpareigotos užtikrinti, kad šiuo numeriu visi fiksuotojo ir judriojo ryšio telefonų naudotojai galėtų skambinti nemokamai. Nuo 2003 m. telekomunikacijų operatoriai informaciją apie skambintojo vietą privalo pateikti pagalbos tarnyboms, kad jos galėtų greitai surasti nelaimės ištiktus asmenis ES valstybės narės taip pat privalo didinti piliečių informuotumą apie telefono numerį 112.

Siekdama užtikrinti telefono numeriu 112 teikiamas paslaugas, Komisija pradėjo 17 pažeidimų negrinėjimo procedūrų prieš penkiolika šalių, kuriose šis numeris neįdiegtas, nenustatoma skambintojo vieta arba į skambutį reaguojama netinkamai. Dauguma iš šių procedūrų nutrauktos, nes šalys ėmėsi taisomųjų priemonių.

Telefono numeris 112 naudojamas greta kitų pagalbos telefono numerių, bet Danija, Suomija, Nyderlandai, Portugalija, Švedija ir visai neseniai Rumunija nusprendė telefono numerį 112 paskelbti pagrindiniu nacionaliniu pagalbos telefono numeriu. Kitose šalyse 112 yra vienintelis tam tikrų pagalbos tarnybų iškvietimo telefono numeris (pvz., Estijoje ir Liuksemburge – greitosios pagalbos ir gaisrinės).

Komisijos tvarkomas telefono numerio 112 tinklalapis www.ec.europa.eu/112

Kaip telefono numeris 112 veikia mano šalyje

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Informacija vaikams

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ ][ ][ ]

Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar