Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

Brüsszel, 2009. február 11.

112 – a Bizottság véleménye szerint többnyelvűvé kell tenni az egységes európai segélyhívó szolgáltatást

Az uniós polgárok 2008 decembere óta az unió egész területéről az egységes, mind vonalas, mind mobiltelefonról díjmentesen hívható 112-es segélyhívó számon érhetik el a sürgősségi segélyszolgálatokat. Azonban csak az európaiak negyede tudja, hogy ez az életmentő szám saját országukon kívül a többi tagállamban is elérhető, továbbá a segélyhívó számot külföldön igénybe vevők csaknem 30%-a nyelvi nehézségekbe ütközik. A mai napon az Európai Bizottság – az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal karöltve – február 11-ét a 112-es hívószám európai napjának nyilvánította. Az intézkedés célja egyrészről a 112-es hívószám népszerűsítése, másrészről a nemzeti hatóságok arra való ösztönzése, hogy az egységes európai segélyhívó számot tegyék több nyelven elérhetővé.

„Európában nagyobb nyilvánosságot kellene kapnia az európai segélyhívó szám elérhetőségének. Van egy egységes segélyhívó számunk, a »112«, amelyet bárki bármely tagállamból hívhat, bármilyen természetű legyen is a problémája, így elfogadhatatlan, hogy a lakosság kevesebb mint egynegyede ismeri ezt a számot, valamint hogy az azt hívó utazók nyelvi akadályokba ütköznek a kezelővel folytatott beszélgetésük során – mondta Viviane Reding, az EU távközlésért felelős biztosa. – Az Európai Uniónak ugyanolyan kitartóan kell dolgoznia 500 millió lakosának biztonsága érdekében, mint amilyen eltökélten azért harcolt, hogy polgárai szabadon mozoghassanak a 27 tagállam között. A 112-es hívószám első európai napja legyen emlékeztető a nemzeti hatóságok számára, hogy növelniük kell a segélyhívó központjaikban rendelkezésre álló nyelvek számát, és lényegi változást kell elérniük az életmentő szám ismertsége terén.”

Az Európai Bizottság megbízására uniószerte végzett felmérés adatai szerint az uniós lakosság 94%-a tartja hasznosnak a valamennyi tagállamból elérhető egységes segélyhívó számot. Az Eurobarometer ma közzétett felmérése továbbá rámutatott a még fejlesztésre szoruló területekre.

Nyelvi nehézségek: A külföldi tartózkodásuk alatt telefonálók 28%-a ütközött nyelvi nehézségekbe a 112-es szám hívásakor, jóllehet 21 tagállam arról számolt be, hogy segélyhívó központjaik a 112-es számra beérkező hívásokat képesek angol nyelven (12 tagállamban német, 11 tagállamban francia nyelven) kezelni.

A 112-es szám ismertsége: Arra a kérdésre, hogy melyik az a segélyhívó szám, amelyen az EU területén bárhol elérhetjük a sürgősségi szolgálatokat, a megkérdezett uniós polgárok mindössze 24%-a tudta azonnal megnevezni a 112-es számot. Ez ugyan 2%-os javulást jelent 2008 februárjához képest, a segélyhívó szám ismertsége tekintetében azonban rendkívül nagy a szórás az országok között (3% Olaszországban, 58% Csehországban). Számos tagállamban tájékoztatják a lakosságot és a látogatókat a 112-es szám meglétéről, például:

  • Finnországban február 11-e az éves ún. „112-nap”,
  • a Bulgáriába látogatók köszöntő szöveges üzenetben értesülnek a 112-ről,
  • Ausztriában, Görögországban és Spanyolországban autópályák mentén és fizetőkapuknál, valamint többek között Belgiumban, Csehországban, Észtországban, Írországban, Görögországban és Hollandiában vasúti pályaudvarokon és repülőtereken hirdetik,
  • Svédországban pedig az utazási szezont megelőzően médiakampányokat szerveznek e célból.

Bulgáriában, Svédországban, Romániában, Litvániában és Portugáliában az elmúlt évben legalább 10%-kal nőtt a 112-es szám ismertsége.

Az Eurobarometer felmérése ezenkívül kimutatta, hogy:

  • az elmúlt öt év folyamán az unió lakosságának negyede hívott valamilyen segélyhívó számot.
  • E hívások nagyobbik része (53%) még mindig vonalas telefonról érkezett, azonban emelkedett a mobiltelefonról kezdeményezett hívások száma (a 2008-as 42%-ról 45%-ra).

A 112-es szám Európa-szerte történő tudatosítása érdekében az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács február 11-ét a 112-es hívószám európai napjának nyilvánította. A Bizottság és a tagállamok fokozni fogják a 112-es hívószám terjesztésére tett erőfeszítéseiket, különös tekintettel a nyári szabadságokat megelőző időszakban.

Háttér

A nemzeti segélyhívó számokon túl rendelkezésre álló 112-es európai segélyhívószámot 1991-ben vezették be az Unió tagállamainak egységes segélyhívószámaként annak érdekében, hogy a sürgősségi segélyszolgálatokat – főként az utazók számára – könnyebben hozzáférhetővé tegyék. 1998 óta uniós szabályok kötelezik a tagállamokat annak biztosítására, hogy minden vezetékes és mobiltelefonról ingyenesen lehessen hívni a 112-t. 2003 óta a távközlési szolgáltatók kötelesek a hívó fél helyének meghatározását lehetővé tevő információkat a segélyszolgálatok rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy ez utóbbiak a balesetek áldozatait gyorsan megtalálják. Az Európai Unió tagállamainak ezenkívül tudatosítaniuk kell a polgárokban a 112-es szám létezését.

A 112-es hívószám bevezetésének biztosítása érdekében a Bizottság tizenöt tagállammal szemben tizenhét jogsértési eljárást indított a 112 elérhetetlensége, a híváskezdeményezés helyére vonatkozó információszolgáltatás elmulasztása, illetve a hívások nem megfelelő kezelése miatt. Az eljárások többségét korrekciós intézkedések alkalmazását követően lezárták.

A 112 ugyan alapvetően csak kiegészíti a már meglévő nemzeti segélyhívó számokat, Dánia, Finnország, Hollandia, Portugália, Svédország és legutóbb Románia is úgy döntött, hogy a 112 lesz fő nemzeti segélyhívó számuk is. Egyes más országokban (például Észtországban és Luxemburgban) bizonyos sürgősségi segélyszolgálatok csak a 112-es számon hívhatók (a mentő- és a tűzoltószolgálat).

A Bizottság 112-es hívószámmal foglalkozó oldala: www.ec.europa.eu/112

A 112-es szám működése az egyes országokban:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Gyereksarok:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ ][ ][ ]

Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar