Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

Bryssel, 11. helmikuuta 2009

Komissio haluaa EU:n yhteisen 112-hätäpuhelupalvelun monikieliseksi

Joulukuusta 2008 lähtien EU:n kansalaiset ovat missä tahansa Euroopan unionin alueella saaneet yhteyden lähimpään hätäpalvelukeskukseen soittamalla EU:n yhteiseen 112-hätänumeroon. Numeroon voi soittaa ilmaiseksi niin matka- kuin lankapuhelimestakin. Kuitenkin vain joka neljäs eurooppalainen on tietoinen siitä, että tämä tärkeä numero on käytettävissä myös muissa jäsenvaltioissa, ja lähes kolme kymmenestä 112-numeroon ulkomailla soittaneesta on kohdannut kieliongelmia. Komissio julisti tänään yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa helmikuun 11. päivän "Euroopan 112-päiväksi". Tavoitteena on lisätä tietoisuutta 112-numeron olemassaolosta ja kannustaa kansallisia viranomaisia tekemään EU:n yhteisestä hätäpalvelunumerosta nykyistä monikielisempi.

Euroopan hätänumero pitäisi jo saada kaikkien tietoon. Meillä on yhteinen 112-hätänumero, joka toimii jokaisessa hätätilanteessa, jokaisessa jäsenvaltiossa ja jokaisen avuntarvitsijan puhelimessa. Ei ole hyväksyttävää, että alle neljännes kansalaisista tietää 112:n olemassaolosta ja että kielimuurit estävät 112-numeroon soittavia matkailijoita kommunikoimasta hätäpalvelun työntekijöiden kanssa," sanoo EU:n televiestintäkomissaari Viviane Reding. ”EU:n on pyrittävä takaamaan 500 miljoonan kansalaisensa turvallisuus yhtä ponnekkaasti kuin se on pyrkinyt takaamaan heille mahdollisuudet matkustaa vapaasti 27 maan rajojen yli. Euroopan ensimmäisen 112-päivän on tarkoitus herätellä kansallisia viranomaisia, joiden on laajennettava 112-hätäpalvelujensa kielivalikoimaa ja lisättävä tietoisuutta tästä tärkeästä numerosta."

Euroopan komission teettämän EU:n laajuisen kyselytutkimuksen mukaan 94 prosenttia EU:n kansalaisista pitää hyödyllisenä asiana, että EU:ssa on yksi yhteinen hätäpuhelinnumero. Tänään julkaistu Eurobarometri-tutkimus nostaa kuitenkin esiin osa-alueita, joilla on vielä parantamisen varaa:

Kieliongelmat: 28 prosenttia 112-numeroon ulkomailla soittavista kohtaa kieliongelmia, vaikka 21 jäsenvaltion toimittamien tietojen mukaan niiden 112-hätäpalvelukeskuksen pitäisi pystyä käsittelemään 112-puheluja englanniksi (12 jäsenvaltiossa saksaksi ja 11 jäsenvaltiossa ranskaksi).

112-numeron tunnettuus: Ylipäätään vain 24 prosenttia eurooppalaisista tunnistaa 112:n numeroksi, johon voi soittaa hätäpuheluja kaikkialla EU:ssa. Parannusta helmikuuhun 2008 verrattuna on tapahtunut 2 prosenttia, mutta tietämys EU:n hätänumerosta vaihtelee suuresti maittain Italian 3 prosentista Tšekin tasavallan 58 prosenttiin. Monet jäsenvaltiot tiedottavat aktiivisesti 112-numerosta kansalaisilleen ja maassa vieraileville:

  • Suomessa vietetään vuosittain 11. helmikuuta kansallista 112-päivää.
  • Bulgariaan matkaavat saavat maahan saapuessaan tervetulotekstiviestin, jossa kerrotaan 112-numerosta.
  • 112-numeroa mainostetaan moottoriteillä ja tietullipisteissä muun muassa Espanjassa, Itävallassa ja Kreikassa sekä rautatieasemilla ja lentokentillä Alankomaissa, Belgiassa, Irlannissa, Kreikassa, Tšekin tasavallassa ja Virossa.
  • Ruotsissa järjestetään tiedotusvälineissä ennen lomakautta kansalaisille suunnattuja kampanjoita 112-numerosta.

Kuluneen vuoden aikana 112:n tunnettuus on lisääntynyt vähintään 10 prosentilla Bulgariassa, Liettuassa, Portugalissa, Romaniassa ja Ruotsissa.

Eurobarometri-tutkimus osoittaa lisäksi, että

  • neljännes EU:n kansalaisista on viimeisen viiden vuoden kuluessa soittanut johonkin hätänumeroon,
  • suurin osa puheluista tulee edelleen lankapuhelimista: vaikka 53 prosenttia puheluista soitettiinkin lankapuhelimella, matkapuhelimista soitettujen hätäpuhelujen määrä kasvoi (45 prosenttia verrattuna 42 prosenttiin vuonna 2008).

Jotta 112 saataisiin tunnetuksi kaikkialla Euroopassa, Euroopan komissio on yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa julistanut helmikuun 11. päivän ”Euroopan 112-päiväksi”. Komissio ja jäsenvaltiot lisäävät 112-numeroa koskevaa tiedotustaan erityisesti kesälomakauden kynnyksellä.

Taustaa

Eurooppalainen hätänumero 112 otettiin käyttöön vuonna 1991. Tarkoituksena oli tarjota käyttöön kaikissa EU:n jäsenvaltioissa kansallisten hätänumeroiden lisäksi yksi yhteinen hätänumero, joka helpottaisi hätäpalvelujen saatavuutta erityisesti matkailijoiden kannalta. EU-sääntöjen mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on täytynyt vuodesta 1998 lähtien varmistaa, että kaikki lankapuhelimen ja matkapuhelimen käyttäjät voivat soittaa maksutta numeroon 112. Vuodesta 2003 lähtien teleoperaattoreiden on täytynyt antaa hätäpalveluille soittajan sijaintitiedot, jotta ne voisivat löytää onnettomuuksien uhrit nopeasti. EU:n jäsenvaltioiden on myös tehtävä hätänumero 112 tunnetuksi kansalaistensa keskuudessa.

Hätänumeron 112 käyttöönoton varmistamiseksi komissio on aloittanut 17 EU-lainsäädännön noudattamatta jättämisestä johtuvaa menettelyä 15 jäsenvaltiota vastaan, koska numero 112 ei ole käytössä tai maat eivät ole järjestäneet soittajan sijaintitietojen antamista. Useimmat näistä menettelyistä on päätetty, kun kyseiset maat ovat korjanneet puutteet.

Vaikka 112 periaatteessa täydentää olemassa olevia kansallisia hätänumeroita, Tanska, Suomi, Alankomaat, Portugali, Ruotsi ja viimeksi Romania ovat päättäneet tehdä 112-numerosta pääasiallisen kansallisen hätänumeronsa. Joissain muissa maissa 112 on joissakin hätäpalvelutyypeissä ainoa hätänumero (esimerkiksi Virossa ja Luxemburgissa ambulanssipalveluissa ja palontorjuntapalveluissa).

Komission 112-verkkosivut: www.ec.europa.eu/112

Tietoa 112:n toiminnasta kussakin jäsenvaltiossa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Lapsille suunnattua tietoa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ][ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ][ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar