Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

Brüssel, 11. veebruar 2009

Komisjoni arvates peab ELi ühtne hädaabinumber 112 muutuma mitmekeelseks

Alates detsembrist 2008 on ELi kodanikel võimalik ELi mis tahes paigast nii tava- kui ka mobiiltelefonilt tasuta võtta ühendust hädaabiteenistustega, helistades üleeuroopalisele hädaabinumbrile 112. Samas teab kõigest iga neljas eurooplane, et see elupäästev number toimib ka teistes liikmesriikides, ja ligikaudu kolmel kümnest numbrile 112 välismaal helistajast on olnud keeleprobleeme. Täna kuulutasid komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu 11. veebruari „Euroopa 112-päevaks” eesmärgiga levitada teavet numbri 112 kohta ja õhutada liikmesriikide asutusi muutma ELi ühtne hädaabinumber mitmekeelsemaks.

Euroopa hädaabinumber ei tohiks olla Euroopas mingi saladus. Meil on ühtne hädaabinumber 112, mis toimib kõikides hädaolukordades, kõikides liikmesriikides ja kõikide abivajajate jaoks. Kuid vastuvõetamatu on see, et vähem kui neljandik kodanikest on teadlik numbri 112 olemasolust või et keelebarjäär takistab sellel numbril helistavatel reisijatel suhelda hädaabioperaatoriga,” ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „EL peab püüdma tagada meie 500 miljoni kodaniku ohutuse sama tõhusalt, nagu me oleme üritanud neile tagada võimaluse vabalt 27 riigi piires reisida. Euroopa esimene 112-päev peaks panema tegutsema liikmesriikide asutused, kel on vaja suurendada 112-hädaabikeskustes kasutatavate keelte arvu ja teadlikkust seoses selle elupäästva numbriga.”

Euroopa Komisjoni jaoks läbi viidud üleeuroopaline uuring näitab, et 94% ELi kodanike arvates on kasulik, et ELis on kasutusel ühtne hädaabinumber. Täna avaldatud Eurobaromeetri uuringus on samuti pööratud tähelepanu valdkondadele, kus on veel arenguruumi.

Keeleprobleemid: 28% helistajatest kogeb numbrile 112 välismaal olles helistades keeleprobleeme, olenemata asjaolust, et 21 liikmesriigi esitatud teabe kohaselt peaksid nende 112-hädaabikeskused olema suutelised 112-kõnesid inglise keeles vastu võtma (12 liikmesriiki saksa keeles ja 11 liikmesriiki prantsuse keeles).

Numbri 112 tuntus: Kokku suutis üksnes 24% küsitletud eurooplastest peast öelda, et numbri 112 puhul on tegemist telefoninumbriga, mille abil on võimalik helistada hädaabiteenistustele ELi mis tahes paigast. Seda on 2% rohkem kui 2008. aasta veebruaris, ent riigiti on teadlikkus ELi hädaabinumbrist erinev, kõikudes 3%st Itaalias 58%ni Tšehhi Vabariigis. Paljud liikmesriigid teavitavad oma kodanikke ja külastajaid numbrist 112 näiteks järgmiselt:

  • Soomes tähistatakse 112-päeva igal aastal 11. veebruaril.
  • Bulgaariasse reisijad saavad tekstisõnumi, mis teavitab neid numbrist 112.
  • Numbrit 112 reklaamitakse muu hulgas Austria, Kreeka ja Hispaania kiirteedel ja tollipunktides ning Belgia, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Iirimaa, Kreeka ja Madalmaade raudtee- ja lennujaamades.
  • Rootsis korraldatakse enne reisihooaega reklaamikampaaniaid ja jagatakse kodanikele teavet numbri 112 kohta.

Aasta jooksul on teadlikkus numbrist 112 vähemalt 10% suurenenud Bulgaarias, Rootsis, Rumeenias, Leedus ja Portugalis.

Eurobaromeetri uuring näitas ka järgmist:

  • üks neljandik ELi kodanikest on helistanud hädaabinumbrile viimase viie aasta jooksul;
  • enamik kõnesid tehakse ikka veel tavatelefonilt: kuigi 53% kõnedest tehti tavatelefonilt, suurenes mobiilikõnede arv (45% võrreldes 42%ga 2008. aastal).

Numbri 112 tuntuse tagamiseks kogu Euroopas kuulutasid Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu 11. veebruari „Euroopa 112-päevaks”. Komisjon ja liikmesriigid hakkavad numbrit 112 laialdasemalt reklaamima, eriti enne suvise puhkuseperioodi algust.

Taustteave

Euroopa hädaabinumber 112 võeti kasutusele 1991. aastal, et lisaks siseriiklikele hädaabinumbritele tagada ELi liikmesriikides ühtne hädaabinumber ja teha hädaabiteenused eelkõige reisijatele kättesaadavamaks. Alates 1998. aastast peavad liikmesriigid vastavalt ELi eeskirjadele tagama, et kõik tava- ja mobiiltelefoni kasutajad saaksid numbrile 112 tasuta helistada. Alates 2003. aastast peavad telekommunikatsioonioperaatorid tagama hädaabiteenistustele helistaja asukohta käsitleva teabe, et õnnetuse ohvreid oleks võimalik kiiresti leida. ELi liikmesriigid peavad ka tõstma kodanike teadlikkust seoses numbriga 112.

Komisjon on hädaabinumbri 112 toimivuse tagamiseks käivitanud 17 rikkumismenetlus 15 riigi suhtes, kuna number 112 ei ole kättesaadav, helistaja asukohta ei ole võimalik kindlaks määrata või kõnele ei reageerita nõuetekohaselt. Enamik kõnealustest menetlustest on lõpetatud pärast parandusmeetmete võtmist.

Kuigi number 112 täiendab liikmesriikides kasutatavaid hädaabinumbreid, on Taani, Soome, Madalmaad, Portugal, Rootsi ja hiljuti ka Rumeenia otsustanud muuta numbri 112 oma põhiliseks riigisiseseks hädaabinumbriks. Mõnes muus riigis kasutatakse teatavate hädaabiteenistuste puhul üksnes numbrit 112 (nt Eestis ja Luksemburgis kiirabi ja tuletõrje jaoks).

Komisjoni 112-veebisait: www.ec.europa.eu/112

Teave numbri 112 toimimise kohta liikmesriikides:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Lastele suunatud teave:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ ][ ]

[ ]

Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar