Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2009

Η Επιτροπή κρίνει ότι ο 112, o ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης πρέπει να γίνει πολύγλωσσος

Από τον Δεκέμβριο του 2008, οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ, με δωρεάν κλήση από σταθερή ή κινητή συσκευή, στον αριθμό 112, τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, ένας μόνο στους τέσσερις ευρωπαίους πολίτες γνωρίζει ότι ο σωτήριος αυτός αριθμός υπάρχει και σε άλλα κράτη μέλη, ενώ τρεις στους δέκα που έκαναν χρήση του αριθμού αυτού σε άλλη χώρα αντιμετώπισαν προβλήματα γλώσσας. Σήμερα, η Επιτροπή καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ανακήρυξαν την 11η Φεβρουαρίου «Ευρωπαϊκή Ημέρα του 112» ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό το 112 και να ενθαρρυνθούν οι εθνικές αρχές να καταστήσουν περισσότερο πολύγλωσσες τις υπηρεσίες του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

«Ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης πρέπει να παύσει πλέον να αποτελεί το μεγάλο μυστικό της Ευρώπης. Έχουμε στη διάθεσή μας έναν ενιαίο αριθμό έκτακτης ανάγκης, το 112, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σε όλα τα κράτη μέλη και από κάθε πολίτη που βρίσκεται σε ανάγκη. Ωστόσο, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι λιγότερο από το ένα τέταρτο των ευρωπαίων πολιτών γνωρίζει την ύπαρξή του ή ότι οι ταξιδιώτες που καλούν το 112 αδυνατούν να συνεννοηθούν λόγω γλώσσας», δήλωσε η Viviane Reding, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες. «Η ΕΕ πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να εγγυηθεί την ασφάλεια των 500 εκατομμυρίων πολιτών της, ανάλογες με τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε για να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός των 27 χωρών. Ο εορτασμός της πρώτης ευρωπαϊκής ημέρας του 112 πρέπει να λειτουργήσει σαν ένα προσκλητήριο προς τις εθνικές αρχές, οι οποίες πρέπει να φροντίσουν να αυξηθεί ο αριθμός των γλωσσών στις οποίες λειτουργούν τα κέντρα κλήσης του 112 και να καταστήσουν ευρύτερα γνωστή την ύπαρξη αυτού του αριθμού που σώζει ζωές

Έρευνα σε ολόκληρη την ΕΕ η οποία έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι το 94% των πολιτών της ΕΕ πιστεύει στην χρησιμότητα της ύπαρξης ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης. Επίσης, στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα, υπογραμμίζονται τα σημεία τα οποία επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση:

Προβλήματα γλώσσας: το 28% των καλούντων αντιμετωπίζουν πρόβλημα γλώσσας όταν καλούν το 112 ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό, παρόλο που σύμφωνα με την πληροφορία την οποία παρέχουν 21 κράτη μέλη, τα κέντρα που διαχειρίζονται τις κλήσεις 112 προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται τις κλήσεις αυτές στα αγγλικά (12 κράτη μέλη στα γερμανικά και 11 κράτη μέλη στα γαλλικά).

Διάδοση του 112: Γενικά, μόνο το 24% των ερωτηθέντων πολιτών της ΕΕ απάντησε άμεσα ότι γνωρίζει πως μπορεί να καλέσει το 112 για να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε όλη την ΕΕ. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με το Φεβρουάριο 2008, ωστόσο υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών σε ό, τι αφορά την γνώση για την ύπαρξη του αριθμού αυτού: από 3% στην Ιταλία σε 58% στη Τσεχική Δημοκρατία. Πολλά κράτη μέλη ενημερώνουν τους πολίτες τους και τους επισκέπτες για την ύπαρξη του 112, για παράδειγμα:

  • Στη Φιλανδία, η ημέρα του112 γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Φεβρουαρίου.
  • Σε όσους επισκέπτονται τη Βουλγαρία μοιράζεται ένα κείμενο καλωσορίσματος το οποίο τους ενημερώνει για την ύπαρξη του 112.
  • Το 112 διαφημίζεται στους κύριους οδικούς άξονες και στα διόδια στην Αυστρία, την Ελλάδα και την Ισπανία και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στα αεροδρόμια, μεταξύ άλλων, του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας και των Κάτω Χωρών.
  • Ενημερωτικές εκστρατείες των μέσων ενημέρωσης για την ύπαρξη του 112 οργανώνονται στη Σουηδία, πριν από την περίοδο διακοπών.

Πέρυσι, το ποσοστό αυτών που γνωρίζουν την ύπαρξη του 11 αυξήθηκε τουλάχιστον κατά 10% στη Βουλγαρία, τη Σουηδία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία και τη Πορτογαλία.

Από την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου προκύπτουν επίσης τα εξής:

  • Το ένα τέταρτο των πολιτών της ΕΕ έκαναν χρήση του αριθμού αυτού την τελευταία πενταετία.
  • Οι περισσότερες κλήσεις εξακολουθούν να γίνονται από σταθερά τηλέφωνα: το 53% των κλήσεων έγιναν από σταθερά τηλέφωνα, ωστόσο παρατηρείται αύξηση των κλήσεων από κινητά τηλέφωνα (45% έναντι 42% το 2008).

Για να εξασφαλιστεί η δημοσιότητα του αριθμού 112 ανά την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ανακήρυξαν την 11η Φεβρουαρίου ως «Ευρωπαϊκή Ημέρα του 112». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα εντείνουν τις προσπάθειες δημοσιοποίησης του 112 ιδίως πριν από τις περιόδους διακοπών.

Ιστορικό

Ο λόγος για τον οποίο καθιερώθηκε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης το 1991 ήταν για να υπάρχει, εκτός από τους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, ένας ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός για την ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ιδίως για τους ταξιδιώτες. Από το 1998, οι κοινοτικοί κανόνες απαιτούν από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την δωρεάν πρόσβαση του αριθμού 112 από σταθερά και κινητά τηλέφωνα. Από το 2003, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών πρέπει να παρέχουν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πληροφορίες σχετικά με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο καλών, ώστε αυτές να μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα τα θύματα ατυχήματος. Τα κράτη μέλη οφείλουν και αυτά, από πλευράς τους, να ενημερώνουν τους πολίτες για το 112.

Για να διασφαλίσει την εφαρμογή του 112, η Επιτροπή κίνησε 17 διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον 15 χωρών επειδή δεν διέθεταν το αριθμό 112 ή τη δυνατότητα εντοπισμού του καλούντος ή δεν διεκπεραίωναν την κλήση με τον δέοντα τρόπο. Οι περισσότερες εξ αυτών περατώθηκαν κατόπιν λήψης διορθωτικών μέτρων.

Το 112 λειτουργεί παράλληλα με τους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η Δανία, η Φιλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Σουηδία και πιο πρόσφατα, η Ρουμανία αποφάσισαν να καθιερώσουν τον αριθμό αυτό ως τον κύριο εθνικό αριθμό. Σε άλλες χώρες, το 112 αποτελεί τον μοναδικό αριθμό για ορισμένες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (όπως στην Εσθονία και το Λουξεμβούργο για τα ασθενοφόρα ή την πυροσβεστική).

Δικτυακός τόπος της Επιτροπής για το 112:

www.ec.europa.eu/112

Πως λειτουργεί το 112 στη χώρα μου:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Η γωνιά του παιδιού:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar