Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

Bruxelles, den 11. februar 2009

112: EU's fælles alarmnummer skal være flersproget, siger Kommissionen

Siden december 2008 har alle i EU kunnet kontakte beredskabstjenesterne fra hvor som helst i EU ved at ringe til det EU-dækkende alarmnummer 112, hvortil opkald er gratis over både mobiltelefonnettet og det faste telefonnet. Men faktisk er det kun en ud af fire europæere, der ved, at dette telefonnummer, der kan redde liv, eksisterer i andre medlemsstater, og næsten tre ud af ti personer, der har foretaget et 112-opkald i andre lande, er stødt på sprogproblemer. Sammen med Europa-Parlamentet og Rådet har Kommissionen besluttet at gøre den 11. februar til "europæisk 112-dag" for at udbrede kendskabet til 112-nummeret og tilskynde de nationale myndigheder til at gøre EU's fælles alarmnummer mere flersproget.

"Det europæiske alarmnummer bør ikke længere være Europas mest velbevarede hemmelighed. Vi har et fælles alarmnummer, nemlig 112, der kan bruges af alle i samtlige medlemsstater og i alle nødsituationer. Men det er uacceptabelt, at mindre end en fjerdedel af borgerne har kendskab til dette nummer, eller at sprogbarrierer forhindrer rejsende, der ringer på 112, i at kommunikere med alarmcentralen", sagde EU-kommissær på teleområdet, Viviane Reding. "EU må gøre en indsats for at værne om vore 500 millioner borgeres sikkerhed med samme iver, som vi har arbejdet for at sikre dem mulighed for at rejse frit over 27 landes grænser. Europas første 112-dag bør benyttes til at ruske op i de nationale myndigheder, der stadig mangler at forøge antallet af sprog, som man kan henvende sig til alarmcentralerne på, og til at gøre langt flere bekendt med dette potentielt livsvigtige telefonnummer."

Ifølge en EU-dækkende undersøgelse, som Europa-Kommissionen har gennemført, mener 94 % af borgerne i EU, at det er vigtigt at have et fælles alarmnummer i EU. Eurobarometer-undersøgelsen, der offentliggøres i dag, viser dog også, at der stadig er plads til forbedringer:

Sprogproblemer: 28 % af alle, der har foretaget opkald til 112, når de har været i udlandet, er løbet ind i sprogproblemer, selv om 21 medlemsstater har oplyst, at deres 112-alarmcentraler skulle kunne besvare 112-opkald på engelsk (på tysk i 12 medlemsstater og på fransk i 11 medlemsstater).

Kendskab til 112-nummeret: Kun 24 % af de adspurgte var i stand til spontant at identificere 112 som det nummer, man skal ringe til i EU for at få fat i beredskabstjenester. Dette er en forbedring på 2 % i forhold til februar 2008, men kendskabet til EU's fælles alarmnummer varierer betydeligt medlemsstaterne imellem, nemlig fra 3 % i Italien til 58 % i Tjekkiet. Mange medlemsstater gør en indsats for at informere deres borgere og besøgende om 112-nummeret, f.eks.:

  • Finland, hvor 112-dagen fejres hvert år den 11. februar
  • Bulgarien, hvor besøgende modtager en sms om alarmnummeret 112
  • Østrig, Grækenland og Spanien, hvor der reklameres for 112 langs motorveje og ved betalingssteder, og bl.a. Belgien, Tjekkiet, Estland, Irland, Grækenland og Nederlandene, hvor der reklameres for nummeret på jernbanestationer og i lufthavne
  • Sverige, hvor der føres oplysningskampagner om 112 i medierne før de store ferier.

Det seneste år er kendskabet til 112-nummeret steget med mindst 10 % i Bulgarien, Sverige, Rumænien, Litauen og Portugal.

Eurobarometer-undersøgelsen viser også,

  • at en fjerdedel af alle EU-borgere har ringet til et alarmnummer de sidste fem år
  • at flertallet af opkaldene stadig foregår via fastnettet. Skønt 53 % af alle opkald skete over fastnettet, steg antallet af nødopkald fra mobiltelefoner (45 % mod 42 % i 2008).

For at sikre, at 112 bliver kendt over hele Europa, har Europa-Kommissionen sammen med Europa-Parlamentet og Rådet besluttet at gøre den 11. februar til "europæisk 112-dag". Kommissionen og medlemsstaterne vil intensivere deres oplysningskampagner om 112-nummeret, især op til sommerferieperioden.

Baggrund:

Da det europæiske alarmnummer 112 blev indført i 1991, var formålet, at de nationale alarmnumre skulle suppleres med et fælles alarmnummer, som kunne bruges i alle medlemsstater, så det blev lettere at tilkalde beredskabstjenesterne, især for dem, der rejser. EU-reglerne har siden 1998 krævet af medlemsstaterne, at det skal være gratis at ringe til 112-nummeret fra alle fastnet- og mobiltelefoner. Siden 2003 har teleoperatørerne været forpligtet til give beredskabstjenesterne oplysninger om, hvor opkaldet er foretaget, så de hurtigt kan nå frem til de tilskadekomne på ulykkesstedet. Medlemsstaterne skal også give borgerne flere oplysninger om 112-nummeret.

For at sikre, at 112-nummeret reelt bliver indført, har Kommissionen indtil nu indledt 17 overtrædelsesprocedurer mod 15 lande, fordi nummeret ikke er til rådighed, eller fordi der ikke gives oplysninger om, hvor opkaldet er foretaget fra ("caller location"), eller fordi opkaldene ikke behandles korrekt. De fleste af disse procedurer er standset, efter at der er truffet korrigerende foranstaltninger.

112-nummeret supplerer de eksisterende nationale alarmnumre, men Danmark, Finland, Portugal, Sverige og senest Rumænien har besluttet at gøre 112 til deres primære nationale alarmnummer. I andre lande fungerer 112-nummeret kun som alarmnummer til bestemte beredskabstjenester (såsom i Estland og Luxembourg, hvor det kun benyttes til ambulancer og brandvæsen).

Kommissionens 112-websted:

www.ec.europa.eu/112

Sådan fungerer 112 i mit hjemland:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Kids corner:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ][ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar