Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

V Bruselu dne 11. února 2009

112: Komise žádá na lince jednotného čísla tísňového volání v EU více jazyků

Od prosince 2008 mohou občané EU odkudkoli v Evropské unii kontaktovat záchranné služby vytočením čísla 112 tísňové linky platné v celé EU, a to bezplatně z pevných i mobilních telefonů. Avšak pouze jeden ze čtyř Evropanů ví, že toto číslo, které může zachránit život, existuje také v ostatních členských státech, a téměř tři z deseti volajících na linku 112 narazili na jazykové obtíže. Komise dnes spolu s Evropským parlamentem a Radou prohlásila 11. únor „Evropským dnem linky 112“ s cílem rozšířit povědomí o lince 112 a přimět vnitrostátní orgány, aby zvýšily mnohojazyčnost jednotného čísla tísňového volání EU.

„Evropské číslo tísňového volání by už nemělo být nejlépe střeženým evropským tajemstvím. Máme jednotné číslo tísňového volání, které funguje pro každou tísňovou situaci a každý členský stát a každého občana, který ho potřebuje. Je ale nepřijatelné, že o lince 112 ví méně než čtvrtina občanů a že zahraničním návštěvníkům, kteří na linku 112 zavolají, brání v komunikaci s operátorem tísňové služby jazykové bariéry,“ říká Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace. „EU musí odvést práci na zaručení bezpečí 500 milionů našich občanů se stejným úsilím, s jakým jsme pracovali na zaručení toho, že budou moci volně cestovat přes hranice 27 zemí. První evropský den linky 112 by měl sloužit jako upozornění pro vnitrostátní orgány, které mají zvýšit počet dostupných jazyků ve svých střediscích tísňového volání na linku 112 a zlepšit povědomí o tomto čísle, které může zachránit život.“

Průzkum provedený pro Evropskou komisi v celé EU ukázal, že 94 % občanů EU si myslí, že je užitečné mít v EU dostupné jednotné číslo tísňového volání. Dnes zveřejněný průzkum Eurobarometru rovněž upozornil na oblasti, ve kterých stále existuje prostor pro zlepšení:

Jazykové obtíže: 28 % volajících má jazykové obtíže, když volají na linku 112 v zahraničí, přestože informace poskytnuté 21 členskými státy ukazují, že jejich střediska tísňového volání na linku 112 by měla být schopna vyřizovat hovory v angličtině (12 členských států v němčině a 11 členských států ve francouzštině).

Povědomí o lince 112: Pouze 24 % dotázaných Evropanů dokázalo spontánně říci, že číslo 112 je číslo, na kterém mohou zavolat záchranné služby kdekoli v EU. Představuje to zlepšení o 2 % oproti únoru 2008, avšak v povědomí o čísle tísňového volání EU jsou mezi jednotlivými zeměmi velké rozdíly, od 3 % v Itálii k 58 % v České republice. Mnohé členské státy své občany a návštěvníky o lince 112 informují, například:

  • Ve Finsku se každoročně 11. února slaví den linky 112.
  • Návštěvníci Bulharska dostávají textovou zprávu informující je o lince 112.
  • Linka 112 je propagována na dálnicích a mýtných branách v Rakousku, Řecku a Španělsku a na nádražích a letištích mimo jiné v Belgii, České republice, Estonsku, Irsku, Nizozemsku a Řecku.
  • Ve Švédsku se před obdobím dovolených organizují kampaně v médiích informující občany o lince 112.

V minulém roce byl v Bulharsku, Litvě, Portugalsku, Rumunsku a Švédsku pozorován nejméně 10% nárůst v informovanosti o lince 112.

Průzkum Eurobarometru rovněž ukázal, že:

  • Čtvrtina občanů EU v uplynulých pěti letech zavolala na linku tísňového volání.
  • Většina hovorů je stále prováděna z pevných linek: 53 % hovorů bylo provedeno z pevné linky, avšak počet tísňových hovorů provedených z mobilních telefonů se zvýšil (45 % ve srovnání s 42 % v roce 2008).

S cílem zajistit informovanost o lince 112 po celé Evropě vyhlásila Evropská komise spolu s Evropským parlamentem a Radou 11. únor „Evropským dnem linky 112“. Komise a členské státy zvýší své úsilí v propagaci linky 112, zejména před obdobím letních dovolených.

Souvislosti

Evropské číslo tísňového volání 112 bylo zavedeno v roce 1991, aby vedle vnitrostátních tísňových čísel existovalo jednotné číslo pro tísňová volání ve všech členských státech EU, které by lépe zpřístupnilo záchranné služby, zejména pro osoby na cestách. Pravidla EU od roku 1998 požadují, aby členské státy zajistily bezplatné volání na linku 112 z pevných i mobilních telefonů. Od roku 2003 jsou provozovatelé telekomunikací povinni poskytovat záchranným službám informaci o poloze volajícího, aby bylo možno rychle nalézt oběti nehod. Členské státy EU musí také zvyšovat povědomí občanů o lince 112.

V zájmu zavedení linky 112 Komise zahájila sedmnáct řízení pro nesplnění povinnosti proti patnácti členským státům pro nedostatečnou dostupnost linky 112, nemožnost lokalizace volajícího nebo nedostatky při vyřizování hovorů. Většina řízení byla uzavřena po přijetí nápravných opatření.

Zatímco linka 112 stávající vnitrostátní čísla tísňového volání doplňuje, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko a nejnověji Rumunsko se rozhodly zavést 112 jako své hlavní vnitrostátní číslo tísňového volání. V dalších zemích je linka 112 jediným číslem tísňového volání pro některé záchranné služby (jako např. v Estonsku a Lucembursku pro lékařskou a hasičskou záchrannou službu).

Internetové stránky Komise o lince 112:

www.ec.europa.eu/112

Jak linka 112 funguje v mé zemi:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Dětský koutek:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ ][ ]

[ ]

Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar