Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/238

Brussel, 10 februari 2009

400 steden beloven om in het Convenant van burgemeesters onder leiding van de Commissie verder te gaan dan de 20 %-doelstellingen van de EU op het gebied van energie

In een plechtige ceremonie in het halfrond van het Europees Parlement hebben meer dan 350 Europese steden zich met de ondertekening van het Convenant van burgemeesters ertoe verbonden verder te gaan dan de energiedoelstelling die de EU als geheel heeft vooropgesteld: 20 % CO2-reductie tegen 2020. In dit forum, dat op initiatief van de Europese Commissie in samenwerking met het Comité van de Regio’s is opgericht, zullen de vertegenwoordigers van meer dan 60 miljoen Europese burgers zich inzetten voor een gemeenschappelijk doel: verandering van het milieu en verstandiger energieverbruik.

Commissaris Piebalgs: “Stedelijke gebieden verbruiken het leeuwendeel van de energie die in Europa wordt geproduceerd. De strijd tegen de klimaatverandering moet daarom in de steden worden geleverd en gewonnen. Met de ondertekening van het Convenant geven burgemeesters uit heel Europa ons een overtuigend en hoopgevend signaal, zeker gezien de moeilijke tijden die ons wachten.”

Voorzitter van het Comité van de Regio’s, Luc Van den Brande, verwoordde het tijdens de ondertekeningsceremonie als volgt: “Het Convenant van burgemeesters is een uitstekend initiatief dat in partnerschap met het Comité van de Regio’s in omvang zal blijven toenemen. De ambitieuze doelstellingen die Europa zich op het gebied van broeikasgasreductie heeft gesteld, kunnen enkel worden gehaald als de Europese lokale en regionale overheden als echte partners de handen in elkaar slaan. Het Convenant is trouwens niet alleen bedoeld voor grote steden: ook kleinere steden en hele regio’s moeten worden aangemoedigd om het Convenant te ondertekenen en te streven naar de daarin opgenomen doelstellingen. Het Comité van de Regio’s buigt zich bovendien over het idee om een netwerk van bij het Convenant aangesloten steden en regio’s te creëren waarbinnen beste praktijken en ervaringen kunnen worden uitgewisseld.”

De oprichtingsceremonie werd bijgewoond door meer dan 100 burgemeesters uit heel Europa en werd voorgezeten door de voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso, de EU-commissaris voor Energie Andris Piebalgs, de voorzitter van het Comité van de Regio’s Luc Van den Brande, de vicevoorzitter van het Europees Parlement Alejo Vidal Quadras en de burgemeesters van Boedapest (Gábor Demszky), Hamburg (Ole von Beust), Madrid (Alberto Ruiz Gallardón), Riga, (Jānis Birks) en het Zweedse Växjö (Bo Frank).

Parallel aan de ceremonie is vandaag tevens de nieuwe website van het Convenant van burgemeesters in de ether gegaan. Deze moet fungeren als een netwerkportaal en een ondersteunende structuur voor deelnemende steden en burgers. Op de nieuwe website (www.eumayors.eu) vindt u nieuws en foto’s over de werkzaamheden van het Convenant en informatie over de deelnemende steden.

Voor meer informatie, zie ook MEMO/09/59


Side Bar