Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/232

Brusel, 10. februára 2009

[Graphic in PDF & Word format]

Spoločenské siete: Komisia prispela k vzniku dohody medzi veľkými webovými spoločnosťami

17 veľkých webových firiem po prvýkrát podpísalo európsku dohodu na zlepšenie bezpečnosti mladistvých do 18 rokov, ktorí používajú stránky na vytváranie spoločenských sietí. K týmto spoločnostiam patrí Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google/YouTube, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, StudiVZ, Sulake/Habbo Hotel, Yahoo!Europe, a Zap.lu. Stránky na vytváranie spoločenských sietí sú novým spoločensko-hospodárskym fenoménom, ktorý si v Európe získal už 41,7 miliónov pravidelných používateľov a ktorý mení spôsob, akým spolu komunikujeme na webe. Počet používateľov spoločenských sietí narástol v Európe za posledný rok o 35 % a očakáva sa, že do roku 2012 dôjde k jeho viac ako dvojnásobnému nárastu na 107,4 miliónov používateľov. Aby spoločenské siete mohli ďalej rásť, je nutné, aby sa mladí používatelia cítili pri rozširovaní svojich sietí alebo poskytovaní osobných informácií bezpečne. Dohoda, ktorá dnes bola podpísaná v Luxemburgu v rámci Dňa bezpečnejšieho internetu organizovaného Európskou komisiou, umožní tínedžerom zvládať potenciálne riziká, s ktorými sa môžu stretnúť online, ako napríklad virtuálne obťažovanie alebo únik osobných informácií.

Komisia víta prvú európsku dohodu o spoločenských sieťach. Ide o dôležitý krok na ochranu našich detí pri surfovaní na stránkach na vytváranie spoločenských sietí v Európe", uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Spoločenské siete majú v Európe obrovský potenciál na rozvoj. Okrem toho môžu prispieť k nášmu hospodárskemu rastu a k interaktívnejšiemu rázu našej spoločnosti – pokiaľ im deti a tínedžeri budú môcť dôverovať a pokiaľ budú mať k dispozícii správne nástroje na svoju ochranu pri nadväzovaní virtuálnych priateľských kontaktov a poskytovaní osobných údajov online. Budem pozorne sledovať implementáciu dnešnej dohody a o rok sa komisia k tejto otázke vráti.“ Dnes sa v rámci tohoročného Dňa bezpečnejšieho internetu po prvýkrát stretli zástupcovia veľkých stránok na vytváranie spoločenských sietí v Európe, aby dali najavo, že si uvedomujú svoju zodpovednosť, a zhodnotili, aké potenciálne riziká ich stránky predstavujú pre mladistvých do 18 rokov. Patrí k nim virtuálne obťažovanie (obťažovanie detí na internete alebo prostredníctvom sms), tzv. „grooming“ (keď sa dospelá osoba spriatelí s dieťaťom s úmyslom sexuálne ho zneužiť) a rizikové správanie, ako napríklad zverejňovanie osobných informácií. Tieto riziká sa plánujú obmedziť takto:

 • Vytvorí sa ľahko použiteľné a prístupné tlačidlo na nahlásenie zneužívania, vďaka ktorému budú môcť používatelia jedným kliknutím nahlásiť nevhodný kontakt alebo nevhodné správanie zo strany iného používateľa.
 • Online profily a zoznamy kontaktov používateľov webových stránok, ktorí sú zaregistrovaní ako mladiství do 18 rokov, budú východiskovo nastavené ako neverejné („private“). Toto opatrenie sťaží osobám so zlými úmyslami nadviazanie kontaktu s mladistvou osobou.
 • Zabezpečí sa, aby sa osobné profily používateľov do 18 rokov nedali vyhľadať (či už v rámci samotných webových stránok alebo pomocou vyhľadávačov).
 • Možnosti ochrany súkromia („privacy options“) budú neustále jasne viditeľné a dostupné, aby mohli používatelia ľahko zistiť, či ich online príspevky môžu vidieť iba ich priatelia, alebo sú dostupné komukoľvek.
 • Je potrebné zabrániť maloletým používateľom používať dané služby. Ak je spoločenská sieť zameraná na tínedžerov nad 13 rokov, mladšie osoby by nemali mať možnosť sa zaregistrovať.

Zástupcovia stránok na vytváranie spoločenských sietí budú informovať Komisiu o svojich jednotlivých bezpečnostných politikách a o realizácii týchto zásad v praxi do apríla 2009.

Súvislosti:

Dnešná dohoda vznikla na základe diskusií v rámci pracovnej skupiny pre spoločenské siete (Social Networking Task Force), ktorú Európska komisia zriadila v apríli 2008. Členmi tejto skupiny boli zástupcovia stránok na vytváranie spoločenských sietí, mimovládne organizácie a výskumníci. Môže slúžiť ako príklad samoregulácie odvetvia, čo je postup, ktorému je Komisia v prípade jeho účinnej implementácie priaznivo naklonená.

K podobným iniciatívam v tejto oblasti patrí usmernenie britského ministerstva vnútra o spoločenských sieťach z apríla 2008 a samostatné dohody medzi stránkami Myspace a Facebook s generálnymi prokurátormi 49 štátov USA.

Deň bezpečnejšieho internetu sa organizuje každoročne od roku 2004 a jeho súčasťou sú podujatia vo vyše 50 európskych aj mimoeurópskych krajinách.

Deň bezpečnejšieho internetu 2007 vyústil vďaka iniciatíve komisárky Redingovej do dohody o bezpečnejšom používaní mobilných telefónov mladistvými osobami, ktorú podpísali všetci veľkí mobilní operátori (IP/07/139).

Tlačové materiály, ktoré obsahujú finalizovanú dohodu, MEMO a audiovizuálny klip o virtuálnom obťažovaní, ktorý odvysielajú televízne stanice v EÚ, Nórsku a na Islande, ako aj internetové televízie, možno nájsť tu:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4672

MEMO/09/58

Viac informácií:

www.keepcontrol.eu

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/index_en.htm

Annex

List of signatories of the Safer Social Networking Principles

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google/YouTube, Hyves,

Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock,

StudiVZ, Sulake/Habbo Hotel, Yahoo!Europe, and Zap.lu.

Safer Internet Day around Europe and worldwide

Today's signing ceremony in Luxembourg is a key event, amongst the many others taking place worldwide to mark "Safer Internet Day", and which include:

 • In Austria parents and educators will discuss computers games with experts and will have the possibility to test games with the support of youths.

 • In Finland a rock concert is organised culture center Gloria in central Helsinki featuring Finnish groups such as by Happoradio, Phoenix Effect and Pin Ion. The video clip on cyber bullying and other clips will be shown.

 • In Denmark children will create artwork at the Science Museum in Copenhagen based on their views of the internet.

 • In France the singer for children Henri Dès will take part in Safer Internet Day

 • In Italy youths will express their opinions to social networking sites presenting the work that in the last months has involved about 1000 children

 • In Egypt and Norway the local versions of the INSAFE family toolkit will be launched.

The European internet safety network INSAFE organised a online competition. 6000 participants took part and the 6 winners have been awarded their prize today in Luxembourg.

For the full calendar of events see http://www.saferinternet.org.

The Safer Internet Day is an annual event (see IP/06/126, IP/05/148, IP/04/171) organised by INSAFE, and co-funded by the Commission’s Safer Internet Programme (IP/08/1899).


Side Bar