Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/232

Bryssel 10. helmikuuta 2009

[Graphic in PDF & Word format]

Komission myötävaikutuksella käytännesäännöt suurimmille verkkoyhteisöpalvelujen tarjoajille

Internetissä ns. sosiaalisia verkostopalveluja ylläpitävien yritysten välillä on nyt ensimmäistä kertaa päästy Euroopan laajuiseen sopimukseen verkkoyhteisöjen alaikäisten käyttäjien suojelemisesta. Sopimuksen on allekirjoittanut 17 yritystä: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google/YouTube, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, StudiVZ, Sulake/Habbo Hotel, Yahoo!Europe ja Zap.lu. Verkkoyhteisöt ovat nopeasti kasvava sosiaalinen ja taloudellinen ilmiö. Niillä on Euroopassa jo 41,7 miljoonaa säännöllistä käyttäjää, ja ne ovat muuttamassa verkossa tapahtuvan sosiaalisen kanssakäymisen muotoja. Verkkoyhteisöjen käyttö lisääntyi viime vuonna Euroopassa 35 prosentilla ja sen uskotaan yli kaksinkertaistuvan 107,4 miljoonaan käyttäjään vuoteen 2012 mennessä. Verkkoyhteisöjen kasvu edellyttää kuitenkin, että niiden nuoret käyttäjät voivat turvallisin mielin laajentaa henkilökohtaisia verkostojaan ja jakaa niissä henkilökohtaista tietoa. Sopimus allekirjoitettiin tänään Luxemburgissa komission järjestämän Safer Internet Day -tapahtuman yhteydessä. Sopimus tuo nuorille uusia mahdollisuuksia ehkäistä verkossa mahdollisesti kohtaamiaan riskejä, kuten nettikiusaamista ja henkilötietojen joutumista vääriin käsiin.

”Komissio on erittäin tyytyväinen, että tämä ensimmäinen eurooppalainen verkkoyhteisösopimus saatiin aikaan. Se on tärkeä edistysaskel pyrkimyksissämme turvata lastemme liikkuminen verkkoyhteisöissä Euroopassa,” totesi EU:n tietoyhteiskunta- ja mediakomissaari Viviane Reding. ”Verkkoyhteisöillä on Euroopassa valtavat mahdollisuudet kukoistaa sekä auttaa edistämään talouttamme ja tekemään yhteiskunnastamme entistä vuorovaikutteisempi. On kuitenkin varmistettava, että lapsilla ja nuorilla on luottamus ja tarvittavat välineet toimia turvallisesti hankkiessaan uusia kavereita ja jakaessaan verkossa tietoa itsestään. Tulen tarkasti seuraamaan tämän sopimuksen vaikutuksia, ja komissio aikookin palata asiaan vuoden kuluessa."

Euroopan merkittävimmät verkkoyhteisöjen ylläpitäjät kokoontuivat tänään ensimmäistä kertaa tämänvuotisen Safer Internet Day -tapahtuman puitteissa kantamaan vastuutaan ja pohtimaan palvelujensa mahdollisia riskejä alaikäisten näkökulmasta. Riskejä ovat esimerkiksi verkkokiusaaminen (lapsen ahdistelu esimerkiksi keskustelupalstoilla tai tekstiviesteillä), verkkolähentely (aikuinen pyrkii ystävystymään lapsen kanssa seksuaalista hyväksikäyttöä varten) ja henkilökohtaisen tiedon leviämiseen liittyvät tietosuojariskit. Riskejä pyritään pienentämään monin keinoin:

 • Yhteisöpalvelussa tarjotaan helppokäyttöinen viestikanava, jonka kautta käyttäjät voivat vaivattomasti yhdellä klikkauksella ilmoittaa toisen käyttäjän epäasiallisesta yhteydenotosta tai käytöksestä.
 • Alaikäisiksi rekisteröityneiden käyttäjien verkkoprofiilit ja yhteystietolistat asetetaan palvelussa oletusarvoisesti salaisiksi. Tällä tavoin pahantahtoiset yhteydenotot alaikäisiin vaikeutuvat.
 • Varmistetaan, että alle 18-vuotiaiden käyttäjäprofiilit eivät näy hakupalveluille (verkkoyhteisön omille tai ulkopuolisille hakukoneille).
 • Taataan, että tietojen julkisuutta koskevat käyttöasetukset ovat koko ajan selkeästi näkyvillä ja saatavilla, jotta käyttäjä voi helposti päätellä, näkyvätkö hänen tietonsa ja viestinsä koko maailmalle vai vain rajatulle kaveripiirille.
 • Estetään palvelun käyttö ikärajaa nuoremmilta: jos verkkoyhteisö on suunnattu yli 13-vuotiaille, tätä nuorempien olisi oltava vaikeaa rekisteröityä sen jäseneksi.

Verkkoyhteisöjen ylläpitäjät tiedottavat huhtikuuhun 2009 mennessä komissiolle turvallisuuskäytänteistään ja sovittujen periaatteiden noudattamisesta.

Taustaa:

Nyt tehty sopimus pohjautuu keskusteluihin, joita on käyty komission huhtikuussa 2008 perustamassa Social Networking Task Force -työryhmässä. Ryhmässä oli mukana verkkoyhteisöjen ylläpitäjiä, kansalaisjärjestöjä ja tutkijoita, ja se on hyvä esimerkki toimialan itsesääntelystä, jota komissio sääntelymuotona suosiikin, kunhan se toimii tuloksellisesti.

Alan vastaavia aloitteita ovat Iso-Britannian sisäministeriön huhtikuussa 2008 antamat verkkoyhteisöjen toimintaa koskevat ohjeet sekä erillissopimukset Myspace- ja Facebook-palvelujen ja Yhdysvaltain 49:n valtionsyyttäjän välillä.

Safer Internet Day -teemapäivä on järjestetty joka vuosi vuodesta 2004 lähtien ja sen puitteissa järjestetään tapahtumia yli 50:ssä maassa Euroopassa ja muualla maailmassa.

Vuoden 2007 Safer Internet Dayn puitteissa päästiin komissaari Redingin aloitteesta kaikkien suurimpien matkaviestintäoperaattorien väliseen sopimukseen, joka koskee matkapuhelimia käyttävien nuorten suojelua (IP/07/139).

Tiedotuspaketti, joka sisältää sopimuksen lopullisessa muodossaan, asiaa koskevan muistion sekä verkkokiusaamista käsittelevän videoleikkeen (jota esitetään Internetissä sekä EU:n, Norjan ja Islannin televisiokanavilla) on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4672

MEMO/09/58

Lisätietoa:

www.keepcontrol.eu

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/index_en.htm

Annex

List of signatories of the Safer Social Networking Principles

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google/YouTube, Hyves,

Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock,

StudiVZ, Sulake/Habbo Hotel, Yahoo!Europe, and Zap.lu.

Safer Internet Day around Europe and worldwide

Today's signing ceremony in Luxembourg is a key event, amongst the many others taking place worldwide to mark "Safer Internet Day", and which include:

 • In Austria parents and educators will discuss computers games with experts and will have the possibility to test games with the support of youths.

 • In Finland a rock concert is organised culture center Gloria in central Helsinki featuring Finnish groups such as by Happoradio, Phoenix Effect and Pin Ion. The video clip on cyber bullying and other clips will be shown.

 • In Denmark children will create artwork at the Science Museum in Copenhagen based on their views of the internet.

 • In France the singer for children Henri Dès will take part in Safer Internet Day

 • In Italy youths will express their opinions to social networking sites presenting the work that in the last months has involved about 1000 children

 • In Egypt and Norway the local versions of the INSAFE family toolkit will be launched.

The European internet safety network INSAFE organised a online competition. 6000 participants took part and the 6 winners have been awarded their prize today in Luxembourg.

For the full calendar of events see http://www.saferinternet.org.

The Safer Internet Day is an annual event (see IP/06/126, IP/05/148, IP/04/171) organised by INSAFE, and co-funded by the Commission’s Safer Internet Programme (IP/08/1899).


Side Bar