Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/220

V Bruslju, 5. februarja 2009

Ribištvo: pobuda Komisije za zaščito morskih psov

Evropska komisija je danes sprejela prvi akcijski načrt EU za ohranjanje in upravljanje morskih psov. Cilj načrta je zagotoviti učinkovite ukrepe za pomoč pri obnovi staležev morskih psov, kadar so ti ogroženi – če je potrebno, previdnostno – ter določiti smernice za trajnostno upravljanje zadevnega ribištva, vključno za morske pse, ki se ulovijo kot prilov. Načrt vključuje tudi ukrepe za izboljšanje znanstvenih spoznanj o staležih morskih psov in lova nanje. Ti ukrepi ne zadevajo samo morske pse, temveč tudi sorodne vrste, kot so skati in raže, ter se uporabljajo za ribolov ribiškega ladjevja v in zunaj evropskih voda. Komisija si prav tako prizadeva zagotoviti, da je delovanje EU v mednarodnih organih in sporazumih skladno z njeno domačo politiko glede morskih psov.

Evropski komisar za pomorske zadeve in ribištvo Joe Borg je izjavil: „Morski psi so zelo občutljivi na preveliko izkoriščanje in zmanjševanje njihovega števila ima zelo resne posledice ne samo za morske pse, temveč tudi za morski ekosistem in ribiče same. Zato smo danes določili akcijski načrt, ki bo osnoval bolj previdnostni pristop za upravljanje ribištva – lova na morske pse – in podprl bistvene raziskave, ki so še vedno potrebne za popolno razumevanje vloge morskih psov za naše oceane ter vpliva, ki ga ima ribištvo nanje.“

Akcijski načrt vključuje ukrepe za izboljšanje zbiranja podatkov in znanstvenih mnenj, krepitev ukrepov za upravljanje in tehničnih ukrepov ter poostritev nadzora nad izvajanjem prepovedi odstranjevanja plavuti pri morskih psih, ki od leta 2003 velja v evropskih vodah in za vsa plovila EU, kjerkoli ribarijo. Vključuje ukrepe, ki se izvajajo na ravni Skupnosti in držav članic, ter predlaga, naj si EU prizadeva, da jih bodo potrdile vse ustrezne regionalne organizacije za upravljanje ribištev (RFMO). Popoln seznam predlaganih ukrepov je na voljo na spodnji povezavi.

Načrt zadeva vse hrustančnice – morske pse, pa tudi skate, raže in morske podgane – ki tvorijo skupaj več kakor 1 000 vrst. Najdemo jih po vsem svetu, zlasti v severnem Atlantskem oceanu, kjer plovila ES opravijo več kakor polovico vsega ulova na morske pse. Ribištvo na morske pse se je naglo povečalo od sredine osemdesetih let zaradi porasti povpraševanja po proizvodih iz morskih psov (zlasti plavuti). Te vrste so posebej občutljive za prelov, saj so dolgožive, počasi dosežejo spolno zrelost, imajo dolgo obdobje breje in nizko stopnjo plodnosti. Nedavna raziskava Mednarodne zveze za ohranjanje narave kaže, da je tretjina vrst morskih psov, ki so ulovljeni v vodah EU, trenutno ogrožena zaradi prekomernega ribolovnega pritiska. Kljub ranljivosti teh staležev in njihovi povečani pomembnosti za ladjevje EU, lov na morske pse nikoli ni bil upravljan sistematično. V zadnjih letih je Komisija priznala zaskrbljujoče stanje glede velikosti staležev morskih psov in predlagala popolno prepoved ulova ali bistveno zmanjšanje smrtnosti zaradi ribolova v EU ter številnih regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva (RFMO).

Akcijski načrt EU za morske pse temelji na obsežnih posvetovanjih z državami članicami, zainteresiranimi stranmi in javnostjo med letoma 2007 in 2008. Načrt je izdelan v skladu s smernicami, ki jih predlaga Mednarodni akcijski načrt za morske pse Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), sprejet leta 1999. Akcijski načrt EU spremlja poročilo o oceni stanja staležev morskih psov, ki je priloženo v Prilogi k sporočilu, kot to zahteva načrt FAO.

Dodatne informacije:

MEMO/09/52

Povezava za akcijski načrt in poročilo o oceni stanja staležev morskih psov:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/conservation_measures/sharks/introduction_en.htm


Side Bar