Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/220

Brüsszel, 2009. február 5

Halászat: a Bizottság fellép a cápák védelmében

A Bizottság a mai napon elfogadta a cápák védelmére és a velük való gazdálkodásra vonatkozó első uniós cselekvési tervet. A terv célja annak biztosítása, hogy hathatós – szükség esetén az elővigyázatossági elven alapuló – lépések történjenek a cápaállományok helyreállítása érdekében, amikor veszély fenyegeti őket, valamint hogy iránymutatást adjon az érintett halászati tevékenységek fenntartható gyakorlására vonatkozóan, ideértve a járulékos cápafogásokat eredményező halászati formákat is. A terv ezenkívül olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyek a cápaállományokhoz és a cápahalászathoz kapcsolódó tudományos ismeretek bővítésére irányulnak. Az előterjesztett intézkedések nem csak a cápákra, hanem a hozzájuk hasonló fajokra – például a valódirája-félékre – is vonatkoznak, továbbá minden olyan – európai vagy azon kívüli – vízterületen alkalmazandók lesznek, ahol az uniós flotta halászati tevékenységet folytat. A Bizottság ezen túlmenően elkötelezetten törekszik arra, hogy az EU nemzetközi szervezetekben és egyezményekben folytatott tevékenysége összhangban legyen a cápákkal kapcsolatos belső szakpolitikájával.

Joe Borg, az Európai Bizottság tengerügyi és halászati biztosa így nyilatkozott: „A cápapopulációk rendkívül sérülékenyek a túlhalászással szemben, és állományaik megfogyatkozása nem csak rájuk nézve járhat súlyos következményekkel, hanem a tengeri ökoszisztémákra és a halászokra is. Éppen ezért terjesztettük elő ezt a cselekvési tervet, amely egyrészt elővigyázatosabb szemléletet vezet be a cápafogásokat eredményező halászati tevékenységek szabályozásába, másrészt támogatja azt kiterjedt kutatómunkát, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy átlássuk, milyen szerepet töltenek be a cápák az óceánok életében, illetve milyen hatást gyakorol rájuk a halászat.”

A cselekvési terv az adatgyűjtés és a tudományos szakvélemények javítását szolgáló intézkedéseket tartalmaz, és tovább szigorítja a gazdálkodási és technikai intézkedéseket, valamint a cápauszony-leválasztás tilalmának ellenőrzését, amely tilalom az uniós vizek és az uniós hajók által bárhol folytatott halászat tekintetében 2003-ban lépett hatályba. A terv ezenkívül magában foglal mind uniós, mind tagállami szinten végrehajtandó intézkedéseket, továbbá javaslatot tesz arra, hogy az EU szorgalmazza ezen intézkedéseknek az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezetek általi jóváhagyását. A javasolt intézkedések kimerítő listája az alábbi linken keresztül érhető el.

A terv minden porcos halra, a cápákon kívül a valódirája-félékre és a tengerimacska-félékre is vonatkozik, azaz összesen több mint 1000 fajra. E fajok egyedei világszerte megtalálhatók, különösen az Atlanti-óceán északi részén, ahonnan az uniós hajók cápafogásainak több mint 50%-a származik. A cápahalászat az 1980-as évek közepe óta gyorsan növekszik, amit a cápatermékek (és különösen a cápauszony) iránti fokozott kereslet ösztönöz. E fajok azonban hússzú életciklusuk, lassú ivarérésük, hosszú vemhességük és alacsony szaporodóképességük következtében különösen sérülékenyek a túlhalászással szemben.

A Természetvédelmi Világszövetség által a közelmúltban készített tanulmány szerint jelenleg az uniós vizekből kifogott cápafajok nem kevesebb mint harmadát fenyegeti a túl intenzív halászat. Annak ellenére, hogy ezen állományok igen sérülékenyek és az uniós flotta számára egyre nagyobb jelentőséggel bírnak, a cápahalászat eddig nem tartozott átfogó gazdálkodási rendszer hatálya alá. A Bizottság az utóbbi években felismerte, hogy több cápaállomány aggasztó állapotban van, ezért mind az EU-n belül, mind több regionális halászati gazdálkodási szervezet keretében halászati tilalom bevezetését vagy a halászattal okozott halpusztulás arányának jelentős csökkentését javasolta.

Az EU cápákra vonatkozó cselekvési terve a tagállamok, az érdekelt felek és a nyilvánosság bevonásával 2007–2008 során tartott, széles körű konzultáción alapul. A terv a FAO cápákra vonatkozó, 1999-ben elfogadott nemzetközi cselekvési tervére épül. Az uniós cselekvési terv – összhangban a FAO nemzetközi cselekvési tervének követelményeivel – kiegészül a cápákra vonatkozó értékelő jelentéssel, amely a közlemény mellékletét képezi.

További információ:

Memo/09/52

Link a cselekvési tervhez és a cápákkal kapcsolatos értékelő jelentéshez:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/conservation_measures/sharks/introduction_en.htm


Side Bar