Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/218

V Bruselu dne 5. února 2009

Vítězné články roku 2008 v rámci evropské kampaně „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci“

Dnes se budou udílet novinářské ceny v rámci kampaně „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci“ Evropské unie. O první cenu se podělí francouzská autorka článku o homosexuálních fotbalistech a dánský novinář s příspěvkem o ženě, která konvertovala k islámu. Třetí cenu si odnese žurnalista z Portugalska. Zvláštní cena Roma poputuje do Řecka. Slavnostní předání cen proběhne dnes večer v Kaiserštejnském paláci v Praze.

„Sdělovací prostředky hrají klíčovou roli v boji proti diskriminaci, předsudkům a stereotypům,“ říká evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla. „Hodnoty jako rozmanitost nebo sociální soudržnost jsou v současném společenském, hospodářském a finančním kontextu stále důležitější.“

Při dnešním slavnostním aktu ocení Evropská komise novináře, kteří svojí činností pomáhají veřejnosti lépe pochopit, že rozmanitost přináší výhody, a kteří vedou své čtenáře k hlubšímu zamyšlení nad fenomény diskriminace a nerovnosti. Letos Komise udělí také zvláštní cenu Roma za článek zabývající se romskou tématikou.

Za článek o homosexuálních hráčích fotbalového klubu v Chooz „Homophobie et football: la leçon de Chooz “ (Homofobie a fotbal: poučení z Chooz) získává první cenu novinářka listu Le Monde Pascale Krémerová, která si ve svém příspěvku všímá nejenom toho, jak lukrativní svět fotbalového byznysu prohlubuje diskriminaci gayů a leseb, ale také pozitivních opatření, která evropské fotbalové ligy uplatňují za účelem potírání diskriminačního chování.

První cenu si odnese také novinář dánského deníku Morgenavisen Jyllands-Posten Ole Hall. Tématem jeho článku „Danske muslimer udsat for chikane“ (Dánští muslimové jsou vystaveni šikaně) je situace Dánek, které konverzí k islámu opouštějí místo ve většinové společnosti a ve své vlastní zemi se stávají členkami velmi odlišné menšiny, pročež čelí stejným předsudkům a nepřátelství společnosti, se kterými se setkávají muslimové cizí národnosti.

Christiana Martinsová a Marisa Antunesová jsou autorkami článku „Elite à prova de racismo“ (Rasismus: to není problém elity) o úspěšných příslušnících menšin v Portugalsku, kterým se podařil vzestup na společenském žebříčku. Článek byl otištěn v portugalském týdeníku Expresso a získává třetí cenu.

Zvláštní cenu Roma si odnese novinář Mika Kontourousi z deníku Eleftheros Tipos za článek „Η Γιουζγιάν σπάει τα σύνορα της φυλής της“ (Yuzyan opouští svůj svět) o problémech Romek, které se snaží uniknout tradiční roli ve společnosti.

Slavnostní předávání cen bude součástí semináře Evropské komise na téma „Sdělovací prostředky v boji za rozmanitost“, během něhož budou představeny výsledky celoevropské studie o osvědčených postupech, které sdělovací prostředky používají v boji proti diskriminaci a na podporu rozmanitosti. Akce se zúčastní přes osmdesát zástupců médií, subjektů zabývajících se otázkou rovnosti a nevládních organizací z celé Evropy.

Soutěž o Novinářskou cenu EU je pouze jedním z projektů informační kampaně „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci“, který má zvýšit povědomí široké veřejnosti o problematice diskriminace. Partnerem tohoto ročníku je organizace mladých evropských novinářů (European Youth Press) a Asociace evropských novinářů.

Oceněné články byly vybrány z více než 545 článků z 27 členských států, které byly do soutěže o Novinářskou cenu zaslány mezi 1. lednem a 31. říjnem 2008. Porota vyzdvihla vysokou kvalitu soutěžních příspěvků. Čtyři ocenění autoři obdrží příspěvek na studijní cestu do libovolné země Evropské unie.

Pro další informace viz MEMO/09/51

Další informace

Novinářská cena EU za rok 2008

http://journalistaward.stop-discrimination.info

Kampaň „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci“

http://www.stop-discrimination.info/2180.0.html

Studie „Sdělovací prostředky v boji za rozmanitost“

http://www.media4diversity.eu/


Side Bar