Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET HU SK BG RO

IP/09/210

V Bruselu dne 4. února 2009

Spojování podniků: Komise schválila převzetí Zentivy společností Sanofi-Aventis, pokud dojde ke splnění určitých podmínek

Evropská komise schválila podle nařízení EU o spojování podniků převzetí českého výrobce generických léčiv Zentiva francouzskou společností Sanofi-Aventis Europe, která vyrábí původní léčiva. Komise však rovněž vyjádřila obavy ohledně hospodářské soutěže v různých terapeutických oblastech na několika vnitrostátních trzích, na což společnost Sanofi-Aventis reagovala závazkem, že přestane prodávat patnáct léčiv v České republice, Slovenské republice, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a Estonsku. Vzhledem k tomuto závazku Komise dospěla k závěru, že navrhovaná transakce nevyvolá obavy týkající se narušení hospodářské soutěže v Evropském hospodářském prostoru (EHP) ani v žádné jeho podstatné části.

Sanofi-Aventis je celosvětová farmaceutická skupina, která se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou zdravotnických výrobků v EU i po celém světě a uvádí tyto výrobky na trh. Hlavním předmětem činnosti této společnosti jsou původní léčiva a vakcíny pro očkování lidí. Zentiva je farmaceutická skupina, která působí v členských státech EU ve střední a východní Evropě a zaměřuje se na vývoj, výrobu a uvádění na trh generických léčiv, která prodává pod vlastními značkami a která jsou určena k léčbě kardiovaskulárních chorob, bolesti, chorob centrální nervové soustavy, onemocnění trávicího traktu a pohlavních a vylučovacích orgánů a zánětlivých stavů. Generická léčiva jsou ekvivalenty původních léčiv a jsou prodávány poté, co vyprší patent původních léčiv.

Šetření Komise se zabývalo více než jedním stem vnitrostátních farmaceutických trhů v členských státech EU ve střední a východní Evropě, na nichž se aktivity obou stran spojení překrývají. Komise zjistila, že obavy týkající se hospodářské soutěže lze na většině těchto trhů vyvrátit, a to obecně proto, že společný podíl podniků Sanofi-Aventis a Zentiva na trhu není vysoký a po navrhovaném spojení by na trhu zůstal dostatečný počet soutěžitelů.

Komise však rovněž zjistila, že navrhovaná transakce – jak byla původně oznámena – by vzbudila obavy týkající se hospodářské soutěže na trhu 15 farmaceutických výrobků v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a Estonsku. V těchto případech existovalo riziko, že by transakce mohla vést k omezení výběru a/nebo ke zvýšení cen pro nemocnice, pacienty a státní pokladnu.

V reakci na obavy Komise společnost Sanofi-Aventis nabídla, že přestane prodávat přípravek Maalox v Rumunsku, Ercefuryl v České republice a Trental v České republice, na Slovensku a v Estonsku. Zároveň společnost Sanofi-Aventis navrhla, že Zentiva by přestala prodávat přípravek Papaverinium v Maďarsku, Scobutil a Sulfat de Atropina v Rumunsku, Flavobion v České republice a na Slovensku, Vasocardin, Betaxa a Tenoloc v České republice, Fokusin, Penester a Zoxon v Estonsku, Zopiclon v Bulharsku a Hypnogen v České republice, na Slovensku a v Estonsku.

Léčiva, kterých se tato opatření týkají, se používají k léčbě těchto nemocí a stavů:

Maalox – zažívací obtíže, plynatost

Ercefuryl – akutní průjmová onemocnění

Trental – zlepšení oběhu krve

Papaverinium, Scobutil, Sulfat de Atropina – křeče a spazmy, zejména v zažívacím ústrojí

Flavobion – onemocnění jater

Vasocardin, Betaxa, Tenoloc – choroby srdce

Fokusin, Penester, Zoxon – benigní onemocnění prostaty

Zopiclon, Hypnogen – léky na spaní

Vzhledem k těmto závazkům dospěla Komise k závěru, že pokud dojde k jejich splnění, nebude již tato transakce vyvolávat obavy týkající se hospodářské soutěže.

Více informací naleznete na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m105.html#m_5253


Side Bar