Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/209

V Bruselu dne 4. února 2009

Politika soudržnosti v roce 2008: podle komisařky Danuty Hübnerové získaly členské státy na podporu hospodářství příspěvek ve výši 38 miliard EUR

Danuta Hübnerová, komisařka pro regionální politiku, dnes oznámila, že v roce 2008 členské státy získaly z evropských strukturálních fondů a Fondu soudržnosti více než 38 miliard EUR. Tato částka byla použita na spolufinancování tisíců projektů regionálního rozvoje v celé EU – od velkých projektů týkajících se infrastruktury v oblasti dopravy, životního prostředí a energetiky po investice do inovačních malých a středních podniků a do odborné přípravy.

Komisařka uvedla: „Rok 2008 byl pro členské státy a regiony náročným rokem, především vzhledem ke zhoršující se hospodářské situaci. Vydatná a stálá pomoc, kterou politika soudržnosti poskytuje, je ještě důležitější než kdykoli předtím; pomáhá totiž udržovat hospodářskou činnost a tím, že přispívá k Plánu evropské hospodářské obnovy, je zdrojem velmi potřebných pobídek pro rok 2009. To nám umožní, díky doplňkové finanční injekci ve formě zálohy ve výši 6,25 miliard EUR, zvýšit likviditu členských států. Rovněž prodlužujeme lhůty splatnosti pohledávek, aby každé euro mohlo být co nejlépe vynaloženo.“

Částka 38,3 miliard EUR byla v roce 2008 poskytnuta prostřednictvím čtyř strukturálních fondů, tj. Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF), orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR). K nim se připojil i Fond soudržnosti. Na programy a projekty na období 2000–2006 byla vyplacena částka 26,8 miliard EUR a na období 2007–2013 částka 11,5 miliard EUR.

Programové období 2000–2006

Finanční prostředky přidělené členským státům na rozpočtové období 2000–2006 dosáhly celkové výše 257 miliard EUR. Doposud bylo vyplaceno 225 miliard EUR, tj. 87,5 % celkové částky. Vzhledem k rozhodnutí Komise prodloužit lhůtu o šest měsíců mohou členské státy pro toto období uskutečňovat platby v rámci strukturálních fondů do 30. června 2009. Co se týče Fondu soudržnosti, lhůta pro platby je ve většině případů stanovena na konec roku 2010.

Programové období 2007–2013

Finanční prostředky přidělené členským státům na období 2007–2013 představují částku 347 miliard EUR.

V letech 2007 a 2008 Evropská komise vyplatila členským státům zálohy v celkové výši 18,1 miliard EUR.

Na rok 2009 jsou podle platných předpisů stanoveny zálohy ve výši 5 miliard EUR.

V souladu s Plánem evropské hospodářské obnovy navrhla Komise přidělit na rok 2009 doplňkovou finanční injekci ve výši 6,25 miliard EUR (viz MEMO/08/740). Tento návrh byl v zásadě přijat Radou a v současné době je projednáván Evropským parlamentem; hlasování o návrhu má proběhnout 24. března.

Příprava projektů postupuje rychle: podle prvních odhadů bylo v členských státech vybráno již více než 40 000 projektů, včetně 60 „velkých projektů“ (co se týče projektů v oblasti životního prostředí, přesahuje celková výše nákladů 25 milionů EUR a 50 milionů EUR, pokud jde o další oblasti).

Poznámka pro redaktory

Několik příkladů nejnovějších velkých projektů, na něž byl přidělen významný finanční příspěvek prostřednictvím politiky soudržnosti EU: vysokorychlostní železniční trať mezi španělskými městy Córdoba a Málaga (příspěvek EU: 852 milionů EUR); nové metro v portugalském Portu (příspěvek EU: 316 milionů EUR); most Rio-Antirrio v Řecku (příspěvek EU: 257 milionů EUR); modernizace železniční trati spojující polská města Varšava a Lodž (příspěvek EU: 161 milionů EUR).

Více informací o tom, jak politika soudržnosti přispívá k Plánu evropské hospodářské obnovy, naleznete na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

[ ]


Side Bar