Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/202

Bruselj, 2. februarja 2009

Potrošniki: energija, bančništvo in mestni prevoz niso skladni z njihovimi potrebami

Na treh področjih storitev, ki so za ljudi res pomembna, to so energija, bančništvo in prevoz (vlaki, avtobusi in tramvaji), imajo potrošniki največ težav, navaja novo poročilo EU, ki ga je danes objavila Evropska komisija. V drugem letnem poročilu EU o kazalnikih napredka na potrošniških trgih je pregledanih več kot 20 sektorjev blaga in storitev (vključno s hrano, oblačili, obutvijo, finančnimi storitvami, energijo in telekomunikacijami) glede na pet glavnih potrošniških kazalnikov – ceno, zamenjavo dobavitelja oziroma ponudnika, zadovoljstvo, pritožbe in varnost. Tako naj bi se določili trgi, na katerih je velika verjetnost nepravilnega delovanja, ki škodi potrošnikom. Pogoje za potrošnike na maloprodajnem trgu elektrike bo Komisija leta 2009 proučila s poglobljeno analizo trga.

Komisarka EU za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva je povedala: „Zelo sem zaskrbljena, da tri vrste storitev, ki imajo tako osrednjo vlogo v življenju ljudi, dosegajo slabe rezultate glede na več glavnih potrošniških kazalnikov, ki so pomembni v EU. Ker je maloprodajni trg elektrike pomemben za osnovni družinski proračun, sem se odločila, da bo to ciljni sektor za preiskavo v letu 2009. Evropski potrošniki si zaslužijo boljše storitve.“

Glavni rezultati

Dva glavna trenda v EU, ki ju je mogoče razbrati iz poročila o kazalnikih napredka v letu 2009, sta:

1. Osnovne storitve niso skladne s potrebami potrošnikov.

S storitvami imajo potrošniki neprestano več težav kot na tradicionalnih trgih blaga. Podatki o zadovoljstvu na 19 trgih prav tako kažejo jasno razliko med storitvami in trgi blaga. Zadovoljstvo je zlasti nizko na področjih mestnega in primestnega prometa (vlaki, avtobusi in tramvaji), energije, fiksne telefonije in poštnih storitev. V vseh teh sektorjih je manj kot 60 % potrošnikov zadovoljnih s storitvami. Potrošniki se tudi pogosteje pritožujejo glede storitev kot glede trgov blaga. Glej MEMO/09/44.

2. Energija, prevoz in bančne storitve so za potrošnike trije najtežavnejši trgi (določeni glede na pet kazalnikov).

O energiji:

  • Manj kot dve tretjini potrošnikov je zadovoljnih s svojim dobaviteljem energije.
  • Dobava elektrike in plina je zlasti slabo ocenjena zaradi zabeleženih zvišanj cene. Približno 60 % potrošnikov je zabeležilo zvišanje cene pri svojem dobavitelju energije, medtem ko jih je le 3 do 4 % opazilo znižanje cene.
  • Dobava elektrike in plina je prav tako zlasti slabo ocenjena glede na primerljivost ponudb in možnost zamenjave dobavitelja. Prav sektor energije je tisti, kjer je najmanj verjetno, da bodo potrošniki zamenjali dobavitelja, saj jih je le 7 % zamenjalo dobavitelja plina in 8 % dobavitelja elektrike.

Pogostost zamenjave dobavitelja je zlasti pomembna, saj je ena izmed glavnih ugotovitev poročila o kazalnikih napredka, da je na trgih, na katerih se dobavitelj pogosteje zamenja, manj možno, da bodo potrošniki beležili zvišanje cen. Takšen trg je avtomobilsko zavarovanje (na katerem je v preteklih dveh letih 25 % potrošnikov zamenjalo dobavitelja), sledita mu internetni trg (22 %) in trg mobilne telefonije (19 %). Dokazano je, da ozaveščeni potrošniki, ki zamenjajo dobavitelja, pomagajo izboljšati položaj na trgu za vse potrošnike. Olajšanje zamenjave dobavitelja v glavnih maloprodajnih sektorjih mora biti prednostna naloga politike.

O bančništvu:

  • Glede na obstoječe podatke o cenah je treba bančništvu zagotovo nameniti posebno pozornost. Bančne pristojbine in obrestne mere se po državah članicah zelo razlikujejo, kar je težko razložiti. Popravljena obrestna mera za potrošniška posojila za obdobje od enega do pet let se na primer giblje med 0,21 % na Švedskem in 12,12 % v Estoniji, kar pomeni razhajanje pri izračunu stroškov kapitala.
  • Bančništvo je zlasti težavno zaradi primerljivosti ponudb, možnosti zamenjave ponudnika in njegove dejanske zamenjave. Povprečno je 11 % uporabnikov na področju majhnih bančnih poslov v zadnjih dveh letih zamenjalo ponudnika. Samo 9 % uporabnikov tekočih računov je zamenjalo banko, tisti, ki so jo najpogosteje zamenjali, so bili imetniki hipotek ali naložbenih produktov, vendar je bilo tudi teh le 13 %.

O prevozu:

  • Potrošniki, ki uporabljajo mestni ali primestni promet (avtobuse, vlake, tramvaje), so najmanj zadovoljni in imajo največ težav. Manj kot polovica jih je zadovoljnih s temi storitvami. Glavni vzroki nezadovoljstva na teh trgih se nanašajo na ravni cen, privlačnost komercialnih ponudb, možnost nakupa ter upoštevanje potreb potrošnikov.
  • Eden izmed štirih potrošnikov je že imel težave in se je pritožil.

Naslednji koraki

Izmed treh sektorjev, za katere je bilo ugotovljeno, da potrošnikom povzročajo največ težav, je energija tista, za katero potrošniki največ porabijo (5,7 % njihovega družinskega proračuna). V tem sektorju je največji del porabe potrošnikov namenjen elektriki (2,1 %). Na maloprodajni trg elektrike se bo v letu 2009 osredotočila nadaljnja raziskava trga, ki bo nadalje raziskala pogoje, ki so na voljo družinam, na primer primerljivost ponudb, nepravično komercialno ravnanje in izstavljanje računov.

Drugi glavni sklepi

Rezultati kazalnikov napredka so podrobneje opisani v priloženem memu. Poročilo zlasti navaja, da se pomen čezmejne maloprodaje ne povečuje. Delež čezmejne maloprodaje se ni povečal od leta 2006. Nacionalna primerjava kaže večje razlike med državami članicami glede nacionalnih potrošniških okoliščin, ki bi jih bilo mogoče zlasti izboljšati z izvrševanjem zakonodaje in mehanizmi odškodnin.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar