Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/202

Briselē, 2009. gada 2. februārī

Patērētāju viedoklis: enerģētika, banku pakalpojumi un pilsētu transports neatbilst prasībām

Saskaņā ar Eiropas Komisijas šodien publicēto jauno ES ziņojumu patērētājiem vislielākās problēmas sagādā trīs pakalpojumu jomas, kas ir patiesi nozīmīgas — enerģētika, banku pakalpojumi un transports (vilcienu, autobusu un tramvaju satiksme). ES otrais gada ziņojums par patērētāju tirgus rādītājiem apseko 20 preču un pakalpojumu jomas (tostarp pārtika, apģērbs, apavi, finanšu pakalpojumi, enerģija un telekomunikācijas), izmantojot 5 patēriņa rādītājus — cenas, piegādātāja maiņa, apmierinātība, sūdzības un drošums. Mērķis ir noteikt tirgus, kuros patērētājiem ir ievērojams problēmu risks. Patēriņa apstākļus elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgū Komisija 2009. gadā apskatīs plašā tirgus pētījumā.

ES patērētāju tiesību aizsardzības komisāre Meglena Kuneva teica: ”Esmu norūpējusies par to, ka trīs pakalpojumu jomas, kas cilvēkiem ir ļoti svarīgas, saskaņā ar vairākiem ES mēroga patēriņa pamatrādītājiem neatbilst prasībām. Mazumtirdzniecības elektroenerģijai ir nozīmīga vieta mājsaimniecību pamatbudžetā, tādēļ 2009. gadā esmu nolēmusi šajā jomā veikt pētījumus. Eiropas patērētāji ir pelnījuši labākus apstākļus.”

Būtiskākie rezultāti

Divas galvenās ES mēroga tendences, par ko liecina 2009. gada ziņojums par rādītājiem, ir šādas.

1. Pamatpakalpojumu jomas neatbilst patērētāju prasībām

Pakalpojumu jomā patērētājiem vienmēr rodas vairāk problēmu, nekā tradicionālajos preču tirgos. Dati par apmierinātību ar 19 tirgiem arī liecina par būtisku atšķirību starp pakalpojumu un preču tirgiem. Cilvēki visvairāk nav apmierināti ar pilsētu un ārpilsētu transportu (vilcienu, autobusu un tramvaju satiksme), enerģētiku, fiksētajiem telefonsakariem un pasta pakalpojumiem. Visās šajās nozarēs mazāk par 60% patērētāju ir apmierināti ar pakalpojumiem. Pastāv arī tendence, saskaņā ar kuru no patērētājiem attiecībā uz pakalpojumu tirgiem saņemts vairāk sūdzību, nekā attiecībā uz preču tirgiem. Skatīt MEMO/09/44.

2. Enerģētika, transports un banku pakalpojumi ir trīs jomas, kurās patērētāji visbiežāk saskaras ar problēmām (pamatojoties uz 5 rādītājiem)

Par enerģētiku

  • Mazāk par divām trešdaļām patērētāju ir apmierināti ar savu energoapgādes uzņēmumu.
  • Elektroenerģijas un gāzes apgādes pakalpojumi rada vislielāko neapmierinātību ziņotā cenu pieauguma dēļ. Apmēram 60 % patērētāju ziņojuši par sava energoapgādes uzņēmuma veiktu cenu paaugstināšanu, savukārt tikai 3-4 % saskārušies ar cenu samazināšanu.
  • Elektroenerģijas un gāzes apgādes pakalpojumiem ir slikts rādītājs attiecībā uz piedāvājumu salīdzināmību un piegādātāja maiņu. Enerģētikas nozarē patērētāji visretāk maina piegādātāju: tikai 7 % mainījuši gāzes piegādātāju, un 8 % — elektroenerģijas piegādātāju.

Piegādātāja maiņas likmes ir jo īpaši svarīgas tādēļ, ka saskaņā ar vienu no galvenajiem secinājumiem ziņojumā par rādītājiem tirgos ar augstām piegādātāja maiņas likmēm patērētāji mazāk ziņo par cenu paaugstināšanu — šādi tirgi ir automašīnu apdrošināšana (25 % patērētāju pēdējos divos gados), interneta pakalpojumi (22 %) un mobilie telefonsakari (19 %). Pieredze liecina, ka piegādātāja maiņas iespējas palīdz uzlabot arī patērētāju vispārējo situāciju. Piegādātāja maiņas vienkāršošanai jākļūst par politikas prioritāti visās mazumtirdzniecības pamatnozarēs.

Par banku pakalpojumiem

  • Vadoties pēc pieejamajiem cenu datiem, uzmanība noteikti jāpievērš banku nozarei. Gan samaksa par banku pakalpojumiem, gan procentu likmes dalībvalstīs ievērojami atšķiras, un šīs atšķirības ir grūti izskaidrojamas. Piemēram, koriģētās 1 līdz 5 gadu patēriņa kredīta procentlikmes ir robežās no 0,21 % Zviedrijā līdz 12,12 % Igaunijā, un atšķirības saglabājas pat pēc kapitāla izmaksu korekcijām.
  • Banku nozarē jo īpaši ir problēmas attiecībā uz piedāvājumu salīdzināmību, piegādātāja maiņas iespējām un faktisko piegādātāja maiņu. Vidēji 11 % banku mazumtirdzniecības pakalpojumu izmantotāju pēdējo divu gadu laikā ir mainījuši piegādātāju. Tikai 9 % norēķinu kontu īpašnieku ir mainījuši banku, visbiežāk banka mainīta hipotēkas vai investīciju projekta gadījumā, un tomēr arī šādas maiņas īpatsvars nepārsniedz 13 %.

Par transportu

  • Patērētāji, kas izmanto pilsētu un ārpilsētu transporta pakalpojumus (autobusu, vilcienu, tramvaju satiksme), pauduši vislielāko neapmierinātību un visvairāk saskārušies ar problēmām: mazāk nekā puse patērētāju ir apmierināti ar minētajiem pakalpojumiem. Neapmierinātības galvenie iemesli ir cenu līmenis, komercpiedāvājumu pievilcīgums, pirkuma izdarīšanas sarežģītība un klientam draudzīga attieksme.
  • No katriem četriem patērētājiem viens saskārās ar problēmām un iesniedza sūdzību.

Turpmāk veicamie pasākumi

No trim nozarēm, kas patērētājiem sagādā vislielākās problēmas, enerģētikai patērētāji tērē vislielāko daļu no mājsaimniecības budžeta (5,7 %), un enerģētikas jomā patērētājiem vislielākie izdevumi ir par elektroenerģiju (2,1 %). 2009. gadā veiks plašāku tirgus pētījumu par elektroenerģijas mazumtirdzniecību, lai sīkāk pētītu patēriņa iespējas īpašās mājsaimniecības situācijās, piemēram, piedāvājumu salīdzināmība, negodīga komercprakse un rēķinu sagatavošana.

Citi būtiski secinājumi

Pievienotajā Memo sīkāk izklāstīti ziņojuma par rādītājiem rezultāti. Jo īpaši ziņojums liecina par to, ka stagnācijā nonākusi pārrobežu mazumtirdzniecība. Tās īpatsvars kopš 2006. gada nav palielinājies. Dalībvalstu salīdzinošā novērtēšana liecina par ievērojamām atšķirībām patērētāju aizsardzības jomā, jo īpaši ir nepieciešami izpildes un pārsūdzības mehānisma uzlabojumi.

Plašāka informācija:

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar