Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/202

Briuselis, 2009 m. vasario 2 d.

Vartotojai. Energetikos, bankininkystės ir miesto transporto sektoriai neatitinka vartotojų poreikių

Europos Komisijos šiandien paskelbtoje ES ataskaitoje nurodyta, kad daugiausiai rūpesčių vartotojams kelia trijų svarbių sričių – energetikos, bankininkystės ir transporto (traukiniai, autobusai ir tramvajai) – paslaugos. Antrojoje metinėje ES vartotojų rinkos rodiklių ataskaitoje pagal penkis pagrindinius vartotojų rodiklius (kainas, galimybę pakeisti prekę ar tiekėją, pasitenkinimą, skundus ir saugą) palyginta per 20 prekių ir paslaugų sektorių (įskaitant maisto, drabužių, avalynės, finansinių paslaugų, energetikos ir telekomunikacijos sektorius). Ataskaitos tikslas – nustatyti, kurios rinkos labiausiai neatitinka vartotojų poreikių. Vartotojams sudarytos mažmeninio elektros energijos tiekimo rinkos sąlygos bus Komisijos atliekamos išsamios 2009 m. rinkos analizės objektas.

Už vartotojų teisių apsaugą atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva sakė: „Man kelia nerimą tai, kad trijų gyventojams ypač svarbių sričių paslaugos pagal daugelį kriterijų ES vartotojų vertinamos labai blogai. Atsižvelgdama į tai, kad mažmeninio elektros energijos tiekimo rinka turi didelės įtakos namų ūkio biudžetui, nusprendžiau 2009 m. atlikti išsamų šios srities tyrimą. Europos vartotojai nusipelno geresnių paslaugų.“

Pagrindiniai rezultatai

Iš 2009 m. rezultatų ataskaitos matyti dvi pagrindinės visos ES tendencijos:

1. Pagrindinės paslaugos neatitinka vartotojų poreikių.

Palyginti su tradicinėmis prekių rinkomis, paslaugų rinkose vartotojai dažniau patiria problemų. Vartotojų pasitenkinimo duomenimis, gautais iš 19 rinkų, paslaugų ir prekių rinkos aiškiai skiriasi. Vartotojai ypač nepatenkinti miesto ir užmiesčio transporto (traukinių, autobusų ir tramvajų), energetikos, fiksuotojo telefono ryšio ir pašto paslaugomis. Visų šių sektorių paslaugomis patenkinti mažiau nei 60 % vartotojų. Taip pat pastebėta, kad vartotojai dažniau skundžiasi dėl paslaugų rinkų nei dėl prekių rinkų (žr. informacinį pranešimą MEMO/09/44).

2. Energetika, transportas ir bankininkystė – 3 sektoriai, kuriais vartotojai labiausiai nepatenkinti (vertinant pagal 5 rodiklius)

Energetika.

  • Savo energijos tiekėjais patenkinti mažiau nei du trečdaliai vartotojų.
  • Elektros energijos ir dujų tiekimo paslaugos įvertintos ypač blogai (pagal pranešimus apie kainų didėjimą). Maždaug 60 % vartotojų pranešė, kad jų energijos tiekėjas padidino kainas, tik 3–4 % pranešė apie mažesnes kainas.
  • Elektros energijos ir dujų tiekimo paslaugos taip pat įvertintos labai blogai (pagal alternatyvų palyginamumą ir galimybes keisti tiekėją). Rečiausiai tiekėjus keičia energetikos sektoriaus vartotojai : tik 7 % vartotojų pasirinko kitą dujų tiekėją, 8 % – elektros energijos tiekėją.

Tiekėjo keitimo rodiklis yra ypač svarbus; viena svarbiausių rezultatų ataskaitos išvadų – rinkose, kuriose tiekėjo keitimo rodikliai didesni, vartotojai rečiau praneša apie kainų padidėjimą. Tokių rinkų pavyzdžiai – automobilių draudimas (25 % vartotojų per pastaruosius dvejus metus), internetas (22 %) ir mobiliųjų telefonų rinka (19 %). Įrodyta, kad vartotojai, turintys galimybę rinktis, padeda visiems vartotojams gauti daugiau naudos. Mažmeninio tiekimo sektoriuose geresnės sąlygos keisti tiekėją turėtų būti vienas iš politikos prioritetų.

Bankininkystė.

  • Turimais kainų duomenimis, bankininkystei reikia skirti daugiau dėmesio. Tiek bankų mokesčiai, tiek palūkanų normos valstybėse narėse labai nevienodi ir tokius skirtumus sudėtinga paaiškinti. Pavyzdžiui, koreguotos 1–5 metų vartojimo paskolos palūkanų normos labai skiriasi: Švedijoje palūkanų norma – 0,21 %, Estijoje – 12,12 % (skaičiuojant atsižvelgiama į kapitalo sąnaudas).
  • Svarbi bankininkystės sektoriaus problema – alternatyvų palyginamumas, paslaugų teikėjo keitimo galimybės ir faktinis keitimas. Per pastaruosius dvejus metus paslaugų teikėją pakeitė vidutiniškai 11 % mažmeninės bankininkystės vartotojų. Tik 9 % einamąsias sąskaitas turinčių vartotojų pakeitė bankus; daugiausiai galimybe rinktis pasinaudojo paskolas paėmę arba investicinius produktus perkantys vartotojai, bet ir šiuo atveju pakeičiamumo rodiklis buvo tik 13 %.

Transportas.

  • Miesto ir užmiesčio transporto paslaugų (autobusų, traukinių, tramvajų) vartotojai yra mažiausiai patenkinti ir patiria daugiausiai problemų: šiomis paslaugomis patenkinti mažiau nei pusė vartotojų. Daugiausia skundų dėl šios rinkos yra susiję su kainomis, komercinių pasiūlymų patrauklumu, pirkimo sudėtingumu ir vartotojų poreikių tenkinimu.
  • Problemų patyrė ir skundų pateikė ketvirtadalis vartotojų.

Tolesni žingsniai

Iš trijų sektorių, kurių paslaugomis vartotojai yra labiausiai nepatenkinti, vartotojai daugiausiai išleidžia energetikos sektoriui (5,7 % namų ūkio lėšų); energetikos sektoriuje didžiausią vartotojų išlaidų dalį (2,1 %) sudaro išlaidos elektros energijai. Mažmeninė elektros energijos tiekimo rinka bus nagrinėjama atliekant išsamesnį 2009 m. rinkos tyrimą – bus nagrinėjamos vartotojams ir namų ūkiams sudarytos sąlygos, pavyzdžiui, alternatyvų palyginamumas, nesąžininga komercinė veikla ir apmokestinimas.

Kitos svarbios išvados

Išsamūs rodiklių ataskaitos rezultatai pateikiami pridedamame informaciniame pranešime. Ataskaitoje nurodyta, kad tarpvalstybinės mažmeninės prekybos svarba nepakito. Tarpvalstybinės prekybos dalis nuo 2006 m. nepadidėjo. Remiantis nacionalinėmis gairėmis, valstybėse narėse vartotojams sudarytos labai skirtingos sąlygos – ypač daug dėmesio reikėtų skirti tobulinimui ir žalos atlyginimui.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar