Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/2002

Bruxelles, 31 decembrie 2009

Pescuit: intrarea în vigoare a unui nou sistem pentru controlul mai eficient al pescuitului și pentru combaterea pescuitului ilegal

La 1 ianuarie 2010 va intra în vigoare un ansamblu de norme noi, mai stricte de consolidare a sistemului de control al politicii comune a Uniunii Europene în domeniul pescuitului Aceste norme vor oferi Uniunii Europene și statelor membre UE instrumente noi și puternice nu numai pentru a proteja resursele mărilor și oceanelor noastre de operatorii lipsiți de scrupule, dar și pentru a proteja mijloacele de existență ale pescarilor corecți are ar fi altfel expuși unei concurențe neloaiale. Bazat pe excluderea posibilității tratamentului preferențial pentru anumite țări și pe descurajarea oricărei tentative de fraudă deoarece nimeni nu va putea rămâne nepedepsit în urma unei nereguli, noul sistem le va permite tuturor pescarilor să își exercite meseria în condiții similare, promovând astfel o cultură a respectului normelor în sectorul pescuitului.

Noul cadru este format din trei regulamente distincte, dar legate între ele: un regulament pentru combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (Regulamentul INN) 1 , un regulament privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare 2 și un regulament de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării reglementărilor politicii comune în domeniul pescuitului (Regulament privind controlul) 3 .

Exprimându-și satisfacția față de intrarea în vigoare a noilor reglementări, Comisarul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit, Joe Borg a declarat: „A fost o vreme când o minoritate de pescari fără scrupule și-au dat seama că pot, în mod repetat, interpreta legile după bunul plac– sau chiar că e posibil pur și simplu să le încalce– rămânând nepedepsiți. Noul cadru de control al pescuitului pune capăt acestei situații.”

Eficacitatea oricărei strategii politice depinde în mare măsură de modul în care este pusă în aplicare. În cazul politicii comune în domeniul pescuitului, sistemul de punere în aplicare s-a dovedit până în prezent ineficient, costisitor, complicat și lipsit de eficacitate.

În același timp, practicile pescuitului ilicit reprezintă la nivel global aproximativ 10 miliarde  de euro pe an, ceea ce înseamnă că pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) ajunge să fie cea de a doua sursă importantă de produse pescărești din lume. UE reprezintă o piață atractivă pentru operatorii INN, având în vedere că cererea de produse de calitate superioară este mare și astfel, din cauza unor carențe flagrante în ceea ce privește mecanismele de stabilire a originii produselor și de identificare a vaselor de pescuit, trasabilitatea capturilor INN poate fi modificată ușor (de exemplu, prin prelucrare).

Pentru a răspunde acestor provocări, Comisia a propus în 2007/2008 o reformă radicală a sistemului de control al pescuitului în UE, precum și introducerea unor reglementări care să stopeze pescuitul INN la nivel global.

Combaterea pescuitului ilegal

Noul Regulament INN prevede certificarea și trasabilitatea originii tuturor produselor pescărești marine comercializate în UE, punând astfel capăt introducerii pe piața europeană a produselor care provin din pescuitul ilegal. Mulțumită unui sistem cuprinzător de certificare a capturilor, va exista garanția trasabilității, în orice etapă a procesului, a cantităților de pește capturate, debarcate, introduse pe piață și vândute – de la plasa de pescuit la consumator.

Pentru a combate în mod eficient încălcările, regulamentul introduce și un sistem armonizat de sancțiuni disuasive și proporționale cu infracțiunile. Mai mult, s-a extins responsabilitatea resortisanților UE, astfel încât aceștia pot fi deferiți justiției în țara de origine, indiferent de locul de pe glob unde își desfășoară activitatea.

În octombrie, Comisia a stabilit norme de aplicare 4 care ar trebui să faciliteze trecerea părților implicate la noul sistem. Din 2008 Comisia a organizat seminare și sesiuni de informare pentru a sprijini țările care nu sunt membre ale UE să se adapteze la noile cerințe.

Pescuit responsabil în afara UE

Regulamentul privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit, în vigoare din octombrie 2008, stabilește un cadru unic, coerent pentru navele comunitare care desfășoară activități de pescuit în afara apelor comunitare în cadrul acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului, al convențiilor semnate cu organizațiile regionale de gestionare a pescuitului sau al înțelegerilor private cu țări terțe. UE oferă astfel un bun exemplu de gestionare sănătoasă la nivel internațional și își demonstrează hotărârea de a proteja mările și oceanele din întreaga lume.

Controale ale pescuitului mai stricte și mai eficiente

Noul Regulament privind controlul consolidează sistemul de trasabilitate introdus de Regulamentul INN prin utilizarea unor tehnologii moderne în vederea trasabilității produselor pescărești în fiecare etapă a lanțului de comercializare. Acest sistem de control mai simplu, mai echitabil, mai eficace și mai puțin costisitor va aduce în final beneficii tuturor celor implicați, de la administrațiile publice la operatori și la consumatori.

Până în prezent, pentru încălcarea legilor existau pedepse diferite de la o țară la alta, sectorul pescuitului fiind astfel lipsit de condiții echitabile de concurență, ceea ce permitea operatorilor să profite de sisteme diferite de sancțiuni. De acum înainte însă, aceeași încălcare va face obiectul aceleiași sancțiuni, indiferent de locul unde a fost comisă și indiferent de naționalitatea pescarului sau de pavilionul navei. În plus, noul regulament introduce un sistem de puncte pentru infracțiunile grave prin care contravenienților li se poate ridica licența de pescuit.

Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations_en.htm

MEMO/09/ 571

1 :

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

2 :

Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93 și (CE) nr. 1627/94 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3317/94.

3 :

Regulament al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării reglementărilor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006.

4 :

Regulamentul (CE) nr. 1010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.


Side Bar