Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/2002

Brüsszel, 2009. december 31.

Halászat: Új rendszer lép hatályba a halászat hatékonyabb ellenőrzése és a jogellenes halászat elleni eredményesebb küzdelem érdekében

2010 január 1-jén az Európai Unió szigorúbb előírásokat léptet hatályba, amivel a közös halászati politika ellenőrző rendszerét kívánja támogatni. Az új szabályok révén az EU és tagállamai hatékonyabban léphetnek fel nemcsak a tengeri és óceáni erőforrások gátlástalan kizsákmányolói ellen, de egyúttal azon becsületes halászemberek megélhetésének védelmében is, akik ennek híján a tisztességtelen verseny kárvallottjai lennének. Megszűnnek az országonkénti különbségek a jogsértő magatartás megítélése tekintetében, illetve felszámolásra kerülnek az ilyen magatartásra ösztönző körülmények: a szabályok megszegői a jövőben nem kerülhetik el büntetésüket. Az új rendszer gondoskodik arról, hogy a halászok azonos feltételek mellett folytathassák hivatásukat, előmozdítva ezzel a jogkövető magatartás megerősödését a halászati ágazat egészében.

Az új jogi keret a következő három különálló, egymáshoz mégis szorosan illeszkedő rendeletből áll: a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemről szóló rendelet (IUU-rendelet) 1 , az Unió flottájának az EU vizein kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről szóló rendelet 2 és a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló rendelet (ellenőrzési rendelet) 3 .

A halászatért felelős európai biztos üdvözölte az új előírások hatályba lépését. Joe Borg a következőket nyilatkozta: „Korábban tisztességtelen halászok egy kisebb csoportja megengedhette magának, hogy rendszeresen megkerülje, sőt egyenesen megszegje a szabályokat, ráadásul mindezt büntetlenül. Az új halászati ellenőrzési szabályozás ennek most véget vet.”

Egy-egy politikai intézkedés hatékonysága nagyban függ a végrehajtás mikéntjétől. A közös halászati politika esetében a végrehajtás mindeddig rossz hatásfokú, költséges, bonyolult és eredménytelen volt.

Mindeközben a jogellenes halászati tevékenységgel összefüggő fogások értéke világszerte évente mintegy 10 milliárd euróra rúg, s ezzel a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (IUU) halászat a világon a második legnagyobb halászatitermék-forrássá vált. Az EU vonzó piacot jelent az IUU-halászatban tevékenykedők számára: itt ugyanis a magasabb igényeket kielégítő termékek iránti kereslet nagy, az IUU-fogások pedig könnyen „tisztára moshatók” (például a feldolgozás révén), hiszen hiányoznak a termékek nyomon követésének és a halászhajók beazonosításának megfelelő mechanizmusai.

E kihívással való szembenézés érdekében a Bizottság 2007/2008-ban az európai uniós halászati ellenőrzési rendszer átfogó felülvizsgálatát és az IUU-halászat globális megfékezését szolgáló előírások bevezetését javasolta.

A jogellenes halászat elleni küzdelem

Az új IUU-rendeletnek köszönhetően a jövőben az EU piacára nem juthatnak be a nem jogszerű tevékenységből származó termékek, mivel az EU-ban forgalomba hozott valamennyi halászati terméket tanúsítvánnyal kell ellátni, eredetének pedig nyomon követhetőnek kell lennie. Az átfogó fogási tanúsítási rendszer gondoskodni fog arról, hogy a kifogott, kirakodott, forgalomba hozott és eladásra kínált hal hálótól tányérig tartó útjának minden egyes szakasza nyomon követhető legyen.

A jogsértések elleni hatékony küzdelem érdekében a rendelet arányos és visszatartó erejű szankciók összehangolt rendszerét írja elő. Ezen túlmenően kiterjeszti az uniós polgárok elszámoltathatóságát, azaz függetlenül attól, hogy a világ mely pontján végzik tevékenységüket, hazájukban eljárás indítható ellenük.

Októberben a Bizottság részletes végrehajtási szabályokat 4 állapított meg, amelyek támogatják a résztvevőket az új rendszerre való átállásban. A Bizottság 2008-tól szemináriumokat és tájékoztató üléseket tartott az EU-n kívüli országok képviselői számára az új előírásokhoz való alkalmazkodás megkönnyítése érdekében.

Felelősségteljes halászat az EU-n kívül

A 2008 októberétől hatályban lévő, halászati tevékenységek engedélyezéséről szóló rendelet egységes és összefüggő keretrendszert állapít meg azon uniós hajók tekintetében, amelyek halászati partnerségi megállapodások, a regionális halászati szervezetek égisze alatt aláírt egyezmények vagy harmadik országokkal kötött különmegállapodások hatálya alatt EU-n kívüli vizeken halásznak. Ily módon az EU nemzetközileg is követendő példát mutat a gondos kezelés terén, bizonyítva ezzel, hogy szívügyének tekinti a tengerek és óceánok globális szintű védelmét.

Szigorúbb és hatékonyabb halászati ellenőrzés

Az új ellenőrzési rendelet támogatja az IUU-rendelet által bevezetett nyomon követhetőségi rendszert és épít a korszerű technológiákra a halászati termékeknek a piaci lánc valamennyi szakaszán való nyomon követése terén. Ez az egyszerűbb, igazságosabb, hatékonyabb és kevésbé költséges ellenőrzési rendszer végső soron minden érintett javát szolgálja a kormányzati tisztviselőktől a hajók üzemeltetőin át a fogyasztókig.

Az előírások be nem tartását az egyes országok mindeddig különbözőképpen szankcionálták, megfosztva ezzel a halászati ágazatot az egyenlő versenyfeltételektől. A piaci szereplők az eltérő szankcionálási mechanizmusokat pedig saját előnyükre fordíthatták. Mostantól azonban ugyanazért a vétségért ugyanolyan büntetés jár, bárhol, bármilyen állampolgárságú halászok, bármely lobogó alatt hajózva követték is azt el. Az új rendelet rendelkezik továbbá egy büntetőpont-rendszerről is, amelynek alapján a súlyosabb vétségek elkövetőitől végső esetben meg lehet vonni a halászati engedélyt.

További információk:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations_en.htm

MEMO/09/ 571

1 :

A Tanács 1005/2008/EK rendelete ( 2008. szeptember 29. ) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról.

2 :

A Tanács 1006/2008/EK rendelete ( 2008. szeptember 29. ) a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

3 :

A Tanácsi rendelete a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, valamint a 847/96/EK, 2371/2002/EK, 811/2004/EK, 768/2005/EK, 2115/2005/EK, 2166/2005/EK, 388/2006/EK, 509/2007/EK, 676/2007/EK, 1098/2007/EK, 1300/2008/EK, 1342/2008/EK rendelet módosításáról és a 2847/93/EGK, 1627/94/EK, 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

4 :

A Bizottság 1010/2009/EK rendelete ( 2009. október 22. ) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról .


Side Bar