Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1

V Bruseli 31. januára 2008

Slovensko dnes prijalo euro

Krajiny eurozóny majú dnes dva dôvody na oslavu: môžu medzi sebou privítať nového, šestnásteho člena a ich spoločná mena euro oslavuje svoje desiate výročie. Všetky dostupné informácie nasvedčujú tomu, že prechod zo slovenskej koruny na euro prebehol hladko. Občania na celom Slovensku si môžu novú menu vyberať z bankomatov a používať ju pri každodenných platbách.

Predseda Komisie José Manuel Barroso povedal: „Pri príležitosti desiateho výročia eura blahoželám Slovensku a srdečne vítam všetkých jeho občanov v eurozóne. Vďaka spoločnej mene sa Slovensko ľahšie zapojí do európskeho kolektívneho úsilia zameraného na oživenie hospodárstva a ľahšie bude z neho ťažiť. Vstupom do eurozóny Slovensko zlepšilo svoje dlhodobé možnosti rastu, zamestnanosti a kontroly inflácie. Ale euro je viac než mena. V tento historický prvý deň nového roka je Slovensko presvedčivým symbolom hospodárskeho a politického napredovania a európskej integrácie.“

„Skutočnosť, že sa Slovensko stáva 16. krajinou, ktorá prijíma euro, je spolu s desiatym výročím európskej meny významnou udalosťou nielen pre eurozónu, ale aj pre celú Úniu. Euro sa stalo symbolom identity EÚ a ukázalo sa ako pevný stabilizačný faktor na peňažných trhoch v eurozóne aj mimo nej. Nejde o zanedbateľnú skutočnosť, pretože celosvetová finančná a hospodárska kríza neušetrila žiadne iné trhy, od bankových až po trhy s cennými papiermi. Mali by sme byť na tento úspech hrdí a musíme zachovať zdravý rozpočtový a makroekonomický rámec, ktorý umožnil euru takto uspieť. Komisia je odhodlaná uplatňovať pakt rastu a stability a pokračovať vo svojich povinnostiach, ktoré sa týkajú rozpočtového dohľadu a ktoré jej vyplývajú zo Zmluvy o založení ES,“ povedal Joaquín Almunia, európsky komisár pre hospodárske a menové záležitosti.

Podrobné informácie o prechode Slovenska na euro

Podľa nového prieskumu Komisie[1] mala veľká časť Slovákov eurá už tri dni pred prechodom: 60 % obyvateľov malo mince prevažne zo štartovacieho eurobalíčka (53 %) a z ciest do zahraničia (42 %), zatiaľ čo 49 % malo eurobankovky, ktoré si priniesli hlavne z ciest do zahraničia (56 %) alebo ich dostali za slovenské koruny pri výmene v banke na Slovensku (39 %). Napriek vysokému objemu hotovosti eur v hospodárstve väčšina obyvateľov rešpektovala zákaz používania eura pred 1. januárom 2009 (iba 7 % Slovákov dostalo eurobankovky prostredníctvom hotovostnej transakcie na Slovensku). Občania teda majú dostatok eur, čo prispeje k hladkému prechodu na hotovostné platby v eurách počas prvých januárových dní. Na otázku týkajúcu sa dĺžky duálneho obehu, ktorú možno považovať za dobrý test znalostí obyvateľstva o prechode na euro, odpovedalo správne 71 % občanov (2 týždne).

Zatiaľ čo sa ľudia v historickom centre Bratislavy zhromažďovali na oslavách príchodu eura a nového roka, prechod bankomatov na novú menu prebehol hladko a ľudia si mohli vyberať eurobankovky už od polnoci.

Dvojeurové pamätné mince pri príležitosti 10. výročia eura.

Krajiny eurozóny vydajú od 1. januára pri príležitosti osláv jubilea eura celkovo 84 miliónov dvojeurových pamätných mincí. Výtvarný návrh týchto špeciálnych mincí bol vybratý na základe verejného hlasovania na webe, ktoré zorganizovala Komisia.

Bol objednaný televízny dokument o vzniku a histórii eura, jeho výhodách a o tom, ako je táto mena vnímaná. Film, ktorý odvysielajú európske televízne stanice, si môžete prevziať z webovej stránky Generálneho riaditeľstva pre hospodárske a finančné záležitosti (pozri ďalej).

Predseda Komisie Barroso, komisár Almunia a slovenský komisár pre vzdelávanie Ján Figeľ sa 8. januára v Bratislave zúčastnia slávnostnej ceremónie pri príležitosti prijatia eura na Slovensku.

Gratulačná správa predsedu Barrosa a komisára Almuniu a ich privítanie slovenských občanov v eurozóne sú dostupné na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Bližšie informácie o prechode Slovenska na euro sa nachádzajú v dokumente IP/08/1959 a v týchto zdrojoch:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13563_en.htm

8. správa Komisie o praktických prípravách na prechod na euro

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13510_en.htm

Slovenská webová stránka o prechode na euro: www.euromena.sk

Bližšie informácie o eure a jeho výhodách sa nachádzajú na webovej stránke GR ECFIN:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/our_currency_en.htm

Osobitná webová stránka „EMU@10“ k 10. výročiu spoločnej meny:

http://ec.europa.eu/economy_finance/emu10/index_en.htm

Dvojeurovú pamätnú mincu je možné vidieť na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article11072_en.htm

Dokumentárny film o eure je dostupný na adrese:

(http://ec.europa.eu/economy_finance/emu10/documentary.htm) .


[1] Flash eurobarometer č. 255. Otázky boli položené 29. decembra 2008.


Side Bar