Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 1993

Brussel, 22 december 2009

Staatssteun: De Commissie staat Nederland tijdelijk toe om maximaal €15 000 steun te verlenen per landbouwer

De Europese Commissie keurde vandaag een Nederlandse regeling met een budget van €2,81 miljoen goed ter ondersteuning van landbouwers die moeilijkheden ondervinden door de huidige economische crisis. In het kader van deze regeling mag tot 31 december 2010 steun worden verleend in de vorm van staatsgaranties voor werkkapitaalleningen. De Nederlandse regeling is een nieuwe toepassing van de Tijdelijke kaderregeling van de Commissie inzake staatssteun ter verbetering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis. Deze kaderregeling werd eind oktober 2009 gewijzigd om de lidstaten in staat te stellen beperkte steunbedragen te verlenen aan producenten van primaire landbouwproducten (zie IP/09/1599 ).

De Nederlandse regeling staat open voor landbouwers in alle subsectoren van de primaire landbouwproductie die niet in moeilijkheden verkeerden op 1 juli 2008 (d.i. voor het begin van de crisis). Ze loopt tot 31 december 2010 en vult andere crisismaatregelen aan die de Nederlandse regering al heeft genomen als toepassing van de tijdelijke kaderregeling voor staatssteun.

De nieuwe Nederlandse regeling voldoet aan alle voorwaarden van de gewijzigde tijdelijke kaderregeling voor staatssteun. De Nederlandse autoriteiten toonden met name aan dat de regeling noodzakelijk, proportioneel en passend is om een ernstige verstoring van de Nederlandse economie op te heffen. Daarom besloot de Commissie de regeling goed te keuren krachtens artikel 107, lid 3, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (het vroegere artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag).

Het volledige besluit van de Commissie wordt gepubliceerd in het staatssteunregister op de website van het DG Concurrentie onder zaaknummer N 611/09.


Side Bar