Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1983

Bruselj, 21. decembra 2009

Čas za prilagoditev predpisov na področju televizije digitalni dobi se izteka

Dve leti po sprejetju prenovljenih predpisov EU na področju televizije ( IP/07/1809 ), ki odpravljajo zastarele omejitve v zvezi z digitalno televizijo prek interneta, videom na zahtevo in mobilno televizijo, so Evropsko komisijo o sprejetih ukrepih za njihov prenos v skladu z zakonodajo EU uradno obvestile samo tri države – Belgija, Romunija in Slovaška. Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah prilagaja predpise EU o tradicionalni radiodifuziji digitalni dobi. Države EU so imele čas do 19. decembra 2009, da posodobljene predpise na področju evropske avdiovizualne industrije prenesejo v nacionalno zakonodajo. Direktiva vzpostavlja enoten trg za vse avdiovizualne medijske storitve, zagotavlja pa tudi pravno varnost za podjetja in varstvo potrošnikov.

Že pred dvema letoma so industrija in potrošniki nestrpno pričakovali nove prožnejše predpise EU, ki bi odpravili zastarele birokratske omejitve in upoštevali najnovejši tehnološki razvoj ,“ je dejala komisarka za informacijsko družbo in medije Viviane Reding. „Predpise EU na področju televizije smo posodobili, da bi evropska avdiovizualna industrija postala bolj konkurenčna. Države EU pozivam, da prilagodijo svoje nacionalne zakone in tako omogočijo tudi uporabo novih načinov oglaševanja, ki jih dovoljuje direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah. Nadaljnje zamude pri njihovem prenosu niso sprejemljive. Komisija se pri tem ne bo obotavljala uporabiti pooblastil, ki jih ima v skladu s Pogodbo. Ne pozabite, da je Sodišče že večkrat poudarilo, da se lahko veliko teh predpisov od 19. decembra 2009 neposredno uporablja, kar pomeni, da se lahko podjetja in potrošniki sklicujejo nanje tudi, če posodobljena direktiva še ni prenesena v nacionalno zakonodajo.“

Po izteku dveletnega obdobja, ki so ga imele na voljo države članice EU za prenos novih predpisov EU glede televizijskih in podobnih storitev, kot sta na primer video na zahtevo in mobilni video, so Komisijo o popolnem prenosu obvestile samo Belgija, Romunija in Slovaška . Danska, Francija, Luksemburg in Združeno kraljestvo so Komisijo obvestili o nekaterih ukrepih za prenos direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah. Zakonodajni postopek, ki ga je začela Madžarska , se je popolnoma zaustavil, potem ko parlament ni potrdil osnutka zakona. Direktivo so delno prenesle Avstrija, Nemčija, Irska, Malta in Nizozemska , vendar pa Komisije o tem niso obvestile. Nekatere države osnutek zakona še obravnavajo, druge so ga ravno objavile, v tretjih pa je še v javni razpravi (glej prilogo).

V skladu z zakonodajo EU je direktiva za države članice zavezujoč pravni instrument, pušča pa jim svobodo glede tega, na kakšen način bodo uresničile cilje, ki jih zastavlja. Sodišče Evropske unije poudarja, da imajo lahko nekatere določbe direktive po izteku roka neposreden učinek v državi članici EU, tudi če še niso bile (ustrezno) prenesene, zato mora določati individualne pravice, biti pa mora tudi jasna, natančna in brezpogojna. V tem primeru lahko javnost od javnih organov zahteva, da spoštujejo te določbe direktive.

Novi predpisi EU na a vdiovizualnem področju producentom in ponudnikom televizijskih programov omogočajo lažji dostop do financiranja s pomočjo novih oblik oglaševanja, na primer predvajanja oglasnih vsebin na razdeljenem zaslonu („split screen advertising“) ali promocijskega prikazovanja izdelkov, ki so dovoljene pri vseh programih, razen novic, dokumentarcev in otroškega programa. Izdajatelji televizijskih programov imajo zaradi ukinitve predpisa o obveznem dvajsetminutnem razmaku med posameznimi oglaševalskimi premori več svobode pri ustvarjanju programov. Novi predpisi EU krepijo evropsko televizijsko in avdiovizualno industrijo, saj zmanjšujejo pravne ovire in ustvarjajo enake konkurenčne pogoje za avdiovizualne medijske storitve „brez meja“. Zagotavljajo, da se pravila javnega interesa, na primer varstvo mladoletnikov in človekovega dostojanstva, uporabljajo za vse avdiovizualne storitve, tudi za video na zahtevo prek fiksnega, mobilnega ali satelitskega omrežja.

Komisija proti vsaki državi EU, ki je ne obvesti uradno o ukrepih za prenos direktive EU v nacionalno zakonodajo, začne postopek za ugotavljanje kršitev. V skladu z zakonodajo EU se lahko po dveh sodbah Sodišča Evropske unije izreče denarna kazen. Od 1. decembra 2009 lahko Komisija v skladu z Lizbonsko pogodbo državi članici naloži plačilo pavšalnega zneska ali denarne kazni, če v zvezi s tem vloži tožbo pred Sodiščem.

Ozadje

Komisija je 13. decembra 2005 predlagala spremembo direktive o „televiziji brez meja“ zaradi prilagoditve avdiovizualnih storitev tehnološkim in tržnim spremembam (glej IP/05/1573 in MEMO/06/208 ). 9. marca 2007 je predlagala posodobljeno direktivo o avdiovizualnih storitvah ( IP/07/311 ) in tako pripravila vse potrebno za hiter dogovor med Parlamentom in Svetom ( MEMO/07/206 ). Evropski parlament je sprejel skupno stališče Sveta, direktiva pa je začela veljati 18. decembra 2007.

Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Description

Details

Pre-legislative stage

LU: draft law to be submitted to Council of Government.

PL: guiding rules for the draft law published in July 2000. Inter service consultations on the draft law were finalised on 25 November 2009. It should be adopted by the Council of beginning 2010. Adoption by the Parliament no sooner than the 2 nd quarter of 2010

SI

Public consultation on draft legislation

AT: second part of legislation (rules other than advertising) drafted + submitted to public consultation. Delay because of recent state aid compromise with Commission which led to amendments, especially the supervision of broadcasters. (" Umsetzung betreffend ORF und Anpassung aller anderen Regelungen (außer Fernsehwerbung und Teleshopping) seit 18.11.2009 in Begutachtung ")

DE:
- Federal level: Telemediengesetz and preliminary Tabakgesetz will be submitted to the new Government, then to federal Parliament
EE: Draft text will be submitted to the Government beginning of January 2010. A new regulatory structure including a completely new licensing procedure shall be introduced.

EL: public consultation ended 25/07/09.

IE: public consultation on the Broadcasting Act 2009 - Targeted consultation on the Statutory Instrument to transpose elements not covered by the Broadcasting Act (non-linear services) also completed.

IT: The general law authorising the government to issue a legislative decree implementing the Directive was adopted mid-July. The draft of the decree is currently elaborated by the government and shall be adopted in January 2010.

SE: public consultation ended late March 09 - Government decision on legislative proposal to be taken in November 09

PT: Law will soon be submitted before the Parliament. Adoption foreseen in 2010.

Text before Parliament

BG: Text before the first chamber. Vote expected on 16 December. Adoption before the 2 nd chamber expected before the end of December 2009

CY: 2 different draft laws, one for public service broadcasters and one for commercial broadcasters were submitted to Parliament. They are with the legal department of the Government since 8 December 2009. After examination they will be forwarded to Parliament for final discussion and voting.

CZ: draft law approved by the government, before the Parliament, vote in plenary expected in February 2010.

DE: - Länder level: Interstate Broadcasting Treaty adopted by Länder Ministers on 28 October 2009, will now be ratified by the 16 Länder parliaments.

ES: since October 16

FI: adoption scheduled beginning of 2010

HU: The text was submitted to the Parliament but it was not put on the agenda since it did not get the sufficient amount of votes. Unclear when Parliament will continue.

LT : draft law awaiting adoption in Parliament by special procedure.

LV: The draft Law on Electronic Media was adopted by Government on 8 October 2009. First reading in parliament has taken place, amendments will be submitted to 2 nd reading.

MT: Adoption foreseen for the 3 rd week of December 2009

UK: Separate product placement on TV regulations expected to be before Parliament in early 2010 (current UK legislation prohibits TV product placement).

Television Product Placement legislation expected to come into force late March 2010.

Legislation adopted

AT : 1 st part of rules concerning advertising ( Regelungen zu Fernsehwerbung und Teleshopping für Private seit 1. März 2009 im Privatfernsehgesetz umgesetzt )

DE: only definition of linear and non-linear services

DK: Law adopted on 10/12/2009

IE: Broadcasting Bill (covering large part of AVMSD) adopted on 12/07/09.

NL: law adopted by the Parliament, signature by the Queen and publication expected in the coming days, notification will happen in the coming week

Notifications

Partial notifications :

DK

FR (main legislation notably on scope, general rules, public service broadcasters and advertising rules)

LU (liberalisation rules on TV advertising)

UK (main legislation)

Complete notifications :

BE

RO

SK


Side Bar