Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1983

Bruxelles, 21 decembrie 2009

Este timpul ca normele statelor membre în domeniul televiziunii să intre pe frecven ța erei digitale

La doi ani de la adoptarea normelor UE de modernizare în domeniul televiziunii ( IP/07/1809 ) care elimină restricțiile învechite legate de televiziunea digitală prin internet, video la cerere și televiziunea mobilă, doar trei țări – Belgia, România și Slovacia – au informat oficial Comisia Europeană cu privire la măsurile prin care le implementează, conform cerințelor legislației UE. Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (directiva SMAV) a restructurat normele UE referitoare la televiziunea tradițională din perspectiva erei digitale. Țările UE au avut ca termen 19 decembrie 2009 pentru transpunerea în dreptul național a normelor modernizate pentru sectorul audiovizual european. Directiva creează o piață unică pentru toate serviciile mass-media audiovizuale, oferind certitudine juridică companiilor și protecție consumatorilor.

„Cu doi ani în urmă, atât companiile, cât și consumatorii așteptau deja cu nerăbdare norme europene noi, mai flexibile care să elimine birocrația învechită și să țină seama de noile progrese tehnologice” , a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru societatea informațională și media. „Am actualizat normele UE în domeniul televiziunii pentru ca sectorul audiovizual european să fie mai competitiv. Invit statele membre să își adapteze de urgență legislația națională pentru a garanta că este de asemenea posibilă utilizarea noilor tehnici publicitare permise de directiva SMAV. Întârzierile în implementarea acestora nu se mai justifică. Comisia nu se va sfii să își exercite puterile care îi sunt conferite prin tratat pentru a se asigura că acest lucru se realizează efectiv. Aș dori să amintesc declarațiile repetate ale Curții de Justiție, conform cărora multe dintre aceste norme se pot aplica direct de la 19 decembrie 2009, ceea ce înseamnă că atât companiile, cât și consumatorii pot să beneficieze de ele chiar dacă legislația lor națională nu a incorporat încă directiva modernizată.”

După perioada de doi ani acordată țărilor UE pentru a transpune noile norme europene în domeniul televiziunii și al serviciilor similare precum video la cerere și video mobil, Belgia, România și Slovacia sunt singurele care au informat Comisia cu privire la implementarea completă a acestora. Danemarca, Franța, Luxemburg și Regatul Unit au informat Comisia în legătură cu câteva măsuri întreprinse pentru transpunerea directivei SMAV. În Ungaria , procesul legislativ a fost blocat definitiv după ce proiectul de lege nu a trecut de Parlament. Directiva a fost transpusă parțial de Austria, Germania, Irlanda, Malta și Țările de Jos , Comisia nefiind notificată în acest sens. În alte țări, proiectul de lege este dezbătut în continuare, a fost publicat recent sau este încă supus consultării publice (a se vedea anexa).

În cadrul legisla ției UE, directivele sunt instrumente juridice cu caracter obligatoriu pentru statele membre, care oferă autorităților naționale posibilitatea de a alege forma și metodele de atingere a obiectivelor lor. Conform Curții Europene de Justiție, anumite părți ale unei directive se pot aplica direct într-o țară UE după termenul stabilit, chiar dacă aceasta nu a fost implementată (ori a fost implementată inadecvat). Pentru ca acest lucru să se întâmple, directiva respectivă trebuie să stabilească drepturi individuale și să fie clară, precisă și necondiționată. În astfel de situații, cetățenii le pot cere autorităților publice să aplice respectivele părți ale directivei.

Noile norme UE în domeniul audiovizualului facilitează accesul producătorilor și al furnizorilor de programe TV la finanțarea din noi forme de publicitate, cum ar fi publicitatea pe ecran partajat ( split screen ) sau plasarea de produse, care sunt permise în toate programele, cu excepția știrilor, a filmelor documentare și a programelor pentru copii. Posturile de televiziune au mai multă flexibilitate în ceea ce privește programarea datorită eliminării normelor care impuneau o perioadă de douăzeci de minute între pauzele publicitare. Noile norme UE consolidează sectorul TV și audiovizual european prin reducerea reglementărilor și prin crearea unor condiții echitabile pentru serviciile media audiovizuale „fără frontiere”. Acestea asigură că normele de interes public, precum protecția minorilor și a demnității umane, se aplică tuturor serviciilor audiovizuale, inclusiv serviciilor la cerere sau celor prin intermediul rețelelor fixe, mobile ori prin satelit.

Comisia va demara procedura de sanc ționare a nerespectării obligațiilor împotriva oricărei țări UE care nu o va informa oficial cu privire la măsurile întreprinse pentru transpunerea directivelor UE în dreptul național. În temeiul fostei legislații UE, această procedură se putea solda cu o amendă în urma a două hotărâri ale Curții de Justiție a UE. De la 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului de la Lisabona, atunci când Comisia aduce în fața curții un astfel de caz împotriva unei țări UE, ea poate preciza o sumă forfetară sau o penalitate care urmează să fie plătită de respectivul stat membru.

Context

La 13 decembrie 2005, Comisia a propus revizuirea directivei „Televi ziune fără frontiere” pentru a o adapta la evoluțiile tehnologiei și ale pieței din domeniul serviciilor audiovizuale ( IP/05/1573 , MEMO/06/208 ). Comisia a propus o directivă modernizată a serviciilor mass-media audiovizuale la 9 martie 2007 ( IP/07/311 ), facilitând un acord rapid între Parlament și Consiliu ( MEMO/07/206 ). Parlamentul European a aprobat poziția comună a Consiliului și directiva a intrat în vigoare la 18 decembrie 2007.

Directiva SMAV este disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Description

Details

Pre-legislative stage

LU: draft law to be submitted to Council of Government.

PL: guiding rules for the draft law published in July 2000. Inter service consultations on the draft law were finalised on 25 November 2009. It should be adopted by the Council of beginning 2010. Adoption by the Parliament no sooner than the 2 nd quarter of 2010

SI

Public consultation on draft legislation

AT: second part of legislation (rules other than advertising) drafted + submitted to public consultation. Delay because of recent state aid compromise with Commission which led to amendments, especially the supervision of broadcasters. (" Umsetzung betreffend ORF und Anpassung aller anderen Regelungen (außer Fernsehwerbung und Teleshopping) seit 18.11.2009 in Begutachtung ")

DE:
- Federal level: Telemediengesetz and preliminary Tabakgesetz will be submitted to the new Government, then to federal Parliament
EE: Draft text will be submitted to the Government beginning of January 2010. A new regulatory structure including a completely new licensing procedure shall be introduced.

EL: public consultation ended 25/07/09.

IE: public consultation on the Broadcasting Act 2009 - Targeted consultation on the Statutory Instrument to transpose elements not covered by the Broadcasting Act (non-linear services) also completed.

IT: The general law authorising the government to issue a legislative decree implementing the Directive was adopted mid-July. The draft of the decree is currently elaborated by the government and shall be adopted in January 2010.

SE: public consultation ended late March 09 - Government decision on legislative proposal to be taken in November 09

PT: Law will soon be submitted before the Parliament. Adoption foreseen in 2010.

Text before Parliament

BG: Text before the first chamber. Vote expected on 16 December. Adoption before the 2 nd chamber expected before the end of December 2009

CY: 2 different draft laws, one for public service broadcasters and one for commercial broadcasters were submitted to Parliament. They are with the legal department of the Government since 8 December 2009. After examination they will be forwarded to Parliament for final discussion and voting.

CZ: draft law approved by the government, before the Parliament, vote in plenary expected in February 2010.

DE: - Länder level: Interstate Broadcasting Treaty adopted by Länder Ministers on 28 October 2009, will now be ratified by the 16 Länder parliaments.

ES: since October 16

FI: adoption scheduled beginning of 2010

HU: The text was submitted to the Parliament but it was not put on the agenda since it did not get the sufficient amount of votes. Unclear when Parliament will continue.

LT : draft law awaiting adoption in Parliament by special procedure.

LV: The draft Law on Electronic Media was adopted by Government on 8 October 2009. First reading in parliament has taken place, amendments will be submitted to 2 nd reading.

MT: Adoption foreseen for the 3 rd week of December 2009

UK: Separate product placement on TV regulations expected to be before Parliament in early 2010 (current UK legislation prohibits TV product placement).

Television Product Placement legislation expected to come into force late March 2010.

Legislation adopted

AT : 1 st part of rules concerning advertising ( Regelungen zu Fernsehwerbung und Teleshopping für Private seit 1. März 2009 im Privatfernsehgesetz umgesetzt )

DE: only definition of linear and non-linear services

DK: Law adopted on 10/12/2009

IE: Broadcasting Bill (covering large part of AVMSD) adopted on 12/07/09.

NL: law adopted by the Parliament, signature by the Queen and publication expected in the coming days, notification will happen in the coming week

Notifications

Partial notifications :

DK

FR (main legislation notably on scope, general rules, public service broadcasters and advertising rules)

LU (liberalisation rules on TV advertising)

UK (main legislation)

Complete notifications :

BE

RO

SK


Side Bar