Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1983

Brüsszel, 2009. december 21.

Lejárt az idő: a tagállamoknak a digitális korhoz kell igazítaniuk televíziós szabályaikat

Két évvel azután, hogy hatályba léptek azok a modernizált uniós szabályok ( IP/07/1809 ), amelyek megszüntették az internetes televíziózásra, a lekérhető video-szolgáltatásokra és a mobiltelevíziózásra vonatkozó elavult korlátozásokat, mindössze három ország – Belgium, Románia és Szlovákia – értesítette hivatalosan az Európai Bizottságot az uniós jogszabályok által előírt intézkedések meghozataláról. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv (az AVMS irányelv) a digitális korszak igényeinek megfelelően korszerűsítette a hagyományos televíziós műsorszórásra vonatkozó uniós szabályokat. Az EU tagállamainak 2009. december 19-ig kellett átültetniük nemzeti jogrendjükbe az európai audiovizuális ágazatra vonatkozó modernizált szabályokat. Az irányelv létrehozza az audiovizuális médiaszolgáltatások egységes piacát, ami egyúttal jogbiztonságot nyújt a vállalkozások, és védelmet a fogyasztók számára.

„Az ágazat és a fogyasztók már két évvel ezelőtt is sürgették az idejétmúlt bürokratikus akadályokat megszüntető és a technológiai fejlődést figyelembe vevő rugalmasabb uniós szabályozás létrehozását – nyilatkozta Viviane Reding, az információs társadalomért és a médiáért felelős biztos. Az európai audiovizuális ágazat versenyképességének javítása érdekében naprakésszé tettük a televíziózásra vonatkozó uniós szabályokat. Felhívok minden EU-tagállamot, hogy sürgősen igazítsák az új szabályokhoz nemzeti jogukat annak érdekében, hogy lehetővé váljon az AVMS irányelv által lehetővé tett reklámozási technikák alkalmazása. A szabályok végrehajtásának elhalasztásával kapcsolatban nem fogadunk el több kifogást. A Bizottság a hatékony végrehajtás érdekében habozás nélkül élni fog a Szerződésben biztosított hatásköreivel. Emlékeztetünk arra, hogy az Európai Bíróság több alkalommal is kijelentette, hogy az új szabályok nagy része 2009. december 19-től kezdve közvetlenül alkalmazható, ami azt jelenti, hogy a vállalkozások és fogyasztók még akkor is hivatkozhatnak rájuk, ha országuk jogrendje még nem vette át a modernizált irányelv rendelkezéseit.”

Az EU tagállamai két éves határidőt kaptak a televíziózásra és a televíziózáshoz hasonló szolgáltatásokra vonatkozó új uniós szabályok átültetésére, amelynek lejártával csak Belgium, Románia és Szlovákia értesítette a Bizottságot a teljes körű végrehajtásról. Dánia, Franciaország, Luxemburg és az Egyesült Királyság az AVMS irányelv végrehajtására irányuló intézkedéseikről küldtek tájékoztatást a Bizottságnak. Magyarországon a jogalkotási eljárás a törvénytervezet parlamenti elutasítását követően teljesen leállt. Az irányelvet Ausztria, Németország, Írország, Málta és Hollandia részlegesen végrehajtotta, de erről nem értesítették a Bizottságot. A többi országban a vonatkozó jogszabálytervezetek még egyeztetés alatt állnak, illetve a közelmúltban hirdették ki őket vagy még nyilvános konzultációt folytatnak róluk (lásd a mellékletet).

Az uniós jog alapján az irányelvek olyan , a tagállamokra nézve kötelező érvényű jogi aktusok, amelyek lehetőséget adnak a nemzeti hatóságok számára a bennük foglalt célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedések formájának és módszereinek meghatározására. Az Európai Bíróság kimondta, hogy egy irányelv adott részei a határidő lejártával közvetlenül hatályosak lehetnek az EU tagállamaiban, még akkor is, ha az irányelvet a megadott határidőig nem (vagy nem megfelelően) ültették át a nemzeti jogba. Ehhez az irányelvnek egyéni jogokat kell meghatároznia, valamint egyértelműnek, precíznek és feltétel nélkülinek kell lennie. Ebben az esetben az érintett polgárok az irányelv említett részeire hivatkozhatnak a tagállamok hatóságai előtt.

Az audiovizuális szolgáltatásokra vonatkozó új közösségi szabályozás a finanszírozás új csatornáit nyitja meg a televíziós műsorgyártók és műsorszolgáltatók előtt a hirdetések új válfajain, így például az osztott képernyős reklámozáson vagy termékelhelyezésen keresztül, amelyre a hírműsorok, dokumentumfilmek és gyermekműsorok kivételével minden programban módot nyújt. A műsorszórók rugalmasabban szakíthatják meg a műsorokat, hiszen megszűnik az az előírás, hogy legalább 20 percnek kell eltelnie az egyes reklámblokkok között. Az új uniós jogszabályok a szabályozás könnyítésével erősítik Európa televíziós és audiovizuális ágazatát, valamint egyenlő versenyfeltételeket teremtenek a „határok nélküli” audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtásához. Ezen túlmenően arról is gondoskodnak, hogy a közérdekű, mint például a kiskorúak és az emberi méltóság védelmére vonatkozó szabályok minden audiovizuális szolgáltatás esetében érvényesüljenek, beleértve a vezetékes, mobil vagy műholdas hálózatokon keresztül lekérhető tartalomszolgáltatást is.

A Bizottság minden olyan EU-tagállam ellen jogsértési eljárást indít, amely nem értesíti hivatalosan a Bizottságot az uniós irányelvek nemzeti jogba történő átültetésére szolgáló intézkedéseiről. A régi uniós szabályok szerint ez az Európai Bíróság által hozott második ítéletet követően pénzbírság kiszabásához vezethet. 2009. december 1-je óta a Lisszaboni Szerződés értelmében, ha a Bizottság az érintett tagállamtól pénzbüntetés megfizetését követelheti.

Előzmények

A Bizottság 2005. december 13-án javaslatot terjesztett elő a „határok nélküli televíziózásról” szóló irányelv felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy a szabályozás figyelembe vegye az audiovizuális szolgáltatások terén a műszaki fejlődésben és a piacon bekövetkezett változásokat (lásd IP/05/1573 , MEMO/06/208 ). A Bizottság 2007. március 9-én nyújtotta be az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló korszerűsített irányelvre vonatkozó javaslatát ( IP/07/311 ), amelyet megnyitotta az utat a gyors parlamenti és tanácsi jóváhagyás előtt ( MEMO/07/206 ). Az Európai Parlament elfogadta a Tanács közös állásfoglalását, és az irányelv 2007. december 18-án hatályba lépett.

Az AVMS irányelv a következő címen található:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Description

Details

Pre-legislative stage

LU: draft law to be submitted to Council of Government.

PL: guiding rules for the draft law published in July 2000. Inter service consultations on the draft law were finalised on 25 November 2009. It should be adopted by the Council of beginning 2010. Adoption by the Parliament no sooner than the 2 nd quarter of 2010

SI

Public consultation on draft legislation

AT: second part of legislation (rules other than advertising) drafted + submitted to public consultation. Delay because of recent state aid compromise with Commission which led to amendments, especially the supervision of broadcasters. (" Umsetzung betreffend ORF und Anpassung aller anderen Regelungen (außer Fernsehwerbung und Teleshopping) seit 18.11.2009 in Begutachtung ")

DE:
- Federal level: Telemediengesetz and preliminary Tabakgesetz will be submitted to the new Government, then to federal Parliament
EE: Draft text will be submitted to the Government beginning of January 2010. A new regulatory structure including a completely new licensing procedure shall be introduced.

EL: public consultation ended 25/07/09.

IE: public consultation on the Broadcasting Act 2009 - Targeted consultation on the Statutory Instrument to transpose elements not covered by the Broadcasting Act (non-linear services) also completed.

IT: The general law authorising the government to issue a legislative decree implementing the Directive was adopted mid-July. The draft of the decree is currently elaborated by the government and shall be adopted in January 2010.

SE: public consultation ended late March 09 - Government decision on legislative proposal to be taken in November 09

PT: Law will soon be submitted before the Parliament. Adoption foreseen in 2010.

Text before Parliament

BG: Text before the first chamber. Vote expected on 16 December. Adoption before the 2 nd chamber expected before the end of December 2009

CY: 2 different draft laws, one for public service broadcasters and one for commercial broadcasters were submitted to Parliament. They are with the legal department of the Government since 8 December 2009. After examination they will be forwarded to Parliament for final discussion and voting.

CZ: draft law approved by the government, before the Parliament, vote in plenary expected in February 2010.

DE: - Länder level: Interstate Broadcasting Treaty adopted by Länder Ministers on 28 October 2009, will now be ratified by the 16 Länder parliaments.

ES: since October 16

FI: adoption scheduled beginning of 2010

HU: The text was submitted to the Parliament but it was not put on the agenda since it did not get the sufficient amount of votes. Unclear when Parliament will continue.

LT : draft law awaiting adoption in Parliament by special procedure.

LV: The draft Law on Electronic Media was adopted by Government on 8 October 2009. First reading in parliament has taken place, amendments will be submitted to 2 nd reading.

MT: Adoption foreseen for the 3 rd week of December 2009

UK: Separate product placement on TV regulations expected to be before Parliament in early 2010 (current UK legislation prohibits TV product placement).

Television Product Placement legislation expected to come into force late March 2010.

Legislation adopted

AT : 1 st part of rules concerning advertising ( Regelungen zu Fernsehwerbung und Teleshopping für Private seit 1. März 2009 im Privatfernsehgesetz umgesetzt )

DE: only definition of linear and non-linear services

DK: Law adopted on 10/12/2009

IE: Broadcasting Bill (covering large part of AVMSD) adopted on 12/07/09.

NL: law adopted by the Parliament, signature by the Queen and publication expected in the coming days, notification will happen in the coming week

Notifications

Partial notifications :

DK

FR (main legislation notably on scope, general rules, public service broadcasters and advertising rules)

LU (liberalisation rules on TV advertising)

UK (main legislation)

Complete notifications :

BE

RO

SK


Side Bar