Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1983

Bryssel 21. joulukuuta 2009

Jäsenvaltioiden aika päivittää TV-lait digitaaliympäristöön

Nyt tulee kuluneeksi kaksi vuotta EU:n uudistettujen televisiosääntöjen hyväksymisestä ( IP/07/1809 ). Uudistuksessa poistettiin vanhentuneet rajoitukset internet-televisiopalveluilta, tilausvideopalveluilta ja mobiili-TV:ltä. Kuitenkin vain kolme maata – Belgia, Romania ja Slovakia – on virallisesti ilmoittanut EU-oikeudessa edellytetyllä tavalla Euroopan komissiolle laeistaan, joilla uudet säännöt siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Audiovisuaalisista mediapalveluista annetulla direktiivillä tuotiin perinteistä televisiotoimintaa koskevat EU-säännöt digitaaliaikakaudelle. EU-mailla oli 19. joulukuuta 2009 asti aikaa viedä uudistetut säännöt omaan lainsäädäntöönsä. Direktiivillä luodaan sisämarkkinat kaikille audiovisuaalisille mediapalveluille, ja se tarjoaa oikeusvarmuutta yrityksille ja suojaa kuluttajille.

Alan yritykset ja kuluttajat kaipasivat jo kaksi vuotta sitten kipeästi uusia, joustavampia EU-sääntöjä, joilla vähennettäisiin vanhakantaista byrokratiaa ja otettaisiin huomioon uuden teknologian kehitys ”, sanoi EU:n tietoyhteiskunta- ja mediakomissaari Viviane Reding. ” Päivitimme EU:n TV-säännöt parantaaksemme Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä. Kehotan EU-maita viipymättä tekemään lainsäädäntöönsä tarvittavat muutokset, joissa sallitaan myös direktiivin mahdollistamat uudet mainontatekniikat . Vitkastellulle ei enää löydy perusteita. Komissio tulee empimättä käyttämään perustamissopimuksen sille antamia valtuuksia varmistaakseen uudistusten toteutumisen. Haluan muistuttaa EU:n tuomioistuimen moneen otteeseen todenneen, että suurta osaa näistä säännöistä voidaan soveltaa suoraan 19. joulukuuta 2009 lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset ja kuluttajat voivat vedota direktiiviin, vaikka sitä ei olisikaan vielä siirretty oman maan lainsäädäntöön.

EU-mailla on siis ollut kaksi vuotta aikaa sisällyttää televisiopalveluja ja niiden kaltaisia palveluja (kuten tilausvideopalveluja ja mobiili-TV-palveluja) koskevat uudet EU-säännöt lainsäädäntöönsä. Kuitenkin vain Belgia, Romania ja Slovakia ovat ilmoittaneet komissiolle panneensa koko direktiivin täytäntöön . Luxemburg, Ranska, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat ilmoittaneet komissiolle vain joistakin toimenpiteistä, jotka on toteutettu direktiivin siirtämiseksi niiden lainsäädäntöön. Unkarissa lainsäädäntöprosessi jumiutui paikalleen, kun parlamentti ei hyväksynyt lakiehdotusta. Alankomaissa, Irlannissa, Itävallassa, Maltassa ja Saksassa direktiivi on siirretty osittain lainsäädäntöön, mutta siitä ei ole ilmoitettu komissiolle. Muissa maissa lakiehdotuksesta vasta keskustellaan tai se on juuri julkistettu tai julkinen kuuleminen on vielä meneillään (ks. liite).

EU:n oikeuden mukaan direktiivit ovat jäsenvaltioiden kannalta sitovia oikeudellisia säädöksiä. Kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin itse valita keinot ja menetelmät, joilla direktiivien tavoitteet saavutetaan. EU-tuomioistuimen mukaan tietyt direktiivin säännökset voivat olla EU-maassa suoraan sitovia täytäntöönpanolle asetetun määräajan jälkeen, vaikka niitä ei olisikaan sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön. Tällöin edellytetään, että direktiivissä vahvistetaan yksilöllisiä oikeuksia ja itse direktiivi on selkeä, täsmällinen ja ehdoton. Tällaisissa tapauksissa kansalaiset voivat kyseenalaistaa viranomaisten toiminnan vedoten suoraan kyseisiin direktiiviin säännöksiin.

EU:n uusien audiovisuaalisääntöjen ansiosta televisio-ohjelmien tuottajien ja lähetysyhtiöiden on helpompi hankkia tuloja käyttämällä uudenlaisia mainontatekniikoita, kuten mainosikkunoita (ns. split screen -mainonta) tai tuotesijoittelua, joka on nyt sallittua kaikissa ohjelmissa lukuun ottamatta uutisia, asiaohjelmia ja lastenohjelmia. Televisioyhtiöt voivat suunnitella ohjelmistonsa joustavammin, kun mainoskatkoja saa nyt pitää tiheämmin kuin 20 minuutin välein. Uudet EU-säännöt vahvistavat Euroopan televisio- ja audiovisuaalitoimialaa keventämällä sääntelyä ja luomalla tasavertaiset toimintaolosuhteet audiovisuaalisille mediapalveluille ”ilman rajoja”. Niillä varmistetaan, että yleiseen etuun pohjautuvia sääntöjä, jotka koskevat esimerkiksi alaikäisten ja ihmisarvon suojelemista, noudatetaan kaikissa audiovisuaalipalveluissa, myös tilattavissa palveluissa ja niin kiinteissä verkoissa ja matkaviestintäverkoissa kuin satelliittiverkoissakin.

Komissio käynnistää EU-maata vastaan ns. rikkomusmenettelyn, jos maa ei ole virallisesti ilmoittanut komissiolle toimenpiteistä, joilla se on siirtänyt tietyn EU-direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään. Ennen Lissabonin sopimusta tämä saattoi johtaa sakkomaksuun EU-tuomioistuimen kahden tuomion jälkeen. Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä (eli 1. joulukuuta 2009 lähtien) komissio voi jo viedessään asian EU-tuomioistuimeen ehdottaa asianmukaiseksi katsomaansa kiinteämääräistä hyvitysmaksua tai uhkasakkoa, joka jäsenvaltion olisi maksettava.

Taustaa

Komissio ehdotti 13. joulukuuta 2005 ”televisio ilman rajoja” -direktiivin muuttamista siten, että siinä otettaisiin huomioon teknologian ja markkinoiden muutokset audiovisuaalisten palvelujen alalla (ks. IP/05/1573 , MEMO/06/208 ). Komissio antoi ehdotuksensa uudistetuksi audiovisuaalisten mediapalvelujen direktiiviksi 9. maaliskuuta 2007 ( IP/07/311 ) pyrkien siihen, että asiasta päästäisiin nopeasti yhteisymmärrykseen parlamentissa ja neuvostossa ( MEMO/07/206 ). Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston yhteisen kannan, ja direktiivi tuli voimaan 18. joulukuuta 2007.

Direktiivi on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Description

Details

Pre-legislative stage

LU: draft law to be submitted to Council of Government.

PL: guiding rules for the draft law published in July 2000. Inter service consultations on the draft law were finalised on 25 November 2009. It should be adopted by the Council of beginning 2010. Adoption by the Parliament no sooner than the 2 nd quarter of 2010

SI

Public consultation on draft legislation

AT: second part of legislation (rules other than advertising) drafted + submitted to public consultation. Delay because of recent state aid compromise with Commission which led to amendments, especially the supervision of broadcasters. (" Umsetzung betreffend ORF und Anpassung aller anderen Regelungen (außer Fernsehwerbung und Teleshopping) seit 18.11.2009 in Begutachtung ")

DE:
- Federal level: Telemediengesetz and preliminary Tabakgesetz will be submitted to the new Government, then to federal Parliament
EE: Draft text will be submitted to the Government beginning of January 2010. A new regulatory structure including a completely new licensing procedure shall be introduced.

EL: public consultation ended 25/07/09.

IE: public consultation on the Broadcasting Act 2009 - Targeted consultation on the Statutory Instrument to transpose elements not covered by the Broadcasting Act (non-linear services) also completed.

IT: The general law authorising the government to issue a legislative decree implementing the Directive was adopted mid-July. The draft of the decree is currently elaborated by the government and shall be adopted in January 2010.

SE: public consultation ended late March 09 - Government decision on legislative proposal to be taken in November 09

PT: Law will soon be submitted before the Parliament. Adoption foreseen in 2010.

Text before Parliament

BG: Text before the first chamber. Vote expected on 16 December. Adoption before the 2 nd chamber expected before the end of December 2009

CY: 2 different draft laws, one for public service broadcasters and one for commercial broadcasters were submitted to Parliament. They are with the legal department of the Government since 8 December 2009. After examination they will be forwarded to Parliament for final discussion and voting.

CZ: draft law approved by the government, before the Parliament, vote in plenary expected in February 2010.

DE: - Länder level: Interstate Broadcasting Treaty adopted by Länder Ministers on 28 October 2009, will now be ratified by the 16 Länder parliaments.

ES: since October 16

FI: adoption scheduled beginning of 2010

HU: The text was submitted to the Parliament but it was not put on the agenda since it did not get the sufficient amount of votes. Unclear when Parliament will continue.

LT : draft law awaiting adoption in Parliament by special procedure.

LV: The draft Law on Electronic Media was adopted by Government on 8 October 2009. First reading in parliament has taken place, amendments will be submitted to 2 nd reading.

MT: Adoption foreseen for the 3 rd week of December 2009

UK: Separate product placement on TV regulations expected to be before Parliament in early 2010 (current UK legislation prohibits TV product placement).

Television Product Placement legislation expected to come into force late March 2010.

Legislation adopted

AT : 1 st part of rules concerning advertising ( Regelungen zu Fernsehwerbung und Teleshopping für Private seit 1. März 2009 im Privatfernsehgesetz umgesetzt )

DE: only definition of linear and non-linear services

DK: Law adopted on 10/12/2009

IE: Broadcasting Bill (covering large part of AVMSD) adopted on 12/07/09.

NL: law adopted by the Parliament, signature by the Queen and publication expected in the coming days, notification will happen in the coming week

Notifications

Partial notifications :

DK

FR (main legislation notably on scope, general rules, public service broadcasters and advertising rules)

LU (liberalisation rules on TV advertising)

UK (main legislation)

Complete notifications :

BE

RO

SK


Side Bar