Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 1980

Briuselis, 2009 m. gruodžio 21  d.

Valstybės pagalba: Komisija patvirtino Lietuvos trumpalaikių eksporto kreditų draudimo programą

Europos Komisija, remdamasi ES valstybės pagalbos taisyklėmis, patvirtino Lietuvos priimtą priemonę, kuria siekiama sumažinti neigiamą dabartinės finansų krizės poveikį eksporto įmonėms. Komisijos nuomone, ši priemonė atitinka jos bendrąją laikinąją valstybės pagalbos priemonių sistemą siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis (žr . IP/08/1993 ). Taikant šią priemonę, visų pirma reikalaujama į rinką orientuotos kompensacijos ir ji susijusi su draudimo apsauga, kurios šiuo metu trūksta privačioje rinkoje. Komisija leido šią priemonę taikyti iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes teigė: „Šia Lietuvos programa eksporto įmonėms suteikia joms reikalingą draudimo apsaugą, o papildomo draudimo mechanizmas ir draudimo įmokos dydis užtikrina, kad privačios rinkos dalyviai nebūtų išstumti iš rinkos, taip kiek įmanoma mažiau iškraipoma konkurencija“.

Pagal minėtą programą Lietuvos valstybinė įmonė INVEGA suteiktų papildomo trumpalaikių eksporto kreditų draudimo apsaugą Lietuvoje įsikūrusioms įmonėms, patiriančioms laikiną draudimo apsaugos nepakankamumą privačioje rinkoje. Pagalba pagal šią programą būtų teikiama tik finansiškai patikimiems sandoriams. INVEGA draudimo apsaugos dalis neviršys 50 % visos draudimo apsaugos, o eksportuotojai turės ir toliau prisiimti atsakomybę ne mažiau kaip už 20 % pagrindinės rizikos.

Komisija padarė išvadą, kad priemonė tenkina sąlygas, nustatytas laikinojoje valstybės pagalbos įmonėms krizės sąlygomis sistemoje (žr. IP/08/1993 ). Visų pirma priemonė atitinka šiuos kriterijus:

  • pateikta pakankamai įrodymų, kad dėl finansų krizės reikalinga draudimo apsauga privačioje draudimo rinkoje yra nebepakankama;

  • INVEGA reikalaujamos draudimo įmokos yra suderintos su įmokomis privačioje kreditų draudimo rinkoje, todėl atitinka Komisijos komunikatą dėl trumpalaikių eksporto kreditų draudimo. Nustatytos tokio dydžio draudimo įmokos, kad eksportuotojai būtų suinteresuoti kreiptis į privačius draudikus, kai tik privačioje rinkoje vėl atsiras pakankamai galimybių apsidrausti.

Be to, ši priemonė leidžia užtikrinti, kad ja nebūtų netinkamai pasinaudota apdraudžiant finansiškai nepatikimus sandorius ir jų šalis, kurie negali būti apdrausti netgi normaliomis rinkos sąlygomis.

Neįslaptina sprendimo versija Nr. 659/2009 bus paskelbta valstybės pagalbos registre Konkurencijos GD svetainėje, kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai. Naujausi svetainėje ir Oficialiajame leidinyje paskelbti valstybės pagalbos sprendimai nurodyti elektroniniame informaciniame biuletenyje „ State Aid Weekly e-News “.


Side Bar