Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1966

Bruselj, 18. decembra 2009

V veljavi novi telekomunikacijski predpisi

Po jutrišnji objavi v Uradnem listu Evropske unije bodo novi telekomunikacijski predpisi EU tudi uradno postali del evropske zakonodaje. Novi predpisi, ki so zajeti v direktivo o boljši pripravi zakonodaje in direktivo o pravicah državljanov, bo treba v nacionalno zakonodajo 27 držav članic prenesti do junija 2011. Nova uredba, s katero se ustanavlja nov evropski telekomunikacijski organ, in sicer organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije BEREC („Body of European Regulators for Electronic Communications“), pa se uporablja neposredno in začne veljati čez 20 dni. BEREC bo zagotovil usklajeno ureditev v vsej Evropi, kar bo okrepilo enotni trg telekomunikacij. Do tega zadnjega koraka v zakonodajnem postopku EU je prišlo po novembrskem končnem sporazumu med Evropskim parlamentom in Svetom ( IP/09/1812 ) .

„Evropski telekomunikacijski operaterji in potrošniki ne bi več smeli čutiti državnih meja pri dostopanju do omrežja in ponudbi komunikacijskih storitev. Z ustanovitvijo novega evropskega telekomunikacijskega organa smo pokazali, da s tem mislimo resno,“ je dejala evropska komisarka za telekomunikacije Viviane Reding. „Od spomladi 2010 bo BEREC nacionalnim regulatorjem telekomunikacij in Evropski komisiji pomagal zagotavljati usklajene in konkurenčne pogoje za telekomunikacijske storitve v vsej EU. Zdaj, ko so bile direktive iz svežnja reform objavljene v Uradnem listu, države članice pozivam, da poskrbijo za čimprejšnji prenos teh predpisov v nacionalno zakonodajo. Hiter in pravilen prenos bo ključnega pomena za doseganje pravne gotovosti, povečanje konkurence in spodbujanje naložb na nastajajočem enotnem trgu telekomunikacij v Evropi.“

Nov evropski telekomunikacijski organ BEREC sestavljajo vodje 27 nacionalnih regulatorjev telekomunikacij. Odločitve se bodo praviloma sprejemale z dvotretjinsko večino, pri izdajanju mnenj v okviru analiz Komisije o ukrepih, ki jih priglasijo nacionalni regulatorji, pa z navadno večino (gl. MEMO/09/539 ). Pri odločitvah, ki jih bo pripravil BEREC, bodo sodelovali neodvisni strokovnjaki. BEREC bo imel tudi svetovalno, podporno in dopolnilno vlogo pri neodvisnem delu nacionalnih regulatorjev telekomunikacij, zlasti v primerih regulativnih odločitev s čezmejnimi vidiki.

Kot posledica reforme telekomunikacij bo 500 milijonov državljanov EU ob okrepljeni konkurenci na evropskih trgih telekomunikacij lahko uživalo ugodnosti večje izbire, boljše vseevropske pokritosti s hitrimi internetnimi širokopasovnimi povezavami in zajamčene pravice do zasebnosti. Kar zadeva radijski spekter, pa morajo države članice svojo razporeditev frekvenc in sisteme licenciranja zdaj prilagoditi novim predpisom ter tako uporabnikom spektra zagotoviti večjo prilagodljivost. Komisija bo pripravila predlog prvega programa politike za radijski spekter, prenovljeni sveženj reform in strateški okvir za razvijanje koherentne politike EU o radijskih frekvencah. Danes je bil objavljen tudi sklep Komisije, ki spreminja naloge Skupine za politiko radijskega spektra in omogoča polno uveljavitev njene svetovalne vloge pri pripravi osnutkov teh programov za Komisijo.

Za informacije o 12 najpomembnejših reformah na področju telekomunikacij iz novega svežnja EU glej MEMO/09/568.

Naslednji koraki:

  • ustanovitev organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije BEREC (pomlad 2010). Vlade vseh 27 držav članic se morajo še sporazumeti o njegovem sedežu;

  • prenos svežnja reform na področju telekomunikacij v nacionalno zakonodajo v 27 državah članicah EU (do junija 2011).

Več informacij:

Besedilo potrjenega svežnja reform:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09 /568

Sklep Komisije o spremembi nalog Skupine za politiko radijskega spektra:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm


Side Bar