Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1966

Bruxelles, 18 decembrie 2009

Noile norme în domeniul telecomunicațiilor intră în vigoare

Noile norme comunitare în domeniul telecomunicațiilor vor fi publicate astăzi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar mâine vor intra oficial în vigoare. Noile norme, și anume Directiva privind o mai bună legiferare și Directiva privind drepturile cetățenilor, vor trebui transpuse în legislația națională a celor 27 de state membre ale UE până în iunie 2011. Noul regulament de instituire a unei noi autorități europene pentru telecomunicații, denumită „Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC)” se aplică direct și va intra în vigoare peste 20 de zile. OAREC va oferi garanția reglementării coerente în întreaga UE, consolidând astfel piața unică a telecomunicațiilor. Această etapă finală a procesului legislativ la nivel comunitar reprezintă rezultatul acordului final încheiat în noiembrie între Parlamentul European și Consiliu ( IP/09/1812 ) .

Instituirea noii autorități europene pentru telecomunicații, OAREC, demonstrează foarte clar seriozitatea cu care afirmăm că operatorii europeni din sectorul telecomunicațiilor și consumatorii nu ar mai trebui să perceapă existența frontierelor naționale în cazul accesului la rețele și al furnizării serviciilor de comunicații ”, a declarat Viviane Reding, Comisarul European pentru Telecomunicații. „Începând din primăvara anului 2010, OAREC va oferi asistență autorităților naționale de reglementare și Comisiei Europene pentru a garanta că serviciile din domeniul telecomunicațiilor pot fi furnizate în mod coerent și competitiv în întreaga UE. Având în vedere faptul că directivele de reformă au fost publicate în Jurnalul Oficial, invit statele membre să înceapă lucrările în vederea transpunerii rapide a acestor norme în legislația națională. O transpunere rapidă și corectă va fi esențială pentru realizarea securității juridice, intensificarea concurenței și încurajarea investițiilor în dinamica piață unică europeană a telecomunicațiilor.”

Noua autoritate europeană pentru telecomunicații, OAREC, este alcătuită din președinții celor 27 de autorități naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor. Deciziile se vor lua, de regulă, cu o majoritate de două treimi și cu o majoritate simplă atunci când OAREC va emite avize în contextul analizării de către Comisia Europeană a măsurilor care i-au fost notificate de autoritățile naționale de reglementare (a se vedea MEMO/09/539 ). Deciziile OAREC vor fi elaborate cu ajutorul unor experți independenți. De asemenea, OAREC va oferi consiliere, va sprijini și va completa activitatea independentă a autorităților naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, mai ales în cazul deciziilor referitoare la aspecte transfrontaliere.

Ca urmare a reformei comunitare în domeniul telecomunicațiilor, 500 de milioane de cetățeni ai UE vor putea beneficia, în calitate de consumatori, de opțiuni mai variate datorită intensificării concurenței pe piețele europene de telecomunicații, de o mai bună acoperire prin conexiuni rapide la internet în bandă largă pretutindeni în Europa și de mai bună protecție a dreptului la viața privată în contextul telecomunicațiilor. În ceea ce privește spectrul de frecvențe radio, este de competența statelor membre să-și adapteze sistemele de alocare și de acordare a licențelor la noile norme, pentru a oferi mai multă flexibilitate utilizatorilor spectrului. Comisia va elabora o propunere privind primul program de politică în domeniul spectrului de frecvențe radio, un element inovator introdus de pachetul de reforme, și crearea unui cadru strategic pentru dezvoltarea unei politici comunitare coerente în domeniul spectrului de frecvențe radio. Tot astăzi a fost publicată astăzi și o decizie a Comisiei de modificare a Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio pentru a-i permite acestuia să își exercite pe deplin rolul de consilier al Comisiei pentru elaborarea proiectelor de programe în acest domeniu.

Pentru mai multe informații cu privire la cele mai importante 12 reforme incluse în noul pachet de norme comunitare în domeniul telecomunicațiilor , a se vedea MEMO/09/568 .

Etapele următoare:

  • Instituirea Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, OAREC (primăvara 2010) - de remarcat că pentru luarea unei decizii cu privire la sediul definitiv al OAREC va fi necesar un acord între guvernele tuturor celor 27 de state membre;

  • Transpunerea pachetului de reforme din domeniul telecomunicațiilor în legislația națională a celor 27 de state membre ale UE (până în iunie 2011).

Informații suplimentare:

Textul pachetului de reforme convenit:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/568

Commission's decision modifying the Radio Spectrum Policy Group:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm


Side Bar