Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1966

Brüsszel, 2009. december 18.

Hatályba lépnek az új hírközlési jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő mai közzététellel holnaptól immár hivatalosan is az európai jog részévé válnak az új uniós hírközlési jogszabályok. A jobb szabályozásról és az állampolgári jogokról szóló irányelvből álló szabályokat a 27 uniós tagállamnak 2011 júniusáig kell átültetnie nemzeti jogába. Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testülete (BEREC) nevű új európai hírközlési hatóság létrehozásáról szóló rendelet közvetlenül alkalmazandó, és 20 nap múlva lép hatályba. A BEREC hozzájárul ahhoz, hogy egész Európában következetes szabályozás alakuljon ki, ezzel is erősítve az egységes távközlési piacot. Az uniós jogalkotási folyamatnak ez az utolsó lépése az Európai Parlament és a Tanács novemberben elért végleges megállapodását követi ( IP/09/1812 ) .

„Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületének (BEREC) létrehozása egyértelműen jelzi azon szándékunk komolyságát, hogy az európai távközlési szolgáltatók és a fogyasztók a hálózati hozzáférés és a távközlési szolgáltatások terén többé ne szembesüljenek nemzeti határokkal”, mondta Viviane Reding, az EU a hírközlésért felelős biztosa. „2010 tavaszától a BEREC nyújt segítséget a nemzeti távközlési szabályozók és az Európai Bizottság számára annak biztosításában, hogy a távközlési szolgáltatásokat az EU teljes területére kiterjedően egységes és versenyképes feltételekkel nyújtsák. Most, hogy a reform gerincét képező irányelvek megjelentek a Hivatalos Lapban, felkérem a tagállamokat a szabályok nemzeti jogrendbe történő gyors átültetésének megkezdésére. A gyors és megfelelő átültetés alapvető fontosságú a kialakulóban levő egységes európai távközlési piacon a jogbiztonság megvalósítása, a verseny fokozása, és a beruházások ösztönzése érdekében.”

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testülete (BEREC) a 27 nemzeti hírközlési hatóság vezetőiből áll. A határozatokat fő szabályként kétharmados többséggel hozzák, illetve egyszerű többséggel azokban az esetekben, amelyekben a BEREC a nemzeti szabályozók által az Európai Bizottság számára bejelentett intézkedéseikről szóló bizottsági elemzéssel kapcsolatban nyilvánít véleményt (lásd: MEMO/09/539 ) . A BEREC független szakértők támogatásával készíti elő határozatait. A BEREC a nemzeti hírközlési szabályozók tőle függetlenül végzett tevékenységeire vonatkozóan is tanácsot ad, támogatást nyújt, illetve kiegészíti azokat, különösen, ha határokon átnyúló hatásokkal járó szabályozási döntésekről van szó.

Az uniós távközlési reform eredményeképpen az EU 500 millió polgára élvezheti annak előnyeit, hogy az európai távközlési piacon fokozódó verseny következtében több választási lehetőség áll majd a fogyasztók rendelkezésére, szerte Európában javul a gyors, szélessávú internetkapcsolattal való lefedettség, valamint a távközlési szolgáltatások használatára vonatkozóan megerősödik a magánéletük tiszteletben tartásához való joguk. A rádióspektrumra vonatkozóan immár a tagállamoknál a labda, hogy kiosztási és engedélyezési rendszereiket az új szabályokhoz igazítsák, nagyobb rugalmasságot biztosítva a spektrumfelhasználók számára. A Bizottság az első rádióspektrum-politikai programra, a reformcsomaggal kapcsolatos innovációra és az egységes uniós spektrumpolitika kidolgozását célzó stratégiai keretekre vonatkozó javaslatot fog előkészíteni. A mai napon a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport működését módosító bizottsági határozatot is közzétettek, amely lehetővé teszi a csoport számára, hogy teljes mértékben ki tudja aknázni tanácsadó szerepét az említett spektrumprogram-tervezeteknek a Bizottság számára történő kidolgozása során.

Az EU hírközlési csomagjában foglalt 12 legfontosabb újítással kapcsolatban lásd: MEMO/09/568.

Következő lépések:

  • Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületének (BEREC) létrehozása (2010 tavasza) – a BEREC székhelyével kapcsolatos döntéshez mind a 27 tagállam kormányának megállapodásra kell jutnia;

  • A hírközlési reformcsomag átültetése az EU 27 tagállamának nemzeti jogszabályaiba (2011 júniusáig).

További információk:

Az elfogadott reformcsomag szövege:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/568

A rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport működésének módosításáról s zóló bizottsági határozat:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm


Side Bar