Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1966

Bruxelles, den 18. december 2009

Nye regler for telekommunikation

I morgen bliver de nye EU-regler for telekommunikation EU-lovgivning, når de i dag offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. De nye regler, der er baseret på direktivet om bedre regulering og direktivet om borgernes rettigheder, skal gennemføres i de 27 EU-medlemsstaters nationale lovgivning inden juni 2011. Den nye forordning om oprettelse af den nye EU-telemyndighed benævnt "Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)" gælder direkte: den træder i kraft om 20 dage. BEREC vil blive drivkraften i konsekvent regulering overalt i Europa og styrke det indre telemarked. Dette sidste skridt i EU-lovgivningsprocessen er taget, efter at Europa-Parlamentet og Rådet nåede til enighed i november ( IP/09/1812 ) .

"Oprettelsen af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) synliggør, at vi mener det alvorligt, når vi siger, at Europas teleudbydere og -forbrugere ikke længere skal mærke de nationale grænser i netadgang og udbuddet af kommunikationstjenester," udtalte Viviane Reding, der er EU-kommissær for telekommunikation . "Fra foråret 2010 vil BEREC hjælpe de nationale telemyndigheder og Europa-Kommissionen med at sikre, at telekommunikationstjenesterne ydes konsekvent og på konkurrencevilkår overalt i EU. Nu hvor reformdirektivet er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, beder jeg medlemsstaterne om hurtigt at gennemføre disse regler i national lovgivning. Hurtig og korrekt gennemførelse er altafgørende for at skabe retssikkerhed, fremme konkurrencen og stimulere investeringerne i Europas voksende indre telemarked."

Den nye EU-telemyndighed BEREC består af lederne af de 27 nationale telemyndigheder. Der træffes som regel afgørelse med to tredjedeles flertal og med simpelt flertal, når BEREC afgiver udtalelser i forbindelse med Kommissionens vurdering af foranstaltninger, som de nationale myndigheder anmelder til Europa-Kommissionen (jf. MEMO/09/539 ). BEREC's afgørelser udarbejdes med støtte fra uafhængige eksperter. BEREC vil også rådgive, støtte og supplere de nationale telemyndigheders arbejde, navnlig når det drejer sig om regulerende afgørelser med grænseoverskridende aspekter.

EU's 500 millioner borgere vil som følge af EU-telekommunikationsreformen få udvidet deres valgmuligheder i kraft af mere konkurrence på telemarkederne og bedre dækning med hurtige bredbåndsforbindelser over hele Europa. Samtidig styrkes deres rettigheder til beskyttelse af privatlivets fred i al telekommunikation. På frekvenssiden er det nu op til medlemsstaterne at tilpasse deres allokerings- og licenssystemer til de nye regler for at give radiofrekvensbrugerne større fleksibilitet. Kommissionen vil udarbejde et forslag til det første program for frekvenspolitik, en innovation af reformpakken og oprettelse af en strategisk ramme for udvikling af en overordnet EU-frekvenspolitik. Kommissionen har i dag også offentliggjort en afgørelse om ændring af Frekvenspolitikgruppen for at tydeliggøre dens rådgivende rolle ved udarbejdelsen af disse udkast til frekvensprogrammer for Kommissionen.

De 12 vigtigste reformer i EU’s nye telekommunikationspakke findes i MEMO/09/568.

De næste skridt:

  • Oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (foråret 2010) – Bemærk, at en afgørelse om BEREC's endelige hovedsæde kræver enighed mellem alle 27 medlemsstaters regeringer

  • Gennemførelse af telereformpakken i de 27 EU-medlemsstaters nationale lovgivning (inden juni 2011).

Yderligere oplysninger:

Ordlyden af den vedtagne reformpakke kan findes på dette websted:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/568

Kommissionens afgørelse om ændring af Frekvenspolitikgruppen:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm


Side Bar