Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1966

V Bruselu dne 18. prosince 2009

Nová pravidla pro telekomunikace vstupují v platnost

Od zítřka budou oficiálně platit nová telekomunikační pravidla EU, která dnes byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Nová pravidla v podobě směrnice o lepší právní úpravě a směrnice o právech občanů bude muset všech 27 členských států EU do června 2011 provést ve svých vnitrostátních právních předpisech. Nové nařízení, kterým se zřizuje nový evropský telekomunikační úřad nazvaný „Úřad evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikaci (BEREC)“, je použitelné přímo a vstoupí v platnost za dvacet dnů. Daný úřad bude prosazovat sladěnou právní úpravu v celé Evropě a posilovat jednotný trh s telekomunikačními službami. Tento poslední krok v legislativním procesu EU navazuje na konečnou dohodu Evropského parlamentu a Rady z listopadu tohoto roku ( IP/08/1812 ).

„Zřízení nového evropského telekomunikačního úřadu BEREC je viditelnou známkou toho, že svá slova míníme vážně. Evropským telekomunikačním operátorům a  spotřebitelům by již neměly při vstupu do sítí a při poskytování komunikačních služeb překážet státní hranice,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace. „Od jara nadcházejícího roku bude úřad BEREC pomáhat příslušným vnitrostátním regulačním orgánům a Evropské komisi při zajišťování, aby byly telekomunikační služby poskytovány za celoevropsky sladěných a konkurenčních podmínek. Po dnešním zveřejnění reformních směrnic v Úředním věstníku žádám členské státy, aby zahájily přípravu co nejrychlejšího provedení těchto pravidel ve vnitrostátních právních předpisech. Rychlé a přesné provedení bude nezbytné k dosažení právní jistoty, posílení hospodářské soutěže a povzbuzení investic do rozvíjejícího se jednotného trhu telekomunikačních služeb v Evropě."

Nový evropský telekomunikační úřad BEREC sestává z vedoucích představitelů jednotlivých regulačních orgánů pro oblast telekomunikací v 27 členských státech EU. Svá rozhodnutí bude zpravidla přijímat dvoutřetinovou většinou, stanoviska v souvislosti s analýzou, kterou Komise provádí poté, co jí vnitrostátní regulační orgány oznámí svá opatření, bude schvalovat prostou většinou (viz MEMO/09/539 ). Při přípravě svých rozhodnutí bude úřad spolupracovat s nezávislými odborníky. Úřad bude rovněž poskytovat poradenství a podporu a přispívat k vlastní nezávislé práci příslušných vnitrostátních regulačních orgánů, především v případě regulačních rozhodnutí s mezinárodními aspekty.

Díky telekomunikační reformě v rámci celé EU bude moci pět set milionů občanů EU využívat rozsáhlejší spotřebitelskou nabídku díky silnější hospodářské soutěži na evropských telekomunikačních trzích, lepší pokrytí rychlým širokopásmovým připojením k internetu po celé Evropě a posílení svého práva na soukromí v oblasti telekomunikací. Pokud jde o spektrum, členské státy nyní musí novým pravidlům přizpůsobit své systémy přidělování spektra a licencí, což uživatelům spektra přinese větší flexibilitu. Komise připraví návrh prvního programu pro politiku rádiového spektra, inovaci balíčku reforem a vytvoření strategického rámce pro rozvoj sladěné politiky spektra na úrovni EU. Dnes bylo rovněž zveřejněno rozhodnutí Komise, kterým se mění Skupina pro politiku rádiového spektra tak, aby byl plně využit její poradenský potenciál při přípravě uvedených návrhů programů Komise v oblasti spektra.

Informace o dvanácti nejdůležitějších reformách v novém telekomunikačním balíčku EU naleznete ve zprávě MEMO/09/568 .

Další kroky:

  • zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, BEREC (jaro 2010) – konečné rozhodnutí o sídle úřadu bude vyžadovat dohodu mezi vládami všech 27 členských států,

  • provedení balíčku reforem v oblasti telekomunikací ve vnitrostátních právních předpisech 27 členských států EU (do června 2011).

Další informace:

Znění schváleného reformního balíčku:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/568

Rozhodnutí Komise o změně Skupiny pro politiku rádiového spektra :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm


Side Bar