Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1950

Boedapest, 16 december 2009

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) geeft startsein voor eerste drie kennis‑ en innovatiegemeenschappen (KIG's)

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) kondigde vandaag de start aan van zijn eerste drie kennis‑ en innovatiegemeenschappen (KIG's). KIG's zijn sterk geïntegreerde partnerschappen waarin hoger onderwijs, onderzoek en ondernemingen van topniveau worden bijeengebracht rond de thema's tegengaan van en aanpassing aan de klimaatverandering ("Climate-KIC"), duurzame energie ("KIC InnoEnergy"), en de toekomstige informatie‑ en communicatiemaatschappij ("EIT ICT Labs"). De start van de KIG's betekent een cruciale stap in de oprichting van het EIT, dat een rolmodel moet worden voor de stimulering van innovatie in Europa en op die manier zal bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de toekomstige EU-2020-strategie.

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, juichte de beslissing toe: "De selectie van de eerste kennis‑ en innovatiegemeenschappen is een nieuwe mijlpaal op weg naar een meer innoverend Europa. Ik kijk ernaar uit dat de KIG's brandpunten van innovatie worden die de grootste talenten in Europa en daarbuiten aantrekken. Zij moeten zich ontwikkelen tot "the place to be" voor studenten, onderzoekers en ondernemers die willen samenwerken op gebieden die van groot belang zijn voor onze gezamenlijke toekomst."

Maroš Šef čovič, commissaris voor onderwijs, opleiding, cultuur en jeugdzaken, merkte het volgende op: "De KIG's zullen de leemten helpen aanvullen die nog al te vaak een doeltreffende samenwerking binnen de kennisdriehoek hoger onderwijs, onderzoek en innovatie verhinderen. Ik ben ervan overtuigd dat het EIT zal bijdragen tot een mentaliteitsverandering waardoor wij beter voorbereid zullen zijn op de kennismaatschappij en waardoor een omgeving zal worden gecreëerd waarin nieuwe ideeën tot ontwikkeling kunnen komen."

De geselecteerde KIG's zijn gekozen uit twintig voorstellen die zijn ontvangen in antwoord op de eerder dit jaar gepubliceerde eerste oproep van het EIT tot het indienen van voorstellen voor KIG's. De oproep, waarvan de indieningstermijn liep van 2 april tot 27 augustus 2009, had betrekking op drie prioritaire gebieden: duurzame energie, tegengaan van en aanpassing aan de klimaatverandering, en de toekomstige informatie‑ en communicatiemaatschappij. Het was aan de indieners van de KIG-voorstellen om binnen die gebieden hun werkterrein te omschrijven. Na beoordeling door onafhankelijke deskundigen werden de indieners van de beste twee voorstellen voor elke prioriteit uitgenodigd om vandaag, 16 december, hun voorstel voor de raad van bestuur toe te lichten, waarna de definitieve beslissing werd genomen.

"De doorslaggevende criteria bij onze beslissing waren leiderschap en uitmuntendheid. In de raad van bestuur waren wij buitengewoon onder de indruk van de reactie op de KIG-oproep, waaruit een sterk engagement van alle belangstellenden bleek" , aldus Martin Schuurmans, voorzitter van de onafhankelijke raad van bestuur van het EIT. " De KIG's zijn proefbanken voor innovatie en wij willen dat zij een reëel effect sorteren, met name op het gebied van de oprichting van nieuwe ondernemingen, onderwijs in ondernemerschap, en maatschappelijke baten . Wat het EIT nu in de eerste plaats moet doen, is de KIG's tegen medio volgend jaar op dreef helpen."

Om een snelle en vlotte start mogelijk te maken zal het EIT de KIG's onmiddellijk een startsubsidie van in totaal 3 miljoen euro toekennen. Verwacht wordt dat de KIG's volledig operationeel zullen worden kort nadat zij met het EIT een partnerschapsraamovereenkomst voor een periode van zeven jaar hebben gesloten en nadat, omstreeks medio 2010, de eerste jaarlijkse subsidieovereenkomsten bevestigd zullen zijn.

Een korte beschrijving van de geselecteerde KIG's is bijgevoegd.

Website EIT: http://eit.europa.eu

Appendix: Summaries of the selected Knowledge and Innovation Communities

Climate Change Mitigation and Adaptation

Climate-KIC

Concept

Addressing climate change requires a huge transformation of the global economy. Climate-KIC's mission is to accelerate and stimulate the innovation for this transformation and ensure benefits for Europe.

The KIC will achieve this by creating a community with world-renowned innovation capability and climate change knowledge. By 2014, it will be the natural place for companies to locate climate R&D centres, top students to look for climate education, researchers to look for inspiration and policy makers to seek advice. It will have created significant industrial value and high-skill jobs for Europe and built the critical mass to be self-sustaining.

Focus

Climate-KIC will initially focus on achieving excellence in four areas: assessing climate change & managing its drivers, transitioning to low-carbon resilient cities, adaptive water management and zero carbon production. These fields were selected for their mitigation-adaptation potential as well as innovation and job creation opportunities.

Structural elements

The four areas will form the core structural elements, each with a world-renowned lead responsible for the entire chain from education to commercialisation. Work will be embedded in five co-locations responsible for creating local innovation ecosystems to drive entrepreneurship and venture creation, whilst linking into a network of implementation sites. The core partners consist of major companies, academic institutions and regional agencies that have the strength to make the KIC a success. A joint not-for-profit entity will ensure effective governance.

Co-location centres:

London, Zürich, Berlin metropolitan area, Paris metropolitan area, Randstad metropolitan area

Sustainable Energy

KIC InnoEnergy

Concept

InnoEnergy is a strongly integrated alliance of reputable players from the education, research and industry sectors. It was created based on long standing links of cooperation as well as the principles of excellence and transformation. The partners have jointly developed a strategy to tackle the weaknesses of the European innovation landscape and aim to be the leading motor for innovation in the field of sustainable energy.

Focus

The KIC will create economical and societal value by developing ideas from mind to market. Achieving this aim entails the training of technology leaders with an entrepreneurial mindset as well as connecting key players across the innovation chain through projects, platforms and events. State-of-the-art innovation and entrepreneurial support will be offered and continuously improved. The structural and systemic concept of the partnership will pave the way to a paradigm shift in innovation networks and cooperation. The adopted technological approach covers the most challenging areas of the Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) and addresses the transition of the system as a whole. The IPR policy and precise support measures provide incentives for the exploitation of research results. In addition, the holistic concepts of education, innovation and technology ensure the integration of the knowledge triangle.

Structural elements

InnoEnergy will systematically produce innovation by creating critical mass and integrating different actors of the knowledge triangle in a sustainable and structured manner. To achieve this, InnoEnergy will be organised and managed as a business. Its installation as a European Company (SE) provides stability and creates self-reinforcing mechanisms leading to sustainability. The managerial processes and mechanisms employed will assure the development of the alliance. Strong commitment of its complementary partners reflected in the jointly developed strategy and the dedicated resources is the key to success of InnoEnergy.

Co-location centres:

CC Germany: Karlsruhe, CC Alps Valleys: Grenoble, CC Benelux: Eindhoven/Leuven, CC Iberia: Barcelona, CC PolandPlus: Krakow, CC Sweden: Stockholm

Future Information and Communication Society

EIT ICT Labs

Concept

EIT ICT Labs, the KIC for the future information and communication society, aims at radical transformation of Europe into a knowledge society with an unprecedented proliferation of internet-based services. It will establish a new partnership between business and academia based on trust, transparency and mobility of ideas and people. The consortium connects world leading companies, globally renowned research institutes and top-ranked universities all dedicated to speeding up innovation to address grand challenges of our society. Committed to an efficient open innovation model, EIT ICT Labs will generate faster transformation of ideas and ICT technologies into real products, services and business, boosting Europe’s future competitiveness in all sectors of society.

Focus

EIT ICT Labs will equip students, researchers and business people with skills and inspiration for creativity, risk taking and entrepreneurship. By re-aligning the activities in the European Higher Education Area, the European Research Area and high growth ICT companies the EIT ICT Labs will leverage regional, national, and EU level funding instruments. EIT ICT Labs will foster international top talent and involve under-utilised innovation and entrepreneurial resources such as non-core IPR, women, students, and cost-driven innovations for the next billion users. Committed to an open innovation approach, the EIT ICT Labs will catalyse the creation of strong ventures and help them to grow to become the future world leaders in the ICT arena.

Structural elements

EIT ICT Labs will build upon five co-location centres – Berlin, Eindhoven, Helsinki, Paris, and Stockholm – and turn these excellent clusters and their partners into a world-class network of innovation hotspots. The consortium covers the entire value chain in the ICT sector, thereby facilitating the capture of new business opportunities in the dynamic ICT sector. Cohesion and efficiency will be achieved by combining strong CEO-type management and clear IPR policies for open innovation with the agility of bottom-up initiatives provided by an extensive network of local and international innovation partners.

Co-location centres: Berlin, Eindhoven, Helsinki, Paris and Stockholm


Side Bar