Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1950

Budapeštā 2009. gada 16. decembrī

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) atklāj pirmās trīs Zināšanu un inovācijas kopienas (ZIK)

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) šodien paziņoja par pirmo trīs Zināšanu un inovācijas kopienu (ZIK) izveidošanu. ZIK ir ļoti integrētas partnerības, kurās izcilākie augstākās izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības pārstāvji vienojas, lai risinātu jautājumus, kas saistīti attiecīgi ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un to ietekmes mazināšanu (“Climate-KIC”), ilgtspējīgu enerģiju (“InnoEnergy KIC”) un nākotnes informācijas un saziņas sabiedrību (“EIT IKT Labs”). ZIK atklāšana ir svarīgs posms EIT izveidē, jo ir paredzēts, ka EIT jākļūst par paraugu inovācijas veicināšanas jomā Eiropā, tādējādi sekmējot jaunās ES 2020 stratēģijas mērķus.

Šo lēmumu apsveica Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu: “Pirmo Zināšanu un inovācijas kopienu izvēle ir nākamais pagrieziena punkts ceļā uz inovācijas uzplaukumu Eiropā. Priecājos, ka ZIK kļūs par inovācijas “karstajiem punktiem”, kas piesaistīs Eiropas un visas pasaules spožākos talantus. ZIK jākļūst par notikumu centru tiem studentiem, pētniekiem un uzņēmējiem, kuri vēlas kopā strādāt mūsu kopīgajai nākotnei ļoti svarīgās jomās."

Izglītības, apmācības, kultūras un jaunatnes lietu komisārs Marošs Šefčovičs uzsvēra: "ZIK palīdzēs novērst tos trūkumus, kuri vēl joprojām pārāk bieži traucē efektīvi sadarboties zināšanu trīsstūrī, ko veido augstākā izglītība, pētniecība un inovācija. Esmu pārliecināts, ka EIT palīdzēs iedvesmot pārmaiņas domāšanā, ļaujot mums labāk sagatavoties zināšanu sabiedrībai un izveidojot vidi, kurā var uzplaukt jaunas idejas.”

Izvēlētās ZIK ir atlasītas no to 20 priekšlikumu vidus, kurus saņēma pēc šogad izsludinātā pirmā EIT uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus Zināšanu un inovācijas kopienu izveidei. Uzaicinājums bija spēkā no 2009. gada 2. aprīļa līdz 27. augustam, un to izsludināja trīs prioritārās jomās: ilgtspējīga enerģija, pielāgošanās klimata pārmaiņām un to ietekmes mazināšana, un nākotnes informācijas un saziņas sabiedrība. ZIK priekšlikumu iesniedzēji paši varēja definēt savas darbības virzienu minētajās prioritārajās jomās. Pēc novērtējuma, ko veica neatkarīgi eksperti, valde uzaicināja divu labāko priekšlikumu iesniedzējus katrā prioritārajā jomā uz uzklausīšanu šodien, 16. decembrī, un pēc tam tika pieņemts galīgais lēmums.

" Galvenie kritēriji, uz kuriem pamatojās mūsu lēmums, bija līderpozīcijas un izcilība . Mēs valdē bijām ļoti patīkami pārsteigti par uzaicinājumā ZIK izveidei iesniegtajiem priekšlikumiem, kuri apliecināja visu ieinteresēto personu lielo degsmi ,” teica Martins Šūrmans ( Martin Schuurmans ), EIT neatkarīgās valdes priekšsēdētājs. " Zināšanu un inovācijas kopienas ir inovācijas testgultne, un mēs vēlamies, lai tās reāli ietekmētu norises sabiedrībā, īpaši jaunu uzņēmumu veidošanu, uzņēmējdarbības izglītību un ieguvumus sabiedrībai . Tagad EIT galvenais uzdevums ir aktivizēt ZIK līdz nākamā gada vidum.”

Lai sekmētu ātru un veiksmīgu darbības sākšanu, EIT nekavējoties piešķirs ZIK sākotnējo dotāciju kopumā 3 miljonu eiro apmērā. Plāno, ka ZIK sāks pilnvērtīgi darboties uzreiz pēc tam, kad parakstīs septiņu gadu partnerības pamatnolīgumu ar EIT un apstiprinās pirmos gada dotācijas nolīgumus ap 2010. gada vidu.

Pielikumā skatīt īsu aprakstu par izvēlētajām ZIK.

EIT tīmekļa vietne http://eit.europa.eu

Appendix: Summaries of the selected Knowledge and Innovation Communities

Climate Change Mitigation and Adaptation

Climate-KIC

Concept

Addressing climate change requires a huge transformation of the global economy. Climate-KIC's mission is to accelerate and stimulate the innovation for this transformation and ensure benefits for Europe.

The KIC will achieve this by creating a community with world-renowned innovation capability and climate change knowledge. By 2014, it will be the natural place for companies to locate climate R&D centres, top students to look for climate education, researchers to look for inspiration and policy makers to seek advice. It will have created significant industrial value and high-skill jobs for Europe and built the critical mass to be self-sustaining.

Focus

Climate-KIC will initially focus on achieving excellence in four areas: assessing climate change & managing its drivers, transitioning to low-carbon resilient cities, adaptive water management and zero carbon production. These fields were selected for their mitigation-adaptation potential as well as innovation and job creation opportunities.

Structural elements

The four areas will form the core structural elements, each with a world-renowned lead responsible for the entire chain from education to commercialisation. Work will be embedded in five co-locations responsible for creating local innovation ecosystems to drive entrepreneurship and venture creation, whilst linking into a network of implementation sites. The core partners consist of major companies, academic institutions and regional agencies that have the strength to make the KIC a success. A joint not-for-profit entity will ensure effective governance.

Co-location centres:

London, Zürich, Berlin metropolitan area, Paris metropolitan area, Randstad metropolitan area

Sustainable Energy

KIC InnoEnergy

Concept

InnoEnergy is a strongly integrated alliance of reputable players from the education, research and industry sectors. It was created based on long standing links of cooperation as well as the principles of excellence and transformation. The partners have jointly developed a strategy to tackle the weaknesses of the European innovation landscape and aim to be the leading motor for innovation in the field of sustainable energy.

Focus

The KIC will create economical and societal value by developing ideas from mind to market. Achieving this aim entails the training of technology leaders with an entrepreneurial mindset as well as connecting key players across the innovation chain through projects, platforms and events. State-of-the-art innovation and entrepreneurial support will be offered and continuously improved. The structural and systemic concept of the partnership will pave the way to a paradigm shift in innovation networks and cooperation. The adopted technological approach covers the most challenging areas of the Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) and addresses the transition of the system as a whole. The IPR policy and precise support measures provide incentives for the exploitation of research results. In addition, the holistic concepts of education, innovation and technology ensure the integration of the knowledge triangle.

Structural elements

InnoEnergy will systematically produce innovation by creating critical mass and integrating different actors of the knowledge triangle in a sustainable and structured manner. To achieve this, InnoEnergy will be organised and managed as a business. Its installation as a European Company (SE) provides stability and creates self-reinforcing mechanisms leading to sustainability. The managerial processes and mechanisms employed will assure the development of the alliance. Strong commitment of its complementary partners reflected in the jointly developed strategy and the dedicated resources is the key to success of InnoEnergy.

Co-location centres:

CC Germany: Karlsruhe, CC Alps Valleys: Grenoble, CC Benelux: Eindhoven/Leuven, CC Iberia: Barcelona, CC PolandPlus: Krakow, CC Sweden: Stockholm

Future Information and Communication Society

EIT ICT Labs

Concept

EIT ICT Labs, the KIC for the future information and communication society, aims at radical transformation of Europe into a knowledge society with an unprecedented proliferation of internet-based services. It will establish a new partnership between business and academia based on trust, transparency and mobility of ideas and people. The consortium connects world leading companies, globally renowned research institutes and top-ranked universities all dedicated to speeding up innovation to address grand challenges of our society. Committed to an efficient open innovation model, EIT ICT Labs will generate faster transformation of ideas and ICT technologies into real products, services and business, boosting Europe’s future competitiveness in all sectors of society.

Focus

EIT ICT Labs will equip students, researchers and business people with skills and inspiration for creativity, risk taking and entrepreneurship. By re-aligning the activities in the European Higher Education Area, the European Research Area and high growth ICT companies the EIT ICT Labs will leverage regional, national, and EU level funding instruments. EIT ICT Labs will foster international top talent and involve under-utilised innovation and entrepreneurial resources such as non-core IPR, women, students, and cost-driven innovations for the next billion users. Committed to an open innovation approach, the EIT ICT Labs will catalyse the creation of strong ventures and help them to grow to become the future world leaders in the ICT arena.

Structural elements

EIT ICT Labs will build upon five co-location centres – Berlin, Eindhoven, Helsinki, Paris, and Stockholm – and turn these excellent clusters and their partners into a world-class network of innovation hotspots. The consortium covers the entire value chain in the ICT sector, thereby facilitating the capture of new business opportunities in the dynamic ICT sector. Cohesion and efficiency will be achieved by combining strong CEO-type management and clear IPR policies for open innovation with the agility of bottom-up initiatives provided by an extensive network of local and international innovation partners.

Co-location centres: Berlin, Eindhoven, Helsinki, Paris and Stockholm


Side Bar